Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

Oświata i wychowanie

Zespól Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego

herbZespól Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego znajduje się przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu. Początki sięgają 1945 roku.

Historia

W 1945 roku powstała w Toruniu pierwsza szkoła techniczna jako Państwowe Gimnazjum i Liceum Elektryczne z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 29. Ukończenie Gimnazjum dawało uprawnienia czeladnicze oraz tzw. małą maturę. Natomiast licealiści zdawali maturę jako technicy elektrycy. Organizatorem tej szkoły i pierwszym dyrektorem był absolwent politechniki petersburskiej i berlińskiej Eugeniusz Nieciejowski, który przybył do Torunia wraz z grupą emigrantów wileńskich.
W 1946 roku szkoła przeniesiona została do budynku klasztornego Zgromadzenia OO Redemptorystów przy ul. Św. Józefa. W budynku tym OO. Redemptoryści prowadzili prywatną szkołę średnią do 1939 roku.
W 1952 roku nastąpiło połączenie istniejącego w Toruniu Technikum Mechanicznego z istniejącym już wówczas Technikum Elektrycznym pod nazwą Technikum Mechaniczno- Elektryczne, a od 1975 roku szkoła przy ul. Św. Józefa nosiła nazwę – Zespól Szkół Mechanicznych i Elektrycznych. W roku 1971/1972 otwarto Policealne studium Elektroniczne.
Obecna nazwa – Zespół Szkół Mechanicznych i Elektronicznych została ustanowiona w 1993 roku.
W ramach fundacji PHARE Unii Europejskiej w 1994 roku powstał program MOVE, którym objęto 60 szkół w Polsce (w tym ZSMEiE). Trzy pracownie: informatyczna, fizyki i przedsiębiorczości rozpoczęły nauczanie modułowe, dobrze wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne. Działało Liceum Techniczne. Od 1985 roku patronem Szkoły jest prof. Sylwester Kaliski.

Dyrektorzy Szkoły:
• Mgr inż. Eugeniusz Nieciejowski 1946-1949
• Mgr Kazimierz Suwała 1949-1950
• Mgr Witold Lewandowski 1950-1955
• Mgr Feliks Lipkowski 1955-1975
• Mgr inż. Władysław Pieńkowski 1975-1992
• Mgr Andrzej Skrzypczyk 1992-2012
• Mgr Małgorzata Łopatko od 2012 i nadal

„Tysiąc szkół na tysiąclecie”

Inwestycje budowlane własnych obiektów rozpoczęły się w 1958 roku. Na wysypisku śmieci przy ul. Św. Józefa rozpoczęto budowę warsztatów. Obecny pawilon został oddany do użytku w 1960 roku i można w nim było szkolić 220 uczniów dziennie. Kolejną inwestycją był internat, który od 1962 roku przyjmował 180 uczniów. W 1963 roku pierwsze zajęcia odbyły się już w nowo wybudowanym obiekcie szkoły i przyległej sali gimnastycznej. Do kompletu brakowało tylko krytej pływalni. Jednak i ten problem został rozwiązany w 1968 roku. W sąsiedztwie internatu i boiska szkolnego po likwidacji pagórka wydmowego zwanego „Wiesiołkami” , czyli miejscem straceń przestępców, wybudowano basen pływacki. Była to pierwsza kryta pływalna szkolna w Toruniu.

Produkcja warsztatowa

Praktyczna nauka zawodu już od 1960 roku odbywała się w dobrze zorganizowanych Warsztatach Szkolnych. Dzięki wieloletniej współpracy z Państwowymi Zakładami Wytwórczymi Aparatury Niskiego Napięcia, Warsztaty uzyskały pomoc w wyposażeniu nieodpłatnym wycofywanych z produkcji maszyn i materiałów. Ponadto PZWANN przekazał dokumentację konstrukcyjno-technologiczną wraz zaopatrzeniem materiałowym do produkcji takich wyrobów jak: pantograf do lokomotyw górniczych, dźwigowy centralny zbieracz prądu, transformatory trójfazowe i inne. Z zakładu opiekuńczego pochodzili także nauczyciele przedmiotów zawodowych, natomiast uczniowie odbywali tam praktyki zawodowe.

Działalność Warsztatów zakończono w roku.1996. Obiekt ten został wykorzystany na utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego, które świadczy usługi edukacyjne dla szkolnictwa zawodowego w Toruniu.

Sejm szkolny

Działał w latach 1964 – 1972 i zastąpił samorząd szkolny. Wpływał znacząco na życie pozalekcyjne Szkoły. Klimat teatralnych zamiłowań współtworzyły wówczas koła żywego słowa, działała Estrada Poetycka, kabaret „Mufka”, odbywały się konkursy krasomówcze, działał zespół redakcyjny gazetki pn. „Posuwy i zgrzyty”. Tu powstał Zespół Folklorystyczno- Muzyczny , który od wielu lat działa jako amatorski zespół Młodzieżowego Domu Kultury pn. „Młody Toruń”. Działało Koło Filmowe z własna kamerą, oraz Koło Fotograficzne. Sukcesy odnosili także uczestnicy Koła Rakietowego ( dwa złote medale na ogólnopolskich zawodach w 1967 i 1969). Uczniowie Szkoły współpracowali również z Sekcją Modeli Latających.
Kronika sportowego życia szkoły odnotowała także wiele sukcesów na szczeblu miejskim i okręgowym w takich dyscyplinach jak: lekkoatletyka, piłka ręczna, koszykowa, siatkówka, pływanie, hokej, szachy. Uprawiano żeglarstwo na Wiśle przy pomocy szkolnej żaglówki „Elektryk”. Z powodzeniem uprawiano strzelectwo w ramach przysposobienia obronnego i łucznictwo. Działała także Sekcja Krótkofalowców. Wśród form pozaszkolnej działalności duże znaczenie odgrywała turystyka i krajoznawstwo. Działało szkolne Koło PTTK nr 6. W 1969 roku powstało Koło Ligi Ochrony Przyrody. Od 1964 roku działała Sekcja Ratowników z grupą płetwonurków.

W latach 1964-1971 odbywały się biwaki . Było to wielkie przedsięwzięcie logistyczne, gdyż niemal wszyscy nauczyciele i uczniowie wyjeżdżali pod namioty na kilka dni. Tradycja jest nadal utrzymana w mniejszym zakresie na biwakach klasowych we własnym Ośrodku Wczasowym w Ostrowitem.

Zadania zlikwidowanego Sejmu Szkolnego przejął od 1972 roku Samorząd Szkolny. Wspólnie z nauczycielami zrealizowano wiele ciekawych pomysłów m.in.; od 2001 odbywa się festiwal „Elektra” prezentujący najlepszych elektryków i elektroników, coroczna wystawa prac dyplomowych ukazująca osiągnięcia nauczycieli i uczniów. Do wydarzeń kulturalnych należy zaliczyć dwa spektakle: „Walka dobra ze złem” i spektakl „Dziadów” A. Mickiewicza. Za osiągnięcia w dziedzinie edukacji teatralnej, Szkoła dwukrotnie w latach 2003 i 2004 otrzymała statuetki „Wilama”. Od 1997 ukazywała się gazetka szkolna „Z Kąta Szkoły”. Wielkie znaczenie społeczne miała „Wampiriada”- akcja krwiodawstwa. Również aktywnie działała Młodzieżowa Rada Internatu organizując z opiekunami cykliczne imprezy takie jak: „99 pytań do …”, „Konkurs wiedzy o Toruniu”, „Wielki turniej rozrywki”, „Zaduszki poetyckie”. Wydawano gazetkę „Amperek”, oraz prężnie działał zespól Studia Radiowego „Supełek”.

Olimpiady, konkursy, współpraca międzynarodowa.

Uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych podnosi prestiż Szkoły i dodaje punkty w rankingach. Początki sięgają 1963 roku. Wówczas 9 fizyków – uczniowie Józefa Wesołowskiego, znalazło się w finale Olimpiady. W 1975 roku uczeń Jerzego Wiewiórskiego otrzymał Dyplom Olimpiady centralnej z matematyki. Natomiast uczeń ZSMEiE w 1980 roku zdobył II nagrodę na centralnej Olimpiadzie Filozoficznej.

Od 1996 Szkoła odnosi sukcesy w konkursach technicznych NOT. Wyróżnienie uzyskali uczniowie Anny Kozłowskiej w konkursie „Technik 1996” – Marek Kołacz, Krzysztof Kowalski i Wojciech Misiorowski.
Największy sukces przyniosła praca ucznia Anny Kozłowskiej – Jarosława Sadowskiego, gdyż uzyskała I miejsce w kraju, nagrodę NOT, tytuł „Technika 1997” i wstęp na wyższe uczelnie techniczne w Polsce, a Szkoła Puchar Komitetu Badań Naukowych. W 1998 uczniowie, także Anny Kozłowskiej – Dominik Klimek i Dariusz Piotrowski zdobyli wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Technik 1998” za opracowanie pt. „Dysk twardy”. Sukces odnieśli również uczniowie Gabrieli Pituły – Przemysław Ernest, Piotr Giętkowski i Grzegorz Górecki zdobywając I miejsce i tytuł „Technika 2001” za opracowanie pt. „Robot”. Szkoła wyróżniona została Pucharem Ministra Edukacji Narodowej. Technik Roku 2005 uzyskał uczeń Danuty Gabriel – Filip Marszelewski.

Wysokie notowania udziału w olimpiadach sprawiły, że Szkole powierzono zorganizowanie dwóch olimpiad: w 1999 była to Olimpiada Geograficzna oraz jubileuszowa XXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w 2001 roku. W 2004 roku Szkoła była gospodarzem Międzynarodowej Konferencji Programów Socrates Comenius i Leonardo da Vinci.
Współpraca międzynarodowa w zakresie edukacji zapoczątkowana została w 1993 roku ze szkolą BBS II w Getyndze (miasto partnerskie Torunia).W tym samym roku nawiązano kontakt z nauczycielami szkoły w Petersburgu. Rozwinęła się współpraca z Litwa i Ukrainą. W ramach programu Socrates-Comenius rozszerzony został zakres współpracy ze Szwecją. Kontakty ze szkołą w Regenburgu zaowocowały udziałem uczniów ZSMEiE na praktykach w zakładach Siemens.
Szkoła od lat współpracuje z firmą Bosch w zakresie praktyk zagranicznych. Wszystkie wymienione działania przyczyniły się do uznania Szkoły w 2004 roku przez NOT i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego za najlepszą Szkołę Techniczną w województwie.

Szkoła na medal

Nowa dekada działalności Szkoły rozpoczęła sie wraz z rokiem szkolnym 2005/2006. W ramach polsko-niemieckiego roku 2005/2006 pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej RP oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec został ogłoszony konkurs na najlepszy projekt wymiany międzyszkolnej. Pierwsze miejsce przypdło ZSMEIE i partnerskiej szkole niemieckiej z Regensburga.

Rok szkolny 2007/2008 rozpoczął się dla ZSMEiE sukcesem Marii Maciny Kmiecikowskiej, która znalazła się w finale ogólnopolskiego konkursu na najlepszego nauczyciela 2007 roku. Organizatorzy konkursu – Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głos Nauczycielski – przyznali wówczas szkole tytuł „Szkoła na Medal”.
Istotnym wydarzeniem dla poprawy bazy sportowej stało się otwarcie kompleksu boisk „Orlik”.

Od 1 września 2012 roku nastapiły znaczące zmiany w zakresie kształcenia zawodowego. Wprowadzono nowe zawody – w Zasadniczej Szkole Zawodowej: elektryk (od 2013 r.) oraz monter mechatronik (od 2014 r.). Zmodernizowane zostały też pracownie specjalistyczne dostosowane do wymogów nowej podstawy programowej. Szkoła przystąpiła także do program „Wspierania przedsiębiorczości na lata 2014-2020”.

Jednym z ważniejszych osiągnięć ucznia Karola Burkiewicza było zajęcie miejsca w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, który zbudował „Digital Eagle – kontroler gier komputerowych”.

W roku 2014 szkoła otrzymała nominację do Godła Technikum 2014 roku.
Natomiast w ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY ZSMEiE otrzymał tytuł Brązowej Tarczy (2014 r.) i Srebrnej Tarczy (2015 r.).

Warto również wymienić uczniów:: Mateusza Cegleckiego i Michała Waszaka, którzy w XXXVIII Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej zajęli XI i IV miejsce odpowiednio w grupach: elektrycznej i mechatronicznej. Jednak najważniejszym wydarzeniem roku 2015 były obchody 70 rocznicy powstania ZSMEiE.

Bibliografia
1. 25 lat Technikum Mechaniczno-Elektrycznego, Toruń 1970
2. W. Sawrycki, Zespól Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Toruniu 1945-1985, Monografia, III Zjazd Absolwentów w 1985
3. Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, 60 lat 1945-2005, Toruń 2005
4. www. zsmeie. torun.pl

ZESPÓL SZKÓŁ NR 2

ZESPÓL SZKÓŁ NR 2 działał w latach 1992-2011 na Rubinkowie przy ul. Ludwika Rydygiera 12a

W 1992 r. nastąpiły zmiany w organizacji oświaty. W budynku Szkoły Podstawowej nr 4 powstał Zespół Szkół nr 2. W roku szkolnym 1992/93 pierwsze zajęcia rozpoczęły: SP nr 4 oraz pierwsze trzy klasy IX Liceum Ogólnokształcącego. Dalsze zmiany nastąpiły w 1999 roku. Zespół Szkól nr 2 obejmował trzy szkoły; Szkołę Podstawową nr 4 ( klasy I – VI) , Gimnazjum nr 4 ( klasy I-III) oraz IX LO.
W funkcjonującej pod wspólnym szyldem „Dwójki”. zarówno licealiści jak i gimnazjaliści nie tylko zdobywali wiedzę, ale także uczestniczyli w akcjach charytatywnych, zajmowali się wolontariatem, współpracowali z toruńskim Hospicjum” Nadzieja”. Sprawnie działał samorząd uczniowski organizując wiele imprez kulturalno-rozrywkowych.
Z chwilą „wygaszenia” nauczania w Gimnazjum nr 4 (2011 r.) uległ także likwidacji w 2011 Zespół Szkół nr 2. W budynku pozostało tylko IX LO oraz nowo uruchomione Przedszkole.
Bibliografia
J. Sokal. 25 lat minęło jak jeden dzień !!!, „Nasze Rubinkowo” nr 1/2003

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 działała samodzielnie na Rubinkowie w latach 1980-1999. Po reformie edukacji została włączona do Zespołu Szkół nr 8.

Historia

Po oddaniu do użytku pierwszych dwóch segmentów budynku nowej szkoły przy ul. Ignacego Łyskowskiego 21 rozpoczął się pierwszy rok szkolny 1980/81. Do nauki przystąpiło 1.686 uczniów. W następnym roku budowlani przekazali trzeci segment budynku, w którym znalazła się sala gimnastyczna i basen.

Uczniów stopniowo przybywało. Maksimum przypada na rok szkolny 1984/ 85 – 2.434. uczniów, po czym na skutek niżu demograficznego liczba uczniów znacznie zmalała.

Uroczystość nadania imienia szkole nastąpiła 1 czerwca 1982 roku. Wcześniej przeprowadzono plebiscyt, w wyniku którego patronką Ósemki została noblistka Maria Curie-Skłodowska. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było także nadanie jej w 1984 r. sztandaru z wizerunkiem patronki.

Poziom wiedzy i osiągnięcia młodzieży w licznych olimpiadach przedmiotowych oraz wyniki pracy dydaktycznej sprawiły, że Szkoła Podstawowa nr 8 została przyjęta w 1990 roku do Klubu Przodujących Szkół.
Od roku 1990 szkoła wyróżnia najlepszych uczniów, laureatów konkursów i olimpiad własnym medalem wg projektu nauczycielki plastyki Bronisławy Fabryckiej-Pilachowskiej.

Ciekawa jest przyjęta symbolika szkoły. Jabłko jako owoc i jego kolorystyka wyraża rozwój i dojrzewanie uczniów. Owoc w zależności od etapu rozwoju zmienia kolor. Podobnie jest z uczniami. Klasom najmłodszym przypisano kolor zielony. Starsze dzieci oznaczone są kolorem żółtym, a kolor czerwony przypada najstarszym, obecnie uczniom gimnazjum.
W roku szkolnym 1992/ 93 wprowadzono po raz pierwszy nowy przedmiot „Elementy informatyki’ dla klas ósmych. Było to możliwe po utworzeniu jednej z pierwszych pracowni komputerowych w Toruniu. Obecnie działają dwie nowoczesne pracownie komputerowe oraz pracownia internetowa.

Od 1 marca 1999 roku Szkoła Podstawowa nr 8 uczestniczy w Europejskim Projekcie Edukacyjnym SOCRATES – COMENIUS. Od tego czasu odbyły się już trzy edycje i nawiązano współpracę międzynarodową ze szkołami we Włoszech, Anglii, Niemczech, Finlandii, Hiszpanii i Turcji.

Dyrektorzy

• Józef Wesołowski (1980-1983)
• Teresa Mausolf (1983-1985)
• Zygmunt Chlebowski (1985-1999)

W roku 1999 nastąpiły zmiany w organizacji oświaty i „Ósemka” z najmłodszymi klasami weszła w skład Zespołu Szkół nr 8.
Znani absolwenci: Małgorzata Kożuchowska- aktorka, dr Damian Pręgowski
Moja i Twoja szkoła

Od pierwszego roku szkolnego (1980/81) realizowane były zadania pedagogiczne zmierzające do stworzenia szkoły przyjaznej uczniom, dającej poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia ze swojej szkoły. Stworzone zostały dobre warunki do nauki i pracy społecznej. Od samego początku w Szkole Podstawowej nr 8 działa oryginalny system wychowawczy – RepublikaDziecięca. Stwarza ona okazję do sprawdzenia się uczniów w działalności samorządowej, a także przygotowuje ich do pełnienia ról społecznych.

Poprzez koła przedmiotowe uczniowie rozwijają indywidualnie swoje talenty, uczestniczą w konkursach i olimpiadach, zdobywają nagrody i wyróżnienia. Hanna Uscka (1987), Sebastian Smyczyński (1992), Robert Szefler (1995), Maciej Obremski (1998), Bartek Katkowski (1999) – to laureaci konkursów matematycznych i stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci .
Wiele nagród zdobyli miłośnicy chemii. Krystian Kozera był laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej dla szkół podstawowych. Przyrodnicy „Ósemki” uczestniczyli we wszystkich edycjach Olimpiady Zdrowia i Olimpiady Biologicznej, a Karolina Paluszyńska zdobyła Puchar Miasta Torunia w Olimpiadzie Zdrowia (2000). Ciekawie prowadzone są zajęcia z fizyki i ekologii, wydobywana jest „magia” języka polskiego; młodzi informatycy walczą o tytuł i statuetkę „Informatyk 8”, do zdobycia jest także tytuł i statuetka „Poliglota 8”.

W procesie dydaktycznym aktywnie uczestniczy także biblioteka szkolna (wypożyczalnia i czytelnia), pełni ona rolę ośrodka informacji dla uczniów i nauczycieli. W 2000 r. zakończono komputeryzację księgozbioru , a w 2005 r. powstało w czytelni Multimedialne Centrum Informacji. Natomiast talenty aktorskie promuje świetlicowy teatrzyk „Imagilandia” – laureat wielu nagród regionalnych i ogólnopolskich. Wiele nagród zdobył Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”, oraz szkolna „Modelarnia”

Rzeczpospolita Dziecięca

Rzeczpospolita Dziecięca – to niezwykła ”instytucja szkolna” , która powstała wraz z uruchomieniem Szkoły Podstawowej nr 8 w 1980 roku. Ma więc już swoja historię. W Rzeczpospolitej Dziecięcej, podobnie jak w Rzeczpospolitej Polskiej, działa Sejm i Rząd. Jego kadencja trwa jednak tylko przez jeden rok szkolny. Zasady funkcjonowania oparte są na wzorze rzeczywistego parlamentu z pewnymi modyfikacjami, np. nie przewidziano funkcji dla marszałka sejmu. Tę rolę spełnia Prezydent.
Uproszczona została sprawa wybieralności posłów do Sejmu Szkolnego, gdyż posłowie – to członkowie samorządów klasowych. Natomiast wielka kampania wyborcza toczy się każdego roku w maju na Prezydenta. Startuje zwykle kilkoro kandydatów. Działają sztaby wyborcze, działa marketing ze wszystkimi dostępnymi środkami komunikacji. Jest to okazja do zabawy i pomysłowych prezentacji kandydatów.

Każdego roku we wrześniu swoją działalność inauguruje nowy rząd .Prezydent powołuje Premiera i wspólnie z nim wyznacza ministrów: sportu, nauki, ochrony przyrody, zdrowia i rozrywki.

Sejm ściśle współpracuje z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim. Sejm uprawniony jest do motywowania uczniów do uzyskiwania dobrych wyników nauczania, dba o utrzymywanie i wzbogacanie tradycji szkoły, zgłasza uczniów do nagród i wyróżnień.

Bibliografia

1. „Moja i twoja szkoła” Szkoła Podstawowa nr.8 w Toruniu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Toruniu. Toruń 2000

2.  A. Adamczyk- Olszewska, Rzeczpospolita Dziecięca w: „Moja i twoja szkoła” Szkoła Podstawowa nr.8 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Toruniu. Toruń 200

Galeria

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4. Działała na Rubinkowie w latach 1978-2004 przy ul. Ludwika Rydygiera 12 a.


HISTORIA

Szkoła funkcjonowała od 16 listopada 1977 roku, początkowo jako filia Szkoły Podstawowej nr 23 , a od sierpnia 1978 jako samodzielna placówka z numerem 4. Był to pierwszy obiekt oświaty szkolnej na Rubinkowie.  Wielki, 24-izbowy budynek zaprojektowany był dla 800 do 1200 dzieci. Usytuowany w sąsiedztwie przedszkola stanowił kompleks oświatowy. Całości dopełniała sala gimnastyczna o zwiększonym gabarycie. Brakowało jedynie pływalni. Czytaj dalej