Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

Społeczeństwo

EXPRESS POMORSKI

Autor Jerzy Marchewka
EXPRESS POMORSKI, dziennik,  pismo niezależne i bezpartyjne
Pierwszy numer  dziennika w dużym formacie ukazał się 15 maja 1924 roku. Redaktorem naczelnym był Władysław Błoński. Redakcja i administracja znajdowała się w Toruniu przy ul. Św. Katarzyny 3.Druk wykonywała Drukarnia Robotnicza W. Pawlak i S-Ka. Czytaj dalej

DZIEŃ POMORSKI

Autor Jerzy Marchewka
DZIEŃ POMORSKI, wojewódzki organ  BBWR z lat 1929-1936
Bazą edytorską dla „Dnia Pomorskiego”, wydawanego w Toruniu była Pomorska Spółdzielnia Wydawnicza utworzona w 1929 roku. Nr 1 „Dnia Pomorskiego” ukazał się 11 listopada 1929 roku jako bezpartyjne pismo codzienne.  Redaktorem naczelnym do 1931 roku  był dr Adam Brzeg. Czytaj dalej

DZIENNIK POMORZA

Autor Jerzy Marchewka
DZIENNIK POMORZA, pismo polityczne poświęcone obronie interesów rolnictwa, handlu, przemysłu i rzemiosła.
Redaktor naczelny, Aleksander Czarliński,  w słowie wstępnym napisał: …” przyjmujemy za naczelne hasło naszego pisma wzmocnienie wpływu zasad Kościoła Katolickiego na życie państwowe i społeczne w Polsce”. Dziennik w dużym formacie po raz pierwszy pojawił się 21 stycznia 1928 roku w Toruniu. Adres redakcji najpierw Strumykowa 12, później 9. Czytaj dalej

DOLA ROBOTNIKA

Autor Jerzy Marchewka
DOLA ROBOTNIKA, pismo sanacyjne z 1930
Pierwszy numer czasopisma ukazał się 19 października 1930 roku. Z założenia pismo finansowane przez Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą, a drukowane w Pomorskiej Drukarni Rolniczej SA w Toruniu,  miało za zadanie wspierać BBWR w akcji wyborczej do Sejmu. Redaktorem był Wacław Tomczyński. Redakcja i administracja mieściła się w Toruniu  przy ul. Szerokiej 11. Czytaj dalej

DEMOKRATA

Autor Jerzy Marchewka
DEMOKRATA,  miesięcznik, organ Narodowo-Społecznego Ruchu Młodych.
Nr 1 ukazał się 1 grudnia  1934 roku jako miesięcznik.  Redaktor Zygmunt Felczak w słowie wstępnym napisał:…” o demokrację jako formę  życia społecznego, ekonomicznego, a przede wszystkiem duchowego, trzeba walczyć „jak o mury miasta”.
Od 5 stycznia 1936 roku  pismo ukazywało się co tydzień w nakładzie do 1000 egz. Odbiorcami byli czytelnicy z trenu  Pomorza, Wielkopolski i Śląska. Pismo miało charakter organu teoretycznego. Na jego lamach drukowali swoje artykuły publicyści  z szerokiego, ogólnopolskiego  grona  Narodowej Partii Robotniczej. Czytaj dalej

MASKA TORUŃSKA

Półrocznik wydawany w latach 1987-1989

Pierwszy numer w nakładzie 500 egz. o objętości 4 stron pojawił się 1 czerwca 1987 roku. Nr 2 ukazał się w nakładzie 1500 egz. Czasopismo drukowały Zakłady Graficzne w Toruniu. Funkcję redaktorów pełniły: Anna Błaszczak i Maria Dworakowska. Ostatni 6 numer z 1989 roku pojawił się z datą ukończenia druku 6 października 1989 roku. Czytaj dalej

MASKA

Tygodnik poświęcony sztuce – 1928 rok

Wydawcą trzech numerów był Teatr Pomorski w Toruniu, które zredagował Władysław Uhl. Pierwszy numer ukazał się 28 września a ostatni 15 października 1928 roku. Czasopismo o objętości 16 stron w kartonowej okładce tłoczono w Drukarni Spółki Wydawniczej „Ziemia” w Toruniu przy ul. Szerokiej 11. Czytaj dalej

KŁOSY

Fachowe pismo rolnicze założone w 1908 roku jako organ Związku Kółek Rolniczych Zachodnio-Pruskich.

Najstarsze pismo rolnicze wydawane na Pomorzu w Pelplinie. Pierwszy numer ukazał się 7 października 1908 roku . Redaktorem i nakładcą był Leon Janta-Polczyński. Czytaj dalej

GŁOS ROBOTNIKA

Organ Narodowego Stronnictwa Robotników na Pomorze w latach 1920-1931.

Dziennik wydawany był przez Drukarnię Robotniczą w Toruniu W. Pawlak i S-ka. Numer 1 ukazał się 3 lutego 1920 roku. Gazetę redagował Feliks Jeuthe do 15 marca 1921. Od nr 93/1920 umieszczano podtytuł:: Organ Narodowej Partii Robotniczej. Od nr 8 do 108 w podtytule drukowano hasło:” Oświatą i pracą ludy się bogacą”. Czytaj dalej

GIEŁDA OGRODNICZA

Czasopismo branży ogrodniczej wydawane w Toruniu w latach 1928 – 1939.

Dwutygodnik wydawany dla podniesienia handlu ogrodniczego w Polsce przy poparciu Towarzystw Ogrodniczych. Pismo redagowane od nr 3/1928 z datą 20. X do nr 10/1935 przez Bogumiła Kazimierza Bagińskiego, który był także prywatnym wydawcą. Od nr 11/1935 do ostatniego numeru 15/1939 funkcję redaktora naczelnego pełnił Antoni Różyczka. Czytaj dalej