Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

CZESANKA

Redaktorem naczelnym był wówczas Kazimierz Kończewski, który kierował pięcioosobowym zespołem redakcyjnym. Stopniowo zaczęły się pojawiać stałe rubryki takie jak: „Sport- turystyka-wypoczynek”, mające charakter wkładki – „Sygnały postępu”, a na ostatniej stronie „Czesankowe to i owo” a dla relaksu krzyżówka. Objętość 8 stron. Gazetę kolportowano odpłatnie.

W latach 1983-1988 zespołowi szefował Krzysztof Lietz, a od 1988 do 1991 Zofia Zawadzka. Ostatni nr 300 ukazał się 9 maja 1991 roku. Wtedy to Z. Zawadzka napisała: … „ z niegdysiejszego bujnego życia fabryki nie pozostało nic. Nie ma o czym pisać”.

Bibliografia: H. Taflińska, Jak to zapamiętałam, „Czesanka” 300/1991