Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

BRODA JAN

BORSUK ALEKSANDER (1877-1928) dr med., płk, ordynator VIII Wojskowego Szpitala Okręg. w Toruniu.

Urodził się 1 II 1877 roku w rodzinie ziemiańskiej w Mohylowszczyźnie. Nauki średnie pobierał w Mohylewie i w Petersburgu, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. Następnie studiował medycynę na Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie. Jako młody lekarz wojskowy odbył kampanię w wojnie rosyjsko-japońskiej w 1904-1906, po zakończeniu której praktykował jako neurolog w Orle i Petersburgu, biorąc aktywny udział w życiu tamtejszej kolonii polskiej. Z chwilą wybuchu pierwszej wojny światowej w 1914, powołany do wojska ponownie wdział mundur, z początku jeszcze obcy, a później już polski, by go nie zdejmować aż do 1925, kiedy to przeszedł na emeryturę. W 1917 był przez bolszewików trzykrotnie skazany na śmierć. Cudem niemal uniknął kaźni, przedarł się do Bobrujska, gdzie, jako doświadczony lekarz wojskowy, oddał znaczne usługi I Korpusowi Polskiemu gen. Dowbór-Muśnickiego. Po rozwiązaniu tegoż w 1918 osiadł w Polsce i od pierwszej chwili niepodległości służył w wojsku jako lekarz – szef sanitarny 4 DP, przez cały czas wojny polsko-bolszewickiej na froncie. Po zawarciu pokoju ryskiego w 1921 otrzymał stanowisko kierownika rejonu sanitarnego w Bydgoszczy, skąd w maju 1924 przeniesiony został do Torunia na stanowisko starszego ordynatora oddziału neurologicznego VIII Wojskowego Szpitala Okręgowego, gdzie jako członek Sekcji Sanitarnej Towarzystwa Wiedzy Wojskowej w Toruniu wygłaszał na zebraniach referaty i sprawozdania z pracy w szpitalu. Od 1925 poświęcił się całkowicie praktyce prywatnej i dał się poznać jako prawdziwy przyjaciel cierpiących, czuły na niedolę ludzką i chętny zawsze do ofiar. Borsuk zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 2 II 1928 w Toruniu i pochowany został na miejscowym cmentarzu garnizonowym. Był żonaty – żona Zofia Wanda, urodzona 25 VI 1879 w Warszawie, zmarła 3 VIII 1964 i pochowana obok męża. W Toruniu Borsuk z żoną mieszkał przy ul. J. Kochanowskiego 1a.

Bibliografia
K. Przybyszewski, Toruński Słownik Bibliograficzny t. V, ToMiTo, UMK, Toruń 2007