Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

Społeczeństwo

„Kreator Sukcesu” Fundacja

Fundacja „Kreator Sukcesu” została ustanowiona przez Fundatora Adama Jerzego Linerta w 2009 roku.

Od samego początku, podstawowym celem fundacji miało być poszerzanie horyzontów świadomości człowieka, poprzez dbanie o jego stały rozwój w zgodzie z wyznawanymi wartościami… aby tworzyć społeczeństwo oparte na wiedzy. Czytaj dalej

„Aupair in America” Fundacja

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży to Fundacja działająca w Toruniu przy Placu św. Katarzyny 9 już od 1993 roku.

Będąc pozarządową organizacją pożytku publicznego wszystkie uzyskane środki kieruje na prowadzenie działalności statutowej, do której zalicza się współpraca międzynarodowa i rozwój przedsiębiorczości. Czytaj dalej

„Daj Szansę” Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

Fundacja została zarejestrowana 14.04.1993r na bazie Grupy Wsparcia Rodzin Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu, które w większości rehabilitowały swe dzieci w brytyjskim instytucie BIBIC w Bridgwater., bądź w Instytucie Glena Domana w Filadelfii, USA.

Dla około 100 rodzin z całego kraju celem powołania Fundacji było stworzenie warunków i kadry, aby rehabilitacja mogła odbywać się w kraju, w Toruniu. Czytaj dalej

Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych

Działalność terapeutyczna zmierzająca do poprawy sprawności ludzi dotkniętych kalectwem została przez nas zapoczątkowana w roku 1989.

Powstał wtedy pomysł zorganizowania dla niepełnosprawnych spływu kajakowego na Czarnej Hańczy. Ten obóz wędrowny i wynikający z niego zespół doświadczeń zainspirował zorganizowanie rajdu tatrzańskiego. Niepełnosprawni wędrowali po Tatrach (Kasprowy Wierch, doliny reglowe), zbaczając z łatwych szlaków na drogi trudniejsze (groty w Raptawickiej Turni, Wąwóz Kraków). Czytaj dalej

Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca”

Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” powstało z inicjatywy grupy osób zaangażowanych w pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem choroby psychicznej. Zarejestrowane zostało 26 czerwca 1996.

Celem głównym Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi, nerwowymi i z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzinom i opiekunom. Czytaj dalej