Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

CELICHOWSKI STANISŁAW LUDWIK

CELICHOWSKI STANISŁAW LUDWIK (1886–1935), inżynier, działacz gospodarczy i społeczny.

Urodził się 4 pażdziernika 1886 r. w Nowym Dworze koło Warszawy, w rodzinie Józefa – posiadającego wyższe wykształcenie rolnicze zarządcy dóbr Tyszkiewiczów i Zofii ze Ścibor-Rylskich. W latach 1898–1905 uczęszczał do Szkoły Realnej w Symferopolu, którą ukończyl z odznaczeniem.

W 1905 r. rozpoczął studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki w Pradze, które na skutek przewlekłej choroby oczu ukończył dopiero w 1914 r. Od maja 1914 r., jako dyplomowany inżynier mechanik, podjął pracę w zakładach Towarzystwa Akcyjnego Lilpop-Loewenstein w Warszawie.. W 1915 r. wraz z fabryką wywieziony został przez władze rosyjskie do Krzemieńczuka na Ukrainie. Po przewrocie lutowym 1917 r. był sekretarzem nowopowstałej organizacji związkowej pracowników fabryki. Po zamknięciu zakładu w 1918 r wrócił do kraju i we wrześniu tego roku został profesorem matematyki, fizyki i kosmografii w Gimnazjum “Uczelnia” w Łodzi. W marcu 1919 r. został kierownikiem referatu Budowy Obrabiarek w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Warszawie.

Dnia 26 lipca 1920 r. objął decernat Przemysłu i Handlu w Urzędzie Wojewódzkim Pomorskim w Toruniu, a 1 marca 1922 r. został naczelnikiem Wydziału Przemysłu i Handlu. Na stanowisku tym wykazał się wiedzą fachową i zdolnościami organizatorskimi i uważany był za wytrawnego znawcę spraw przemysłowych Pomorza; zamieścił na ten temat szereg artykułów w czasopismach fachowych i w prasie pomorskiej. Interesowały go również zagadnienia administracji i gospodarki morskiej.

Poza pracą zawodową inż. Celichowski pełnił jeszcze obowiązki członka Dyrekcyjnej Rady Kolejowej w Gdańsku, członka Komisji Dyscyplinarnej i Egzaminacyjnej dla rzemiosła przy wojewodzie pomorskim, przedstawiciela Ministra Przemysłu i Handlu dla Izby Rzemieślniczej w Grudziądzu, Komisarza Wyborczego dla Izby Przemysłowo-Handlowej w Grudziądzu oraz delegata wojewody do kontaktów z Radą Zrzeszeń Gospodarczych na Pomorzu. Ponadto inż. Celichowski był delegatem Ministra byłej Dzielnicy Pruskiej do Komisji Głównej Mediacyjnej w Warszawie, Zarządcą Przymusowym Głównego Urzędu Likwidacyjnego w Poznaniu przy Elektrowni, Gazowni i Tramwajach w Toruniu, członkiem Tymczasowej Rady Portu w Gdyni, założycielem – 10 grudnia 1927 r. – i prezesem Pomorskiego Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego w Toruniu, prezesem koła resortowego administracji ogólnej “Rodziny Urzędniczej” w Toruniu, członkiem Zarządu Pomorskiego Towarzystwa Walki z Gruźlicą.

Inż. Stanisław Celichowski odznaczony był Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 25 maja 1935 r. w Krynicy i pochowany został na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu.

Z małżeństwa z Marią Kamińską inż. Stanisław Celichowski miał syna Stanisława i córkę Irenę.W Toruniu Celichowscy mieszkali przy ul. Adama Mickiewicza 72.


Bibliografia: K. Przybyszewski, Toruński Słownik Biograficzny , t. 2 ToMiTo UMK Toruń 2000


FOTOGALERIA