Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

Waria

PIERNIKOWA ALEJA GWIAZD

Piernikowa Aleja Gwiazd znajduje się na Rynku Staromiejskim w Toruniu.

Pomysł utworzenia Piernikowej Alei Gwiazd zainicjował Urząd Miasta wspólnie z Fabryką Cukierniczą „Kopernik”.

Postanowiono, że co roku, począwszy od 2003 nazwiska dwóch wybitnych postaci umieszczone zostaną na specjalnie odlanych mosiężnych tabliczkach. Tabliczki te w kształcie pierników „katarzynek” umieszczone są w granitowych płytach chodnika. Swoje „katarzynki” mają znani aktorzy, muzycy, pisarze, naukowcy, społecznicy, którzy urodzili się w Toruniu lub tu zaczęła się ich nauka bądź kariera zawodowa. W ten sposób Toruń docenia dorobek tych osób w różnych dziedzinach życia kulturalnego i społecznego.

Na każdej tabliczce umieszczony jest autograf laureata. Ogłoszenie nazwisk dwóch osób odbywa się pod koniec roku. Natomiast ceremonia odsłonięcia dwóch tabliczek z udziałem osób w ten sposób uhonorowanych, odbywa się przed Dworem Artusa co roku 24 czerwca podczas Święta Miasta. Gala uświetniona jest fajerwerkami oraz koncertem dla publiczności.

Pierwsi laureaci z 2003 roku to – aktorka Grażyna Szapołowska i światowej sławy astronom Aleksander Wolszczan.

Gwiazdy – Swoje katarzynki w Piernikowej Alei Gwiazd mają:

• Olga Bołądz i Marek Żydowicz (2016)
Michał Kwiatkowski i Piotr Głowacki (2015)
Katarzyna Żak i zespół Kobranocka (2014)
Joanna Koroniewska i Bogdan Hołownia (2013)
• Zbigniew Pszczulny i Mariusz Rutz oraz Piotr Moss (2012)
• Elżbieta Dzikowska i Sławomir Wierzcholski (2011)
• Katarzyna Dowbor i Adam Nowak z zespołem Raz Dwa Trzy (2010)
• Rafał Bryndal i Łukasz Pawłowski (2009)
• Janina Ochojska i Jacek Yerka (2008)
• Stefania Toczyska i Jan Kusiewicz (2007)
• Janusz Leon Wiśniewski i muzycy zespołu Republika (2006)
Regina Smendzianka i Leszek Balcerowicz (2005)
Małgorzata Kożuchowska i Bogusław Linda (2004)
Grażyna Szapołowska i Aleksander Wolszczan (2003)

Bibliografia
www.torun.pl/piernikowa aleja gwiazd

Fotografie: M. Kujawa i L. Kamiński

1

Olga Bołądź i Marek Żydowicz

POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE TORUNIA

POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE TORUNIA
Na podstawie ustawy o ochronie przyrody przyjęto, że pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej , naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie miasta znajdują się 53 pomniki przyrody, w tym 52 przyrody żywej i 1 pomnik przyrody nieożywionej- głaz narzutowy. Wśród pomników przyrody żywej występują 42 pojedyncze drzewa i 10 skupisk( grup), w skład których wchodzą 44 drzewa. W składzie gatunkowym pomników przyrody występują gatunki rodzime oraz obce ( aklimatyzowane). Najliczniejszą grupę drzew pomnikowych stanowią dęby szypułkowe.

Wśród drzew uznanych za pomniki przyrody znajdują się okazy, które prócz walorów przyrodniczych reprezentują wartości historyczne i kulturowe. Do tych szczególnych drzew m.in. należą: skupisko 6 dębów szypułkowych „Dęby 755 -lecia Torunia”, położone przy skrzyżowaniu ul. Chopina z Aleją 500-lecia, dąb szypułkowy przy ul. Letniej nosi nazwę ” Dąb Jadwigi Żelechowskiej ” wybitnej działaczki Ligi Ochrony Przyrody w Toruniu, dąb szypułkowy o nazwie „Dąb Stanisława Duszyńskiego” , który znajduje się na terenie Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych przy ul. Bydgoskiej, lipa drobnolistna o nazwie „Lipa Rabina Kaliszera „znajduje się na terenie kirkutu przy ul. Pułaskiego, dąb szypułkowy o nazwie ” Dąb Garnizonowy” na cmentarzu komunalnym nr 1 przy ul. Grudziądzkiej 22-30 oraz dąb szypułkowy o nazwie ” Dąb Św. Fraciszka ” rosnący na terenie Schroniska dla „Bezdomnych Zwierząt” przy ul. Przybyszewskiego.

W 1952 r. leśniczy Leśnictwa Bielawy Franciszek Brzezicki dokonał pomiaru i opracował dokumentację z projektem uznania 2 okazałych dębów rosnących przy ul. Winnica 67 za pomniki przyrody. Dokumentacja została przyjęta przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Toruń ( wówczas z siedzibą w Olku) i przekazana Kazimierzowi Sulisławskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody. Orzeczeniem Nr 154/55 z dnia 8 lipca 1955 r. Prezydium WRN w Bydgoszczy uznało 2 dęby o obwodach w pierśnicy 600 i 440 cm za pomniki przyrody. Starszy z wymienionych dębów został w 1981 r. skreślony z rejestru pomników przyrody jako drzewo obumarłe. Drugi dąb znajduje się w dobrym stanie i jako najstarszy pomnik przyrody miasta Torunia jest przedmiotem zainteresowania miłośników przyrody. Aktualny obwód dębu w pierśnicy wynosi 575 cm. Dla uczczenia 60 rocznicy objęcia ochroną tego dębu Oddział Miejski PTTK wydał drugie wydanie folderu pt. ” Pomniki przyrody Miasta Torunia”.

Ranga najdawniej uznanego pomnika przyrody jest tym szczególna, że następne pomniki przyrody – dęby przy ul. Głowackiego i Grudziądzkiej zostały uznane dopiero w 1970 r.

Bibliografia
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 88 z późn. zm.),
2. Przyroda Ziemi Chełmińskiej i Obszarów Przyległych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Pomorsko-Kujawski, Toruń 2000,
3. Biuletyn Informacyjny Nr 18, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku 2002
4. Pomniki Przyrody Miasta Torunia, Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu 2005
5. Pomniki Przyrody Miasta Torunia, Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu 2012.

Galeria

Dąb przy ul. Przybyszewskiego

Dąb na Skwerze Lucjana Broniewicza

Dąb przy ul. Podgórnej na terenie kościoła p.w. Matki Bożej Zwycięskiej

fot. J. Marchewka

ORBIS

ORBIS biuro podróży, działało w Toruniu od 1939 do 2006 roku.
Orbis powstał we Lwowie w 1920 roku. Orbis po łacinie oznacza świat, stąd też znakiem firmowym jest kula ziemska. W Toruniu Biuro Orbisu działało też przed wybuchem II wojny światowej. Prawdopodobnie w maju 1945 roku powstało Polskie Biuro Podróży dla obsługi wyjazdów zagranicznych.

Toruńskie biuro „Orbisu” znajdowało się na rogu ul. Żeglarskiej i Rynku Staromiejskiego. Prowadziło sprzedaż biletów kolejowych, kinowych, teatralnych, a także na ważne imprezy kulturalne i sportowe. W latach następnych sprzedawano także bilety lotnicze. W Toruniu „Orbis” dysponował własną bazą noclegową, którą tworzyły 2 hotele” „Kosmos” i „Helios”. Pierwszych gości przyjmowano w 1973 roku z okazji ważnego wydarzenia jakim była 500 setna rocznica urodzin Mikołaja Kopernika.

W 1992 roku zapadła decyzja o prywatyzacji i utworzeniu holdingu złożonego z dwóch spółek, turystycznej i hotelarskiej. W 1993 utworzono w Toruniu Spółkę Orbis Travel z siedzibą przy ul. Mostowej. Toruńskie biuro „Open Travel Group” upadło niechlubnie w 2006 roku, zostawiając na łaskę losu setki turystów za granicą.

Bibliografia
„Nowości” nr 273/1973, 126/1975, 178/1975, 187/1990, 38/1993, 8.X..2010