Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

CENTRUM KULTURY „ZAMEK KRZYŻACKI”

 

Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki” w Toruniu powstało w 2007 roku. Jest samorządową instytucją kultury , której organizatorem  jest Gmina Miasta Toruń.

Do zakresu działania CKZK należy przede wszystkim kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego wraz z otoczeniem, trwała ochrona powierzonego dziedzictwa kulturowego oraz promocja tego miejsca.

 

Dyrektorzy CKZK:

  • Klaudiusz Piekarek (2007-2008)
  • Andrzej Nowicki od 2008

 


 

CKZK – organizuje w różnorodnych formach ( imprezy plenerowe, festiwale, konkursy)

działalność kulturalną i promocyjną, a także udostępnia własne pomieszczenia i teren na  organizowane tam imprezy.

Jako opiekunowie obiektu turystycznego prowadzimy działalność informacyjną, edukacyjną i popularyzatorską współpracując z organizacjami upowszechniającymi turystykę. Do celów naukowych udostępniamy powierzone nam dobra kultury osobom oraz instytucjom naukowo-badawczym.

Cykliczne imprezy własne organizowane przez CKZK:

  • Bieg Zamkowy – impreza sportowa na dystansie 10 km. Trasa biegu wyznaczona była ulicami miasta. Z metą zlokalizowaną w fosie ruin zamku krzyżackiego.
  • Inscenizacje zamkowe – cykl imprez historyczny przedstawiających wydarzenia historyczne w konwencji teatralnych przedstawień plenerowych z udziałem aktorów toruńskich teatrów oraz grup rekonstrukcyjnych,
  • Kino letnie – wakacyjne projekcje filmów w ruinach zamku,
  • Koncerty plenerowe – wydarzenia muzyczne reprezentujące różnorodne gatunki muzyczne,
  • Średniowieczny turniej rycerski uczniów szkół średnich miasta Torunia o Przechodni Płaszcz Komtura – zawody sportowe dla uczniów szkół średnich rywalizujących w rycerskich konkurencjach takich jak: rzut oszczepem, rzut toporem czy strzelanie z łuku,
  • Toruńskie Medievalia – Festyn Średniowieczny – impreza w charakterze gal walk rycerskich, w „pełnym kontakcie” przy udziale punktujących poszczególne ciosy sędziów,
  • Zamkowe spotkania z historią – cykl wykładów popularnonaukowych przedstawiających historię Torunia, Zakonu Krzyżackiego i jego stosunków z Polską w formie prezentacji multimedialnych,
  • Zamkowe spotkania z poezją – koncerty poezji śpiewanej organizowane w zamkowych piwnicach.3

 

1. Statut Centrum Kultury Zamek Krzyżacki

2. www.zamek.torun.pl