Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

Kultura

ELANA-KLUB

ELANA-KLUB

„Elana-Klub” utworzono w dwóch zabytkowych kamieniczkach przy uł. Szczytnej w 1977 roku

Zapowiedz, że dla pracowników ZWS Elany uruchomiony będzie Klub pojawiła się w „Nowościach” już w 1973 roku. Zmieniała się jednak koncepcja nazwy. Najpierw miał to być Klub Chemika, pózniej Dom Technika, ale ostatecznie zwyciężyła nazwa bardziej ogólna „Elana-Klub”.

Na potrzeby kulturalne miasto przeznaczyło dwie gotyckie kamienice 13 i 17 przy ul. Szczytnej. Po wykwaterowaniu lokatorów, remontem i dostosowaniem kamieniczek do celów klubowych zajęła się Pracownia Konserwacji Zabytków. Obiekt miał być gotowy w 1975 roku, ale remont się przedłużał i ostatecznie uroczyste otwarcie odbyło się  w kwietniu 1977 roku.

Pracmi Klubu kierował Tadeusz Wardyn. Oferta  Klubu  skierowana była nie tylko do młodych pracowników, ale także do seniorów. Organizowano  wydziałowe wieczorki taneczne, warsztaty teatralne. Pod kierunkiem  Barbary Żero powstał zespół taneczny, który występował przez 16 lat nie tylko przed publicznością w Polsce, W ramach wymiany kulturalnej z zakładami chemicznymi w Guben (NRD) z którymi Elana utrzymywała partnerskie kontakty, zespół występował przed publicznością niemiecką.

Na najwyższym piętrze działał Magyar-Klub prowadzony przez Janusza Bilskiego, który utrzymywał kontakty z Węgrami. Na parterze działała restauracja, a w piwnicach urządzono dyskotekę. Klub prowadził działalność do 1990 roku.

Bibliografia

1.”Nowości” nr 50/1973

2. „Nowości” nr 115/73

3. Wadych, Największy toruński zakład przemysłowy był współkreatorem życia kulturalnego i rozrywki. „Rubinkowo-Skarpa” tygodnik „Nowości” 4.02 . 2017

 

FESTIWAL CICHEJ MUZYKI

FESTIWAL CICHEJ MUZYKI

Festiwal Cichej Muzyki organizowany jest od 2011 roku przez Towarzystwo Bachowskie w Toruniu. Każdego roku na Festiwal składa się się cykl koncertów (od kwietnia do grudnia z wyłączeniem wakacji), poświęcony  muzyce dawnej. Koncerty odbywają się w Sali Mieszczańskiej Toruńskiego Ratusza. Prezentowane są dzieła Jana Sebastiana Bacha i kompozytorów jego kręgu. Występom artystów towarzyszą prelekcje muzykologów upowszechniających  muzykę dawną. Koncerety są bezplatne i cieszą się dużą frekwencją.

Bibliografia

 1. www.js-bach.pl
 2. „Nowości” 6.IX.2016

SUPEŁEK

s1SUPEŁEK

Zespół Rękodzieła Artystycznego Klub Supełek działa w Toruniu od 1979 roku.

Klub Supełek, powstał  24 .04. 1979 roku z inicjatywy Wandy Malczewskiej w Wojewódzkim Domu Kultury. Z czasem pierwotna nazwana  została rozszerzona na Zespół Rękodzieła Artystycznego Klub Supełek. Do Klubu przystąpiło  wówczas 48 osób. Z tej okazji na długiej tasiemce zawiązano 48 supełków. Nazwa wiążę się także z pewnymi rodzajami haftu, którego niektóre elementy wypełnia się supełkami.

W początkowym okresie działalności Klubu organizowane były kursy dla pań  z zakresu haftu, robótek szydełkowych, robótek na drutach,makramy i tkactwa. Od wielu lat w Supełku dominuje jednak technika tworzenia koronek zwanych frywolitkami. Powstają artystycznie wykonane serwetki, kołnierzyki frywolitkowe, biżuteria ( także dla renomowanych w kraju jubilerów). Frywolitką zdobione są także bombki choinkowe, jaja wielkanocne a z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Klub wysyła specjalne kartki z życzeniami wykonane techniką krzyżykową lub pergamono (sztuka zdobienia pergaminu).

Aktywna działalność Klubu sprawiła, że na bazie Supełka uruchomiono w WDK w  1990  dwuletnie Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych. Dyplom ukończenia tego Studium (zdobyły 34 osoby z całego kraju w tym cztery z Supełka) uprawniał do używania tytułu instruktora kulturalno-wychowawczego  o specjalności rękodzieło artystyczne. Najlepsze prace wystawiane są w województwie i różnych częściach kraju. W 2002 Supełek otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto każdego roku członkowie Supełka są nagradzani przez  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Od 2000 roku Supełek należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniorów i co dwa lata uczestniczy w Krajowym Przeglądzie Sztuki Ludowej Seniorów. Klub współpracuje z Muzeum Etnograficznym w Toruniu korzystając z fachowych porad i literatury. Supełek prezentował także swoje koronki na krajowej wystawie Sztuka  koronki. Strój i wnętrze w 2002 roku.

Przewodniczące Klubu:

 • Barbara Łozowska ( 1979- 1984)
 • Teresa Bogucka (1985-1986)
 • Sabina Jankowska (1987-1992)
 • Barbara Mazurek (1992-1993)
 • Danuta Czyżniewska (1993-1999)
 • Zofia Kalisz (1999-2011)
 • Gabriela Witoszkin od 2012

Klub prowadzony jest społecznie. Liczy 30 osób, w tym 19 posiada status twórcy ludowego z frywolitki (jedna z haftu), a trzynaście zostało wyróżnionych odznaką Zasłużony  Działacz Kultury.

Siedziba Klubu mieści się przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8.

Bibliografia

 1. Zespól Rękodzieła Artystycznego Klub Supełek, przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu 1979-2014, Katalog Wystawy w Muzeum Etnograficznym od 12 do 29 czerwca 2014
 2. Ręce posłuszne myślom. Wystawa w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu od 6 września do 30 września 2016 roku.

Fotogaleria

Foto. Stanisław Rosiński

 

FESTIWAL WIZJE

FESTIWAL WIZJE

Toruńska Agenda Kulturalna jest organizatorem Festiwalu Wizje. W 2015 roku odbyła się pierwsza prezentacja twórczości artystów w przestrzeni miejskiej toruńskiej Starówki. Spełniła ona swój cel przybliżając sztukę współczesną do odbiorcy.

Druga edycja „Festiwalu wizje 2016” odbyła się w dniach od 5 do 10 lipca. Zaprezentowano twórczość artystów w formie instalacji interaktywnych, które umieszczono w plenerze między Fontanną Cosmopolis a Skwerem Szkoły Marynarki Wojennej. Na program złożyły się prace: Anny Wójcik, Natalii Bażowskiej, Matyldy Sałajewskiej, Małgorzaty Lisowskiej,Moniki Masłoń,  Michała Szoty, Pawła Szeibela, grupy Refunc oraz Paper Heroes i Wieslawa Bartkowskiego.

Bibliografia

 1. Błaszkiewicz, Dziesięć wizji współczesnej sztuki zagościło na starówce, „Nowości” 6 lipca 2016
 2. Miejscy wizjonerzy, „”Ikar” nr 7/8 2016
 3. tak.torun.pl

Galeria

Instalacja „Aquapolis” holenderskiej grupy Refunc z plastikowych pojemników na wodę

fot. J. Marchewka

Huby Matyldy Sałajewskiej na murach miejskich

fot. J. Marchewka

Rafa (rafa koralowa) Małgorzaty Lisieckiej w fontannie na Placu Rapackiego

fot. Lidia Marchewka

MUZEUM PIERNIKA

Żywe Muzeum Piernika działa w Toruniu od 2006 roku.

Siedziba jednego z dwóch muzeów piernikarskich w Toruniu mieści się w zabytkowej kamienicy na Starówce przy ul. Rabiańskiej 9.

Muzeum korzysta z techniki interaktywnej . Zwiedzający, pod okiem mistrza piernikarskiego i Wiedźmy Korzennej biorą udział przy formowaniu ciasta, którego receptura dawniej była  okryta  tajemnicą. Kształt piernika zależy od fantazji turystów. Można także skorzystać ze starych drewnianych form piernikowych, wykonywanych dawniej przez cech snycerzy. Następnie pierniki wypiekane są w specjalnie zrekonstruowanym piecu.

Wśród ponad 100 eksponatów muzeum posiada w swoich zbiorach zabytkowe formy piernikowe z XVIII i XIX wieku.

Założycielem, właścicielem i dyrektorem tego prywatnego Muzeum jest Andrzej Olszewski.

Muzeum jest wyróżnione wieloma prestiżowymi  nagrodami m.in. posiada Certyfikat  – Produkt Turystyczny Roku 2008  i wyróżnienie z 2012 roku przyznane przez „Notional Geographic Traveler” jako placówki zaliczanej do 7. Cudów Polski, a także Złotą Karetę „Nowości”. Muzeum cieszy dużym zainteresowaniem turystów przybywających do Torunia, przeciętnie rocznie odwiedza tę placówkę około 115 tysięcy. Z okazji 10-lecia Muzeum odbyła się impreza plenerowa – ustanowienie rekordu na największe serce piernikowe.

Bibliografia

 1. Plebiscyt 7 Cudów Polski, „National Geographic Traveler” 2008
 2. T. Bielecki. W sobotę pobijemy rekord na największe piernikowe serce. „Nowości” 14 maja 2016
 3. www.muzeumpiernika.pl
 4. www.wikipedia.pl

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SKRZYPIEC

Międzynarodowy Festiwal Skrzypiec pojawił się w ofercie kulturalnej Torunia w 2013 roku.

Pomysłodawcą Festiwalu jest Michał E. Staśkiewicz. Natomiast organizacja należy do Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Festiwal wspierają także toruńskie instytucje kultury.

Międzynarodowy Festiwal Skrzypiec poprzedziły trzy ważne wydarzenia kulturalne Torunia: Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy w 2007, 2010 i 2013 roku.

I Międzynarodowy Festiwal Skrzypiec Toruń 2013 związany był z obchodami Roku Witolda Lutosławskiego. W programie Festiwalu znajdowały się: III Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy, Kurs Mistrzowski, Konkurs Kompozytorski, Konkurs na Recenzję Muzyczną, filmy, wykłady, wystawy, koncerty i recitale wirtuozów skrzypiec. Honorowym Prezydentem konkursu był prof. Krzysztof Penderecki.

Laureaci III Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego:
1. Anna Malesza (Polska)
2. Maja Syrnicka (Polska)
3. Youn Eunsol (Korea Płd.)

Kolejny II Międzynarodowy Festiwal Skrzypiec odbył się w dniach 14.02-28.02.2016 roku. Wydarzenie obejmowało koncerty, recitale wybitnych skrzypków, konkursy filmowe i warsztaty lutnicze. Ponadto odbył się IV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy.

Laureaci: pierwszą nagrodę i statuetkę Astrolabium Mikołaja Kopernika wręczono Albrechtowi Menzlowi z Niemiec, drugą nagrodę otrzymała Gyehee Kim z Korei Południowej, a trzecią Aleksandra Li.

Bibliografia
www.violintorun.tos.art.pl

LUTNIA

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” im. Marcelego Kadleca działało w Toruniu od 1898 roku.

„Rozsławić pieśń polską piękną spuścizną po ojcach naszych”.

Realizacja przesłania zamieszczonego powyżej w czasach, kiedy Polska znajdowała się pod zaborem pruskim, było niezwykle trudne.

Oficjalne rozpoczęcie działalności chóru datuje się z chwilą wpisania „Lutni” do Pruskiego Rejestru Towarzystw Polskich – 17 stycznia 1898.Jednak polityka germanizacyjna Bismarcka początkowo uniemożliwiała rozwój artystyczny chóru. Język polski w wystąpieniach publicznych był zakazany. „Lutnia” wchodziła w więc w konflikt z administracja pruską, gdyż pieśni integrowały środowisko polskie.

Do wydarzeń artystycznych należy zaliczyć przygotowany bogaty program dla uczczenia 100. Rocznicy urodzin Adama Mickiewicza w 1898 roku. W 1899 roku ”Lutnia” wystąpiła z koncertem w Parku Wiktorii dla uczczenia Fryderyka Chopina. Koncert publiczny odbył się też dzięki wytrwałej pracy dyrygenta Jana Arendta w 1904 roku. W 1917 roku „Lutnia” wystąpiła z koncertem o charakterze patriotycznym dla uczczenia 100. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Wielkim wydarzeniem było przejęcie miasta przez polskie władze 18 stycznia 1920 roku z udziałem „Lutni” w tej uroczystości.

Laury i wyróżnienia

W okresie międzywojennym „Lutnia” uczestniczyła aktywnie w życiu kulturalnym Torunia I Pomorza. Biorąc udział w I Wszechpolskim Zjeździe Kół Śpiewaczych w Warszawie zajęła I miejsce – chór męski i III miejsce chór mieszany. Wybuch II wojny światowej w 1939 roku uniemożliwił dalsze kontynuowanie czterdziestoletniej działalności chóru .

Nowy okres działalności „Lutni” przypada na lata powojenne. Chór uświetniał koncertami rocznice, jubileusze i święta państwowe. Dokumentował swoją działalność artystyczną nagraniami w Polskim Radiu. Współpracował ze szkołami muzycznymi Torunia i Bydgoszczy oraz orkiestrą wojskową i symfoniczną. W 1954 roku „Lutnia” wystąpiła z kantatą Stanisława Moniuszki „Widma”. „Lutnia” jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Za działalność „Lutnia” była wiele razy odznaczana mi.n.
• Złota Odznaka Honorowa z Laurem na 75-lecie w 1974 r. i na 100-lecie „Lutni” w 1998,
• Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym PZCHiO odznaczono sztandar „Lutni”.

Dyrygenci „Lutni”:
Dionizy Królikowski, Gorzelniaski, Jan Arendt, Wacław Drążkowski, Bronisław Pięta, Bernard Piątkowski, Jan Ruchniewicz, Jan Marcinkowski, Jan Makowski, Ludwik Rutkowski, Aleksander Dzielicki, prof. Paweł Malinowski, prof. Eugeniusz Rogalski, Józef Szurka, Narcyz Wierzbicki, Edmund Klebba, Ewa Marcjan, Marek Pużanowski, Zbigniew Maryks, Paweł Jankowski, Aleksandra Grucza-Rogalska, dr Agnieszka Brzezicka od 2004r.

Bibliografia
1. Dokumenty z wystawy „Póty Polski – póki pieśni” w Archiwum Państwowym w Toruniu 2014 rok.
2. A. Brzezicka, 107 lat toruńskiego chóru „Lutnia”, www.niedziela. pl
3. T. Zakrzewski, Dzieje Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” pod zaborem pruskim 1898-1920, Rocznik Toruński 10/75.

Fotogaleria

Dokumenty i pamiątki z wystawy „Póty Polski – póki pieśni” w Archiwum Państwowym w Toruniu

fot. J Marchewka

AUTOMOBILKLUB TORUŃSKI

Automobilklub Toruński jest stowarzyszeniem zrzeszającym miłośników motoryzacji, działa w Toruniu od 1976 roku przy ul. Ducha Św. 5 w Toruniu.

Historia

Początki zrzeszania się pasjonatów motoryzacji przypadają na okres międzywojenny. W latach 1926-1939 działał Toruński Klub Motorowy, którego członkami byli motocykliści i automobiliści. Po zakończeniu II wojny światowej Toruński Klub Motorowy wznowił swoją działalność w 1946 roku. Od 1950 roku nosił on nową nazwę – Klub Motorowy „Gwardia”. W strukturze organizacyjnej ważne miejsce zajmowała wówczas sekcja żużlowa. Uwzględniając zainteresowania środowiska toruńskiego rozwijano także sekcję rajdową i motocrossową.

Kolejny etap zmian organizacyjnych przypada na rok 1959, kiedy powołano do życia stowarzyszenie p.n. Toruńska Delegatura Automobilklubu Bydgoskiego. Funkcję prezesa powierzono Olgierdowi Gałdyńskiemu, który zawodowo zajmował się fotografią. Choć stowarzyszenie zrzeszało tylko 23 członków było aktywne i organizowało wiele wydarzeń sportowych dla mieszkańców Torunia.

Przeprowadzona reforma administracji państwowej w 1975 i utworzenie województwa toruńskiego dała szansę działaczom i pasjonatom motoryzacji do organizacyjnego usamodzielnienia się. Tak powstał w1976 roku Automobilklub Toruński, którego prezesem został Ryszard Skowroński. W nowych ramach organizacyjnych wzrastało zainteresowania działalnością Klubu. Rosła systematycznie liczba członków Klubu. W 1979 roku do Klubu należało już 4250 członków, działało 6 szkolnych kół i 18 kół przyzakładowych. Dynamicznie rozwijała swoją działalność sekcja kartingowa. Zawodnicy tej sekcji wielokrotnie zdobywali tytuły mistrzów polski zarówno indywidualnie jak i zespołowo.

Działania

W 1966 roku zorganizowano pierwszy Toruński Rajd Samochodowy „Szlakiem Piastowskim”, który jest nadal organizowany co roku.

Dzięki przychylności Aeroklubu Pomorskiego od 1970 roku na płycie lotniska Toruniu rozgrywane były wyścigi samochodowe. W 1974 roku Toruniowi przyznano organizację najważniejszej imprezy samochodowej w czasach PRL-u – Międzynarodowych Wyścigów Samochodowych o Puchar Pokoju i Przyjaźni. W najlepszych latach świetności tych wyścigów, do 1992 roku w zawodach startowało blisko 250 zawodników z ośmiu państw. W 1978 roku Jacek Szmidt zdobył tytuł mistrza Polski w klasie VII. Krótko po tym został powołany do kadry narodowej. Później jeszcze wielokrotnie zdobywał tytuły mistrza kraju.

W ostatnich kilkunastu latach Automobilklub Toruński organizował lub był współgospodarzem wielu dużych imprez o randze nie tylko ogólnopolskiej, ale i międzynarodowej. W lipcu 2015 roku był gospodarzem Światowego Zlotu Citroëna 2CV, jednej z największych cyklicznie odbywających się imprez zlotowych na świecie. Do Torunia zjechało wówczas 2500 samochodów tej marki zwanych popularnie kaczkami oraz około 5000 uczestników z 35 krajów. Niektórzy uczestnicy przybyli w przebraniu za żandarmów i zakonnice.

W 2012 roku odbyła się w Grudziądzu duża impreza międzynarodowa p.n. Międzynarodowy Zlot Gwiaździsty Policji (IPMC), współorganizatorem będzie również Automobilklub. Zlot organizowano już trzykrotnie w Polsce (z tego dwukrotnie w Toruniu i raz w Gdańsku).

W 2002 roku wraz z Klubem Zabytkowych Mercedesów na toruńskim zlocie gościli nie tylko właściciele „Mercedesów”, ale także przedstawiciele MB Polska i kierownictwo koncernu ze Stuttgartu na czele z prezesem zarządu Daimler AG.

Automobilklub był także współorganizatorem mistrzostw Polski w drifitngu i wyścigach równoległych na dystansie 1/4 mili.

Prezesi Automobilklubu Toruńskiego:

 • 1976- 1992 Ryszard Skowroński
 • 1992-1999 Tadeusz Władyko
 • 1999-2003 Czesław Nosewicz
 • 2003-2005 Jerzy Malinowski
 • 2005 Marian Błażkiewicz
 • 2011 Jan Balcerzak

Bibliografia
1. 50 lat Automobilklubu Toruńskiego, pod redakcją Czesława Nosewicza. Toruń 2009
2. T. Bielicki, Zakonnice z żandarmami, „Nowości” 30 lipca 2015

JAZZ OD NOWA FESTIWAL

Jazz Od Nowa Festiwal jest studencką imprezą muzyczną o zasięgu międzynarodowym. Od 2001 roku organizatorem jest Akademickie Centrum Kultury i Sztuki (dawniej Studencki Klub Pracy Twórczej) w Toruniu.

Festiwal poprzedziły liczne koncerty jazzu improwizowanego, z których Od Nowa znana była w kraju już od 1994. Ujęcie organizacyjne tych koncertów i nadanie im rangi Festiwalu w 2001 roku podniosło prestiż toruńskiego Klubu. Na muzycznej scenie Od Nowy wystąpiły takie znane gwiazdy jazzu jak: Adam Makowicz, Urszula Dudziak, Michał Urbaniak, Tomasz Stańko, Jan Ptaszyn Wróblewski, Zbigniew Namysłowski, Wojciech Karolak, Włodzimierz Nahorny i inni. Oprócz polskich wykonawców udział biorą także muzycy zagraniczni z USA i krajów europejskich.

Każda edycja Festiwalu ma dobre notowania zarówno pod względem artystycznym jak i frekwencyjnym.

Bibliografia
1. G. Giedrys, Wielkie improwizacje poruszą Od Nowę, Gazeta Wyborcza 20 II. 2008
2. www.jazz.umk.pl

AZYL

AZYL – Klub Azyl działał przy ul. Kopernika