Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

Kościoły i związki wyznaniowe

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P. W. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P. W. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI ustanowiona została na Rubinkowie I w 1982 roku. Siedziba parafii znajduje się przy ul. Ludwika Rydygiera 21.

Historia

Dnia 17 grudnia 1981r. wydany został w Pelplinie dekret Ordynariusza Chełmińskiego ks. bp. Mariana Przykuckiego. erygującego parafię na Rubinkowie I pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski z mocą od 1 stycznia 1982 roku.

Nowo utworzona parafia oprócz terenów osiedla objęła także część terytorium należącą do parafii Chrystusa Króla i parafii św. Jakuba. Do parafii przypisano ok. 20 tysięcy wiernych. Organizację parafii powierzono ks. mgr. Bronisławowi Porzychowi, który od 7 stycznia 1982 roku otrzymał nominację na proboszcza tej parafii.

W dekrecie zapisano także, że funkcję kościoła parafialnego spełniać będzie przez pewien czas tymczasowa kaplica, jednak obowiązkiem parafian jest zbudowanie kościoła, plebanii i domu katechetycznego.

Dzięki dużemu zaangażowaniu parafian, w ciągu dwóch miesięcy powstała „niebieska” kaplica (nazwa od koloru ścian), poświęcona przez ks. bp. Przykuckiego 26 maja 1982 roku. W ten sposób powstały warunki do rozwijania życia wspólnoty parafialnej. Kolejna inwestycja ( plebania i dom katechetyczny) oddane zostały do użytku 12 września 1987 roku.

W jednym z parafialnych nowo wybudowanych domów powstało Studium Organistowskie Diecezji Toruńskiej oraz siedziba Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.

Proboszczowie:

  • ks. prałat Bronisław Porzych (1982-1995)

  • ks.kanonik Kazimierz Piastowski od 1995

Budujemy kościół Boży

W 1989 roku proboszcz Bronisław Porzych, pod takim hasłem zwrócił się z apelem do parafian, gdyż entuzjazm nieco przygasł. Upłynęło sporo czasu, budowla była skomplikowana i efekty nie zadowalające.

Kościół wg projektu toruńskiego architekta Czesława Sobocińskiego miał nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne bez możliwości porównań z innymi obiektami sakralnymi. Swoją formą nawiązuje do tryskającego źródła.

Najwięcej problemów wystąpiło w fazie wyprodukowania olbrzymich łuków o rozpiętości od 42 do 30 metrów. Każdy łuk składał się z dwóch połówek, które ustawiano przy pomocy 75 tonowego dźwigu i spawano je na szczycie.

Wielkość rubinkowskiej świątyni najlepiej charakteryzują jej rozmiary: kubatura 27.140 m3, powierzchnia użytkowa 2.865 m2, nawa ma ok. 1800 m2 i razem z balkonami chóru może pomieścić ok. 4.500 osób.

Dnia 10 kwietnia 1986 bp chełmiński Marian Przykucki wmurował kamień węgielny w południowo-zachodniej ścianie kościoła. Kamień ten ma swoją historię. Został przywieziony z Groty Zwiastowania Najświętszej Mari Panny z Nazaretu, co zaświadcza odpowiedni certyfikat.

Po wielu trudach i zmaganiach ze wszystkim co niosła budowa, w dziewiątym roku od czasu jej rozpoczęcia, 4 października 1993 roku kierownictwo budowy zgłosiło obiekt do odbioru technicznego, natomiast 16 grudnia uroczyście przeniesiono Najświętszy Sakrament z kaplicy. Tym samym kościół zaczął służyć parafianom. Natomiast konsekracja świątyni nastąpiła dopiero 28 maja 1995 roku już w nowej Diecezji Toruńskiej. Prezydent Torunia dr Jerzy Wieczorek przyznał kościołowi tytuł Obiektu Roku 1994. Aby podkreślić walory architektoniczne świątyni dokonano jej iluminacji.

Budowniczy kościoła, ks, prałat Bronisław Porzych nie cieszył się długo ze swojego dzieła życia – zmarł 9 października 1995 roku.

Wyposażanie świątyni

Po ustawieniu nowych ławek i czterech konfesjonałów, wykonaniu nagłośnienia podjęte zostały dalsze prace związane z wystrojem świątyni.

Zmienił się przede wszystkim wygląd prezbiterium za sprawą projektu prof. Wincentego Kućmy z krakowskiej Akademii Stuk Pięknych . Obraz Matki Bożej Królowej Polski, namalowany przez Annę Torwirt na lipowej desce otrzymał srebrną ramę. Na niej przedstawione zostały sceny z Tajemnicy Radosnej Różańca Świętego. Co drugie pole zajmują orły od czasów piastowskich po II Rzeczpospolitą. Po bokach, wykonane także w srebrze, postaci aniołów: Archanioła Michała i Archanioła Gabriela, rzeźby artysty krakowskiego Marka Ganewa.

Nowego wyglądu nabrał także tabernakulum. Ozdobiły go srebrne promienie Gołębicy (symbol Ducha Świętego) oraz cztery lampy.

W 2002 roku parafia odkupiła organy od Filharmonii Narodowej. Wystrój prospektu organowego zaprojektowała inż. Krystyna Łazutka, a wykonał je organmistrz Wiesław Niżnik. Organy elektryczno-pneumatyczne posiadają 49 rejestrów, 4 manuały, klawiaturę nożną i 4.500 piszczałek od najkrótszej 0,5 cm do najdłuższej 5,25 m. Profesjonalne organy służą także organistom podczas koncertów „Świętojańskiego Festiwalu Organowego”.

W 2003 roku wg projektu Wincentego Kućmy powstało też baptysterium. Chrzcielnica przedstawia zmartwychwstałego Chrystusa (postać odlana z brązu platynowego) na tle krzyża, ma 4 metry wysokości.

W 2007 roku z okazji jubileuszu 25- lecia parafii, wystrój świątyni został dopełniony przez antepedium (poprzednia część ołtarza). Srebrna płaskorzeźba wg. projektu Wincentego Kućmy przedstawia Wieczerzę Pańską Jezusa Chrystusa dającego Siebie Apostołom, którzy przyjmują Eucharystię i dzielą się między sobą.

Bibliografia:

1. G. Potarzyński, Jubileusz 25-lecia Parafii Matki Bożej Królowej Polski, Toruń 2007

2. S. Frankowski, Imieniny z urodzinami, „Rubinkowo-Skarpa” 2007

FOTOGALERIA

 

Po ustawieniu nowych ławek i czterech konfesjonałów, wykonaniu nagłośnienia podjęte zostały dalsze prace związane z wystrojem świątyni.

Zmienił się przede wszystkim wygląd prezbiterium za sprawą projektu prof. Wincentego Kućmy z krakowskiej Akademii Stuk Pięknych . Obraz Matki Bożej Królowej Polski, namalowany przez Annę Torwirt na lipowej desce otrzymał srebrną ramę. Na niej przedstawione zostały sceny z Tajemnicy Radosnej Różańca Świętego. Co drugie pole zajmują orły od czasów piastowskich po II Rzeczpospolitą. Po bokach, wykonane także w srebrze, postaci aniołów: Archanioła Michała i Archanioła Gabriela, rzeźby artysty krakowskiego Marka Ganewa.

Nowego wyglądu nabrał także tabernakulum. Ozdobiły go srebrne promienie Gołębicy (symbol Ducha Świętego) oraz cztery lampy.

W 2002 roku parafia odkupiła organy od Filharmonii Narodowej. Wystrój prospektu organowego zaprojektowała inż. Krystyna Łazutka, a wykonał je organmistrz Wiesław Niżnik. Organy elektryczno-pneumatyczne posiadają 49 rejestrów, 4 manuały, klawiaturę nożną i 4.500 piszczałek od najkrótszej 0,5 cm do najdłuższej 5,25 m. Profesjonalne organy służą także organistom podczas koncertów „Świętojańskiego Festiwalu Organowego”.

W 2003 roku wg projektu Wincentego Kućmy powstało też baptysterium. Chrzcielnica przedstawia zmartwychwstałego Chrystusa (postać odlana z brązu platynowego) na tle krzyża, ma 4 metry wysokości.

W 2007 roku z okazji jubileuszu 25- lecia parafii, wystrój świątyni został dopełniony przez antepedium (przednia część ołtarza). Srebrna płaskorzeźba wg projektu Wincentego Kućmy przestawia Wieczerzę Pańską Jezusa Chrystusa dającego Siebie Apostołom, którzy przyjmują Eucharystię i dzielą się między sobą.