Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

CZAJA TADEUSZ

5CZAJA TADEUSZ (1910–1943), lekarz medycyny, młodszy asystent Oddziału Chirurgicznego 8 Wojskowego  Szpitala Okręgowego w Toruniu

Urodził się18 V 1910 w Kotowie w pow. śremskim w Wielkopolsce. Po ukończeniu Państwowym Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Poznaniu odbył służbę wojskową w SPA we Włodzimierzu Wołyńskim i uzyskał stopień porucznika  rezerwy.

W 1931 rozpoczął studia lekarskie na Uniwersytecie  Poznańskim.  Podczas studiów odbył m.in. praktykę w szpitalu w Pradze czeskiej. Dyplom lekarza otrzymał 24 VI 1937, po czym został młodszym asystentem w 8 Wojsk. Szpitalu Okręgowym w Toruniu na Oddziale Chirurgicznym,  kierowanym przez pułkownika dra Jana Korczakowskiego.

Powołany do służby wojskowej jako oficer rezerwy w 1939, przydzielony został do polowego ambulansu chirurgicznego w rejonie Kutna. Tam dostał się do niewoli niemieckiej. Przez pewien czas pracował w szpitalu w Łodzi, gdzie przebywali ranni polscy żołnierze.

Z Łodzi został przeniesiony do obozu w Ostrzeszowie, a następnie do obozu jenieckiego dla Anglików Stalag XXI B w Antoniewie pod Skokami w woj. poznańskim. Zyskał tam uznanie jeńców brytyjskich i ich rodzin. Pracował pod nadzorem lekarza niemieckiego.

W lipcu 1940 . w nagrodę za wyleczenie komendanta obozu został zwolniony i osiedlił się w Zawichoście w pow. opatowskim. Tam pracował w swoim zawodzie, udzielając często pomocy rannym partyzantom. O jego działalności dowiedzieli się Niemcy. Aresztowano go 15 XI 1943 i przewieziono do więzienia w Sandomierzu. Cztery dni później został rozstrzelany na Rynku Sandomierskim wraz z ośmioma Polakami w ramach odwetu radomskiego gestapo za postrzelenie żołnierza niemieckiego i funkcjonariusza polskiej policji.

Czaja ,pochowany przez Niemców w zbiorowej mogile, został przez ojca potajemnie przełożony do trumny. Na ratuszu w Sandomierzu znajduje się obecnie tablica pamiątkowa z nazwiskami rozstrzelanych Polaków. Wśród tych nazwisk znalazło się również nazwisko Czaji.

Czaja rodziny nie założył. Miał sześcioro rodzeństwa, braci: Floriana(rolnik; nie żyje) i Jerzego (stomatolog) oraz siostry: Joannę Brzuszkiewicz (nie żyje), Mieczysławę Brzuszkiewicz, Irenę Krasińską i Aleksandrę Czaję.

W Toruniu Czaja mieszkał przy ul. Romana Dmowskiego 44.

Bibliografia

K. Przybyszewski, Toruński Słownik Biograficzny, ToMiTo, UMK w Toruniu 2010