Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

Rzemiosło

SNYCERSTWO

SNYCERSTWO, rzemiosło artystyczne, zajmujące się rzeźbieniem w drewnie, wyposażeniem wnętrz kościelnych oraz zdobnictwem sprzętów.

Hasło wymaga opracowania

SIODLARSTWO

SIODLARSTWO, rzemiosło zajmujące się wyrobem siodeł ze skóry juchtowej, cielęcej i safianowej.

Hasło wymaga opracowania

RZEŹNICTWO

RZEŹNICTWO, rzemiosło zajmujące się ubojem, przetwórstwem i sprzedażą mięsa; w Toruniu już od XIII w.; przetrwało do naszych czasów.

Hasło wymaga opracowania

RYMARSTWO

RYMARSTWO, rzemiosło wykonujące uprząż, kagańce, pasy pędne, używające skór juchtowych i cielęcych.

Hasło wymaga opracowania

RĘKAWICZNICTWO

RĘKAWICZNICTWO, rzemiosło wytwarzające rękawiczki ze skór jelenich i kozich.

Hasło wymaga opracowania

POSTRZYGACTWO

POSTRZYGACTWO, rzemiosło zajmujące się wykończaniem spilśnionego sukna; czesanie, postrzyganie nożycami, dekatyzowanie; rzemiosło wyodrębnione z sukiennictwa.

Hasło wymaga opracowania

PŁATNERSTWO

PŁATNERSTWO, rzemiosło zajmujące się wytwarzaniem i naprawą oręża, kolczug, przyłbic, hełmów; rzemiosło wyodrębnione z kowalstwa.

Hasło wymaga opracowania

PIERNIKARSTWO

PIERNIKARSTWO, kichlarstwo, rzemiosło zajmujące się wyrobem pierników; dział piekarnictwa.

Hasło wymaga opracowania

PIEKARNICTWO

PIEKARNICTWO, piekarstwo, rzemiosło zajmujące się wyrobem i wypiekiem pieczywa i ciast.

Hasło wymaga opracowania

PAŚNICTWO

PAŚNICTWO, rzemiosło wyrabiające skórzane pasy; ściśle powiązane z rymarstwem.

Hasło wymaga opracowania