Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

Zespoły muzyczne i taneczne

LUTNIA

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” im. Marcelego Kadleca działało w Toruniu od 1898 roku.

„Rozsławić pieśń polską piękną spuścizną po ojcach naszych”.

Realizacja przesłania zamieszczonego powyżej w czasach, kiedy Polska znajdowała się pod zaborem pruskim, było niezwykle trudne.

Oficjalne rozpoczęcie działalności chóru datuje się z chwilą wpisania „Lutni” do Pruskiego Rejestru Towarzystw Polskich – 17 stycznia 1898.Jednak polityka germanizacyjna Bismarcka początkowo uniemożliwiała rozwój artystyczny chóru. Język polski w wystąpieniach publicznych był zakazany. „Lutnia” wchodziła w więc w konflikt z administracja pruską, gdyż pieśni integrowały środowisko polskie.

Do wydarzeń artystycznych należy zaliczyć przygotowany bogaty program dla uczczenia 100. Rocznicy urodzin Adama Mickiewicza w 1898 roku. W 1899 roku ”Lutnia” wystąpiła z koncertem w Parku Wiktorii dla uczczenia Fryderyka Chopina. Koncert publiczny odbył się też dzięki wytrwałej pracy dyrygenta Jana Arendta w 1904 roku. W 1917 roku „Lutnia” wystąpiła z koncertem o charakterze patriotycznym dla uczczenia 100. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Wielkim wydarzeniem było przejęcie miasta przez polskie władze 18 stycznia 1920 roku z udziałem „Lutni” w tej uroczystości.

Laury i wyróżnienia

W okresie międzywojennym „Lutnia” uczestniczyła aktywnie w życiu kulturalnym Torunia I Pomorza. Biorąc udział w I Wszechpolskim Zjeździe Kół Śpiewaczych w Warszawie zajęła I miejsce – chór męski i III miejsce chór mieszany. Wybuch II wojny światowej w 1939 roku uniemożliwił dalsze kontynuowanie czterdziestoletniej działalności chóru .

Nowy okres działalności „Lutni” przypada na lata powojenne. Chór uświetniał koncertami rocznice, jubileusze i święta państwowe. Dokumentował swoją działalność artystyczną nagraniami w Polskim Radiu. Współpracował ze szkołami muzycznymi Torunia i Bydgoszczy oraz orkiestrą wojskową i symfoniczną. W 1954 roku „Lutnia” wystąpiła z kantatą Stanisława Moniuszki „Widma”. „Lutnia” jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Za działalność „Lutnia” była wiele razy odznaczana mi.n.
• Złota Odznaka Honorowa z Laurem na 75-lecie w 1974 r. i na 100-lecie „Lutni” w 1998,
• Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym PZCHiO odznaczono sztandar „Lutni”.

Dyrygenci „Lutni”:
Dionizy Królikowski, Gorzelniaski, Jan Arendt, Wacław Drążkowski, Bronisław Pięta, Bernard Piątkowski, Jan Ruchniewicz, Jan Marcinkowski, Jan Makowski, Ludwik Rutkowski, Aleksander Dzielicki, prof. Paweł Malinowski, prof. Eugeniusz Rogalski, Józef Szurka, Narcyz Wierzbicki, Edmund Klebba, Ewa Marcjan, Marek Pużanowski, Zbigniew Maryks, Paweł Jankowski, Aleksandra Grucza-Rogalska, dr Agnieszka Brzezicka od 2004r.

Bibliografia
1. Dokumenty z wystawy „Póty Polski – póki pieśni” w Archiwum Państwowym w Toruniu 2014 rok.
2. A. Brzezicka, 107 lat toruńskiego chóru „Lutnia”, www.niedziela. pl
3. T. Zakrzewski, Dzieje Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” pod zaborem pruskim 1898-1920, Rocznik Toruński 10/75.

Fotogaleria

Dokumenty i pamiątki z wystawy „Póty Polski – póki pieśni” w Archiwum Państwowym w Toruniu

fot. J Marchewka

RUBINKOWIADA

RUBINKOWIADA – zespól wokalny seniorek działający w Toruniu  od 1980 roku w Klubie „Rubin” przy ul. Łyskowskiego 29/35.

Zespól „Rubinkowiada” powstał we wrześniu 1980 r. jako  pierwszy toruński zespól wokalny grupujący seniorów. Nazwę zespołu „Rubinkowiada” wybrano w drodze konkursu. Nawiązuje ona do nazwy osiedla. Założycielem i jednocze-śnie pierwszym kierownikiem artystycznym był Seweryn Zakrzewski. Po jego śmierci zespołem kierował Krzysztof Zaremba.

Od  1997 roku  zespołem zajmuje się Andrzej Świtajski. Prowadzi próby  raz w tygodniu. W repertuarze znajdują się przede wszystkim utwory melodyjne i rytmiczne. Stare piosenki otrzymują nową aranżację i są chętnie przez panie wykonywane.

Zespół  liczy dwanaście seniorek. Część z nich uczestniczy w zespole od kilkunastu lat, a Anna Zakrzewska, żona zmarłego założyciela „Rubinkowiady”, śpiewa od dnia założenia zespołu.  Chórzystki „Rubinkowiady” swoim śpiewem pomagają samotnym , pensjonariuszom domów opieki społecznej w regionie. Zespól ma na swoim koncie liczne dyplomy i puchary.
Biblografia
1. Śpiew pomaga. „Nowości” 28. 04. 1998
2. J. Kamińska, Piosenka jest dobra na wszystko, „Rubinkowo-Skarpa” 15.05. 2010

BABY JAGI

BABY JAGI, Korporacja Taneczna „Baby Jagi” działa w MDK od 1999 roku, jest zespołem amatorskim odnosi sukcesy w kraju i za granicą.

Zespół taneczny „Baby Jagi” został założony 1 października 1987 roku przez Jolantę Michalak w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” w Toruniu. Przez 11 lat zespół   działał w Domu Harcerza, rok w Szkole Podstawowej nr 24, od września 1999 roku  funkcjonuje w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu. Zespół składa się z ponad 120 osób.  Pięć grup wiekowych (od 7 – 24 lat), tworzy Korporację Taneczną „Baby Jagi”. Czytaj dalej