Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

BAŁA Franciszek

BAŁA Franciszek  (1898 – po 1948), wiceprezydent Torunia w l. 1931-1939, działacz społeczny

Urodził się 21 maja 1898 roku  w Panigrodzie w powiecie  wągrowieckim, w rodzinie rolnika Marcina i matki z domu Pawlak. Mając 9 lat  w 1907 brał udział w strajku szkolnym. Po ukończeniu gimnazjum. w Nakle,  studiował w  latach 1917-1918 na Uniwersytecie we Wrocławiu, następnie  w Poznaniu, gdzie należał do grona członków założycieli Korporacji „Magna Polonia”.

Od 2 stycznia do 30 listopada 1919 roku walczył ochotniczo w powstaniu wielkopolskim, zaś od 30 lipca  do 9 listopada 1920 brał czynny udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Następnie. od 1 maja 1923 pełnił służbę w administracji państwowej jako zastępca starostów toruńskiego, morskiego, tczewskiego, sępoleńskiego, wejherowskiego i jako zastępca naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego.
20 kwietnia 1929 roku został przeniesiony z Tczewa do Urzędu Województwa Pomorskiego w Toruniu.

Od 11 grudnia 1931 roku piastował stanowisko wiceprezydenta Torunia. Na stanowisku tym położył zasługi dla poprawy organizacji życia społecznego w mieście, szczególnie jako wiceprezes i następnie prezes. Toruńskiego  LOPP. Jednocześnie jako naczelnik Wydziału Kultury. i Oświaty., mimo trudności lokalnych przyczynił się do polepszenia warunków w szkołach Torunia, a jako kierownik Referatu  Wojskowego, od 1 kwietnia 1938 naczelnik Oddziału  Spraw Wojskowych zorganizował i prowadził je na wysokim poziomie. Ponadto prezydent Torunia Leon Raszeja powierzył mu w 1938 roku nadzór nad wszystkimi przedsiębiorstwami miejskimi w zakresie finansowym, gospodarczym  i administracyjnym. Był także przewodniczącym Rady Nadzorczej Publicznych Szkół Dokształcających Zawodowych. W działalności społecznej był m.in.: przewodniczącym Wydziału Wykonawczego Komitetu Zbiórki na Fundusz Szkolnictwa Polskiego Zagranicą, członkiem Komitetu Tyg. Propagandowego Gd. Macierzy Szkolnej, Komisarzem Pożyczki Obrony Lotniczej na m. Toruń, drugim wiceprezesem Związku. Rezerwistów Zarządu Gr. w Toruniu.

Podczas drugiej wojny światowej, po dwuletniej syberyjskiej niewoli wyjechał Bała  na południe do Turcji, gdzie najprawdopodobniej zmarł po 1948 – w tym roku rodzina Bały. otrzymała ostatnią wiadomość o nim. Odznaczony był Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Honorową Odznaką I stopnia LOPP.

W małżeństwie zawartym 25 kwietnia  1930 z nauczycielką Marią Czapor w Sorocku w powiecie Skałat,  miał Franciszek Bala dwóch  synów: Stanisława Marcina, urodzonego. 26 kwietnia 1931 w Toruniu i Zenona, urodzonego  10 stycznia  1933 w Toruniu. W Toruniu mieszkał przy ulicy Czerwona Droga 31.

Bibliografia
Toruński  Słownik Biograficzny