Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

Tytuły prasowe

Autor Jerzy Marchewka
GEOFON – dwutygodnik wydawany nielegalnie w latach 1984-1989 przez Komisję Zakładową  „Solidarność” w Geofizyce.Pierwszy numer z datą 4 grudnia ukazał się w święto Barbórki w 1984 roku w nakładzie 500 egzemplarzy. Głównymi autorami i redaktorami byli; Jerzy Lassota i Piotr Borek. „Geofon” drukowany był na powielaczu białkowym, początkowo ręcznym, a później elektrycznym. Tę „wędrującą” drukarnię obsługiwał głównie  Jerzy Kowalski. Tytuł wymyślił Władysław Krypel nawiązując do geofonu – urządzenia stosowanego w „Geofizyce” do badania zapisu drgań gruntu.W numerze 1 określono zadania pisma, m.in .informowanie o aktualnych wydarzeniach i problemach związkowych Zakładu i Przedsiębiorstwa. Pismo kolportowano głównie na terenie „Geofizyki”, a jako pismo podziemne zwalczała je Służba Bezpieczeństwa PRL. Ostatni  łączony numer 99/100 ukazał się 31 sierpnia 1990 roku.BibliografiaJ. Kiełpiński, Geofizyka Solidarna, KZ NSZZ „Solidarność” Geofizyka Toruń 2010Fotogaleria

GAZETA TORUŃSKA

GT„Gazeta Toruńska” była dziennikiem polskim w zaborze pruskim. Ukazywała się w latach 1867- 1921.

Założycielem „Gazety Toruńskiej” była grupa patriotycznych ziemian i duchowieństwa, która utworzyła spółkę wydawniczą z pokaźnym kapitałem akcyjnym. Tym samym zostały stworzone warunki do wydawania pisma o charakterze polityczno-informacyjnym dla ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim.

W codziennym wydaniu czytelnicy otrzymywali bogaty serwis informacyjny z kraju i ze świata, komentarze oraz wiadomości handlowe. Pierwszy numer Gazety ukazał się 1 stycznia 1867 roku. Wydawcą był dr Franciszek Tadeusz Rakowicz, a redaktorem dr Władysław Łebiński. Pierwsza siedziba Redakcji „Gazety Toruńskiej” mieściła się przy ul. Żeglarskiej 105 (obecnie 10) przy polskiej drukarni Józefa Buszczyńskiego, który otrzymał koncesję na druki w 1866 roku.

Pierwszy kryzys w Wydawnictwie pojawił się po czterech latach działalności w 1871 roku. Wyczerpał się kapitał akcyjny wydawców i groziła „Gazecie Toruńskiej” upadłość. Wówczas Józef Buszczyński uratował wydawnictwo. Przejął nakład i rozpoczął od 1872 roku wydawanie tego dziennika na własny rachunek i osobiste ryzyko do roku 1874. Nie były to czasy łatwe ze względu na antypolskie szykany i represje administracji pruskiej. Odczuł to boleśnie, gdyż za przewinienia prasowe został skazany na 8 tygodni więzienia. Mimo tych trudności gazeta była wydawana regularnie.

W 1887 roku zmarł Józef Buszczyński i drukarnię przejął jego syn Sylwester. Kolejny raz „Gazecie Toruńskiej” groziła upadłość w 1894 r., kiedy to jej nakład zmalał do 230 egzemplarzy. W tej sytuacji Sylwester Buszczyński postanowił sprzedać nierentowny, ale ważny społecznie tytuł.

Nabył go we wrześniu 1894 roku Jan Brejski, który podjął energiczne działania w celu utrzymania Gazety na rynku wydawniczym. Wspólnie z bratem Antonim rozszerzył jej zasięg oddziaływania, wprowadzając mutację Gazety pt. „Gazeta Codzienna” przeznaczoną dla czytelników spoza Torunia. Jeszcze tego roku w grudniu liczba abonentów wzrosła do 2000 i „Gazeta Toruńska” zaczęła się samofinansować. Ponadto odkupił znany na Pomorzu tytuł „Przyjaciel”, który w 1902 roku miał już 5000 abonentów a w 1903 roku korzystał z własnej drukarni „Gazety Toruńskiej”. W 1921 roku Gazeta Toruńska ukazywała się z podtytułem jako Organ Polskiego Stronnictwa Ludowego na ziemię Pomorską, Kujawska, Dobrzyńską. Ostatni numer ukazał się 1.XII. 1921 roku.

Bibliografa
1. Bibliografia czasopism pomorskich, pod red. Henryka Baranowskiego TNT, Toruń 1960
2. M. Wojciechowski, Jan Brejski, Wybitni ludzie dawnego Torunia, pod red. Mariana Biskupa, PWN Poznań 1982
3. T. Zakrzewski, Józef i Sylwester Buszczyńscy, Wybitni ludzie dawnego Torunia, pod red. Mariana Biskupa, PWN Poznań 1982
4. Sz. Wierzchosławski, Franciszek Rakowicz, Wybitni ludzie dawnego Torunia, pod red. Mariana Biskupa, PWN Poznań 1982
5. Toruń dawny i dzisiejszy pod red. Mariana Biskupa, TNT Prace Popularnonaukowe nr 41 Toruń 1983

DZIEŃ POMORZA

sanacyjne pismo codzienne. Numer 1 ukazał się z datą  29. II. 1936 roku. Po upadłości Pomorskiej Spółdzielni Wydawniczej powołano nowe wydawnictwo – Spółdzielnię Wydawniczą „Gryf”, która opierała swoją działalność na wkładach 20 udziałowców. Postanowiono wydawać nowy tytuł prasowy „Nowy Dzień Pomorza”. Ostatecznie przyjęto nazwę „Dzień Pomorza”. Był to formalny zabieg, który miał przyczynić się do zachowania wpływów medialnych na Pomorzu. Po upadku Spółdzielni Wydawniczej „Gryf” w 1938 roku, utworzono  nowa Narodową Spółkę Wydawniczą do wydawania ”Gazety Pomorskiej”.
Bibliografia
1.    Bibliografia czasopism pomorskich, województwo bydgoskie, pod red. Henryka Baranowskiego TNT Toruń 1960
2.    W. Pepliński, Prasa Pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej  1920-1939, Wydawnictwo Morskie Gdańsk 1987

GAZETA POMORSKA

dziennik sanacyjny wydawany w Toruniu przez Narodową Spółkę Wydawniczą. Redaktorem był Jan Drzewiecki. Numer 1 ukazał się 18. VI. 1938 roku. Rocznik drugi obejmuje rok 1939 do wybuchu wojny. „Gazeta Pomorska” zastąpiła „Dzień Pomorza” kontynuując jego partyjną linię programową. Miała mutację „Gazetę Gdańską”.
Bibliografia
1.    Bibliografia czasopism pomorskich, województwo bydgoskie, pod red. Henryka Baranowskiego TNT Toruń 1960
2.    W. Pepliński, Prasa Pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej  1920-1939, Wydawnictwo Morskie Gdańsk 1987

PASIEKA POMORSKA

PASIEKA POMORSKA, miesięcznik poświęcony pszczelarstwu praktycznemu, organ Towarzystwa Pszczelarzy Pomorskich.
W latach 1927-1936 redaktorem naczelnym tego miesięcznika był L. Kozikowski. Jako miejsce wydania podaje się Grudziądz i Brodnicę. W 1937 roku redakcja zostaje przeniesiona do Torunia  do budynku Pomorskiej Izby Rolniczej przy ul. Klonowicza 19. Wydawca – Pomorski Związek Pszczelarzy, funkcję redaktora odpowiedzialnego powierzył Stanisławowi Szydłowskiemu. Czasopismo mając licznych abonentów ukazywało się regularnie do 1939 roku. Wznowione w 1945 roku, nadal pod redakcją S. Szydłowskiego, ukazywało się z podtytułem:  Ilustrowany miesięcznik poświęcony pszczelarstwu polskiemu w nakładzie 1350 egzemplarzy. Od 1948 roku pismo przejęła warszawska „Pasieka”.

Oprócz artykułów redaktora naczelnego, zamieszczano materiały praktyków pszczelarskich, spostrzeżenia z własnych stacji obserwacyjno-wagowych oraz kalendarz prac w pasiece. Znaczna część artykułów dotyczyła doradztwa specjalistycznego. Zamieszczano tam  też komunikaty z życia Pomorskiego Związku Pszczelarzy oraz reklamę związaną tematycznie z profilem pisma.
Bibliografia
1. Opracowanie własne na podstawie przeglądu wszystkich numerów tytułu.
2. Bibliografia czasopism pomorskich, województwo bydgoskie, pod red. Henryka Baranowskiego TNT Toruń 1960
3. Encyklopedia Pszczelarska, PWRiL Warszawa 1989

GEOFON

Autor Jerzy Marchewka
GEOFON, dwutygodnik wydawany nielegalnie w latach 1984-1989 przez Komisję Zakładową  „Solidarność” w Geofizyce.
Pierwszy numer z datą 4 grudnia ukazał się w święto Barbórki w 1984 roku w nakładzie 500 egzemplarzy. Głównymi autorami i redaktorami byli; Jerzy Lassota i Piotr Borek. „Geofon” drukowany był na powielaczu białkowym, początkowo ręcznym, a później elektrycznym. Tę „wędrującą” drukarnię obsługiwał głównie  Jerzy Kowalski. Tytuł wymyślił Władysław Krypel nawiązując do geofonu – urządzenia stosowanego w „Geofizyce” do badania zapisu drgań gruntu. Czytaj dalej

GAZETA NIEDZIELNA

Autor Jerzy Marchewka
GAZETA NIEDZIELNA,  pismo o charakterze informacyjnym, wydawane i redagowane w Toruniu w 1925 roku.
Z reklamy w gazecie wynika, że była ona jako „ jedyne  prawdziwe bezpartyjne pismo na Pomorzu”.  Trzeba jednak przyjąć, że stanowiła organ  Chrześcijańskiego Stronnictwa  Pracy, gdyż założycielem i wydawcą był poseł na Sejm Jan Siciński. Czytaj dalej

GAZETA LUDOWA

Autor Jerzy Marchewka
GAZETA LUDOWA, powstała z ofiar i składek kilku setek włościan z Pomorza jako niezależne   pismo ludowe wydawane w Toruniu w latach 1933-1936.
W słowie wstępnym od Redakcji napisano: „ Idziemy z silną i głęboką wiarą w słuszność naszych dążeń – idziemy z wiarą, że jesteśmy dla wsi polskiej potrzebni i, że służyć dobrej   sprawie będziemy należycie”
Pierwszy numer ukazał się 12.03 1933 jako tygodnik. Natomiast od nr 30/1933 wychodził  trzy razy w tygodniu (wtorek, czwartek i na niedzielę). Czytaj dalej

EXPRESS POMORSKI

Autor Jerzy Marchewka
EXPRESS POMORSKI, dziennik,  pismo niezależne i bezpartyjne
Pierwszy numer  dziennika w dużym formacie ukazał się 15 maja 1924 roku. Redaktorem naczelnym był Władysław Błoński. Redakcja i administracja znajdowała się w Toruniu przy ul. Św. Katarzyny 3.Druk wykonywała Drukarnia Robotnicza W. Pawlak i S-Ka. Czytaj dalej

DZIEŃ POMORSKI

Autor Jerzy Marchewka
DZIEŃ POMORSKI, wojewódzki organ  BBWR z lat 1929-1936
Bazą edytorską dla „Dnia Pomorskiego”, wydawanego w Toruniu była Pomorska Spółdzielnia Wydawnicza utworzona w 1929 roku. Nr 1 „Dnia Pomorskiego” ukazał się 11 listopada 1929 roku jako bezpartyjne pismo codzienne.  Redaktorem naczelnym do 1931 roku  był dr Adam Brzeg. Czytaj dalej

DZIENNIK POMORZA

Autor Jerzy Marchewka
DZIENNIK POMORZA, pismo polityczne poświęcone obronie interesów rolnictwa, handlu, przemysłu i rzemiosła.
Redaktor naczelny, Aleksander Czarliński,  w słowie wstępnym napisał: …” przyjmujemy za naczelne hasło naszego pisma wzmocnienie wpływu zasad Kościoła Katolickiego na życie państwowe i społeczne w Polsce”. Dziennik w dużym formacie po raz pierwszy pojawił się 21 stycznia 1928 roku w Toruniu. Adres redakcji najpierw Strumykowa 12, później 9. Czytaj dalej