Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

Tytuły prasowe

Autor Jerzy Marchewka
GEOFON – dwutygodnik wydawany nielegalnie w latach 1984-1989 przez Komisję Zakładową  „Solidarność” w Geofizyce.Pierwszy numer z datą 4 grudnia ukazał się w święto Barbórki w 1984 roku w nakładzie 500 egzemplarzy. Głównymi autorami i redaktorami byli; Jerzy Lassota i Piotr Borek. „Geofon” drukowany był na powielaczu białkowym, początkowo ręcznym, a później elektrycznym. Tę „wędrującą” drukarnię obsługiwał głównie  Jerzy Kowalski. Tytuł wymyślił Władysław Krypel nawiązując do geofonu – urządzenia stosowanego w „Geofizyce” do badania zapisu drgań gruntu.W numerze 1 określono zadania pisma, m.in .informowanie o aktualnych wydarzeniach i problemach związkowych Zakładu i Przedsiębiorstwa. Pismo kolportowano głównie na terenie „Geofizyki”, a jako pismo podziemne zwalczała je Służba Bezpieczeństwa PRL. Ostatni  łączony numer 99/100 ukazał się 31 sierpnia 1990 roku.BibliografiaJ. Kiełpiński, Geofizyka Solidarna, KZ NSZZ „Solidarność” Geofizyka Toruń 2010Fotogaleria

DOLA ROBOTNIKA

Autor Jerzy Marchewka
DOLA ROBOTNIKA, pismo sanacyjne z 1930
Pierwszy numer czasopisma ukazał się 19 października 1930 roku. Z założenia pismo finansowane przez Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą, a drukowane w Pomorskiej Drukarni Rolniczej SA w Toruniu,  miało za zadanie wspierać BBWR w akcji wyborczej do Sejmu. Redaktorem był Wacław Tomczyński. Redakcja i administracja mieściła się w Toruniu  przy ul. Szerokiej 11. Czytaj dalej

DEMOKRATA

Autor Jerzy Marchewka
DEMOKRATA,  miesięcznik, organ Narodowo-Społecznego Ruchu Młodych.
Nr 1 ukazał się 1 grudnia  1934 roku jako miesięcznik.  Redaktor Zygmunt Felczak w słowie wstępnym napisał:…” o demokrację jako formę  życia społecznego, ekonomicznego, a przede wszystkiem duchowego, trzeba walczyć „jak o mury miasta”.
Od 5 stycznia 1936 roku  pismo ukazywało się co tydzień w nakładzie do 1000 egz. Odbiorcami byli czytelnicy z trenu  Pomorza, Wielkopolski i Śląska. Pismo miało charakter organu teoretycznego. Na jego lamach drukowali swoje artykuły publicyści  z szerokiego, ogólnopolskiego  grona  Narodowej Partii Robotniczej. Czytaj dalej

MASKA TORUŃSKA

Półrocznik wydawany w latach 1987-1989

Pierwszy numer w nakładzie 500 egz. o objętości 4 stron pojawił się 1 czerwca 1987 roku. Nr 2 ukazał się w nakładzie 1500 egz. Czasopismo drukowały Zakłady Graficzne w Toruniu. Funkcję redaktorów pełniły: Anna Błaszczak i Maria Dworakowska. Ostatni 6 numer z 1989 roku pojawił się z datą ukończenia druku 6 października 1989 roku. Czytaj dalej

MASKA

Tygodnik poświęcony sztuce – 1928 rok

Wydawcą trzech numerów był Teatr Pomorski w Toruniu, które zredagował Władysław Uhl. Pierwszy numer ukazał się 28 września a ostatni 15 października 1928 roku. Czasopismo o objętości 16 stron w kartonowej okładce tłoczono w Drukarni Spółki Wydawniczej „Ziemia” w Toruniu przy ul. Szerokiej 11. Czytaj dalej

KŁOSY

Fachowe pismo rolnicze założone w 1908 roku jako organ Związku Kółek Rolniczych Zachodnio-Pruskich.

Najstarsze pismo rolnicze wydawane na Pomorzu w Pelplinie. Pierwszy numer ukazał się 7 października 1908 roku . Redaktorem i nakładcą był Leon Janta-Polczyński. Czytaj dalej

GŁOS ROBOTNIKA

Organ Narodowego Stronnictwa Robotników na Pomorze w latach 1920-1931.

Dziennik wydawany był przez Drukarnię Robotniczą w Toruniu W. Pawlak i S-ka. Numer 1 ukazał się 3 lutego 1920 roku. Gazetę redagował Feliks Jeuthe do 15 marca 1921. Od nr 93/1920 umieszczano podtytuł:: Organ Narodowej Partii Robotniczej. Od nr 8 do 108 w podtytule drukowano hasło:” Oświatą i pracą ludy się bogacą”. Czytaj dalej

GIEŁDA OGRODNICZA

Czasopismo branży ogrodniczej wydawane w Toruniu w latach 1928 – 1939.

Dwutygodnik wydawany dla podniesienia handlu ogrodniczego w Polsce przy poparciu Towarzystw Ogrodniczych. Pismo redagowane od nr 3/1928 z datą 20. X do nr 10/1935 przez Bogumiła Kazimierza Bagińskiego, który był także prywatnym wydawcą. Od nr 11/1935 do ostatniego numeru 15/1939 funkcję redaktora naczelnego pełnił Antoni Różyczka. Czytaj dalej

GAZETA OGRODNICZA

Pismo fachowe. organ Towarzystwa Ogrodniczo-Przemysłowego w Toruniu, ukazało się w 1909 roku.

Efemeryda, z założenia dwutygodnik, którego redaktorem był Jan Koźlikowski. Pismo ukazało się tylko jeden raz z datą 1 kwietnia o objętości 8 stron. Druk wykonała drukarnia S. Buszczyńskiego. Zawartość czasopisma to – ogrodnicze porady fachowe i reklamy. Czytaj dalej

CZESANKA

Redaktorem naczelnym był wówczas Kazimierz Kończewski, który kierował pięcioosobowym zespołem redakcyjnym. Stopniowo zaczęły się pojawiać stałe rubryki takie jak: „Sport- turystyka-wypoczynek”, mające charakter wkładki – „Sygnały postępu”, a na ostatniej stronie „Czesankowe to i owo” a dla relaksu krzyżówka. Objętość 8 stron. Gazetę kolportowano odpłatnie. Czytaj dalej