Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

B0GUSŁAWSKA Aniela Franciszka

B0GUSŁAWSKA Aniela Franciszka (1897–1931), dr med., miejska lekarka szkolna w Toruniu


Urodziła się w Archangielsku

Urodziła się 31 maja 1897 r. w Archangielsku w Rosji w rodzinie lekarza Stanisława Kochanowicza, zesłańca politycznego na Syberię i Józefy z Gawrońskich.

Po powrocie z zesłania mieszkała w Warszawie, gdzie wzrastała “…w atmosferze wysokiej ofiarności społecznej, altruizmu i uczuć obywatelskich. Doktor Stanisław Kochanowicz był postacią wyjątkową w swej ewangelicznej dobroci. Czciły go biedne przedmieścia Warszawy, Ochota, Wola, Powiśle. Świat nieopisanej nędzy, chorób, nieszczęścia i zbrodni. Tam gdzie odsłaniało się najstraszliwsze pohańbienie człowieczeństwa, ukazywał się lekarz ubogich…” – pisała Zofia Sikorska w “Dniu Pomorskim” z 23 grudnia 1931 r., wspominając dr Anielę Bogusławską i apelując o utworzenie stypendium jej imienia przy Państwowym Seminarium Żeńskim w Toruniu.

W Warszawie ukończyła Bogusławska średnią szkołę żeńską pani Jankowskiej-Statkowskiej – 7 klas gimnazjum w 1912 r. W latach 1913–1914 uczęszczała do gimnazjum pani Anny Jastrzębskiej w Rydze, uzyskując maturę męską z prawami rządowymi, gdyż nie wszystkie szkoły żeńskie posiadały prawo dawania świadectw dojrzałości. W 1915 r wstąpiła na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego i studiowała do 1918 roku, kiedy to wstąpiła jako ochotniczka do Wojska Polskiego.

Jak pisała cytowana tu Zofia Sikorska, to właśnie “…ojcowski entuzjazm, poświęcenie i praca znalazły pełny wyraz w charakterze córki. To one w 1918 r. zawiodły młodziutką studentkę medycyny w pociągu pancernym im. Heleny Paderewskiej pod kule nieprzyjacielskie, one powołały ją w 1920 r. wraz z matką do służby lekarskiej na froncie północnym…”

Pracowała w charakterze młodszego lekarza na frontach galicyjskim i wileńskim, na oddziałach chirurgicznych, oraz na oddziale chorób zakaźnych Szpitala Okręgowego w Grudziądzu. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej powróciła do przerwanych studiów, uzyskując w marcu 1925 r. dyplom doktora medycyny.

Po studiach pracowała od 15 marca 1925 r. do 18 września 1926 r, jako asystent wolontariusz,. na oddziale chorób wewnętrznych w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie, pod kierunkiem ordynatora dra Józefa Skłodowskiego, prowadząc tam jednocześnie gabinet chorób wewnętrznych w ambulatorium szpitalnym.


Lekarka szkolna w Toruniu

Pod koniec 1926 r. przybyła dr Aniela Bogusławska do Torunia, gdzie z dniem 15 listopada tego roku otrzymała posadę lekarki szkolnej w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. Królowej Jadwigi. Doceniając efekty jej pracy władze miejskie Torunia powierzyły jej ponadto 1 września 1927 r. obowiązki lekarza szkolnego w Miejskim Gimnazjum Żeńskim, w Żeńskiej Szkole Wydziałowej i w Miejskiej Szkole Pomocniczej, oraz czynności w zakresie obowiązków lekarzy szkół powszechnych, w ochronkach miejskich. W zakres jej obowiązków wchodziły poza tym wykłady z higieny i podstaw wiedzy lekarskiej w dwóch ostatnich klasach gimnazjalnych i w najwyższej klasie żeńskiej szkoły wydziałowej.

Dr Aniela Bogusławska wywiązywała się z powierzonych jej obowiązków bardzo rzetelnie; tylko w ciągu roku próbnego zbadała 2 500 dzieci – “była to praca duża i owocna” – stwierdzili to zgodnie dr med. Władysław Wojsym-Antoniewicz, lekarz Ubezpieczalni Społecznej w Toruniu i Józef Żelazny, inspektor szkolny Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu.

Na stanowiskach tych dr Bogusławska pracowała do 26 października 1931 r.; aktywna zawodowo i społecznie, była członkiem Towarzystwa Lekarskiego w Toruniu i członkiem Komisji Rewizyjnej Organizacji Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju; pisała także recenzje. Wykazywała żywe zainteresowanie wszędzie tam, gdzie chodziło o pomoc biednym i chorym dzieciom szkolnym, pierwsza niosła bezinteresowną opiekę lekarską, pieniężną i słowa pociechy. Apelowała w prasie pomorskiej o pomoc dla samotnych i biednych matek z dziećmi. Podobnie jak jej ojciec, niedolą ludzką była głęboko przejęta. Wielokrotnie w wolnym od pracy czasie, chodziła do urzędów i osób prywatnych z prośbą o pomoc dla biednych dzieci. Szczególnej troski z jej strony zaznały dzieci ze szkoły specjalnej.

W małżeństwie z dr med. Stefanem Bogusławskim zawartym 21 grudnia 1922 r. miała dwóch synów: Stanisława, urodzonego 23 września 1923 r. i Stefana, urodzonego 2 stycznia 1926 r.

Dr med. Aniela Bogusławska zmarła w Warszawie 2 grudnia 1931 r. – przy porodzie bliźniąt i tam została pochowana. W Toruniu Bogusławscy mieszkali przy ul.Warszawskiej 12.


Bibliografia: K. Przybyszewski, Toruński Słownik Biograficzny , t.3. ToMiTo UMK


 

Toruń 2002

Fotogaleria