Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

DEMOKRATA

Autor Jerzy Marchewka
DEMOKRATA,  miesięcznik, organ Narodowo-Społecznego Ruchu Młodych.
Nr 1 ukazał się 1 grudnia  1934 roku jako miesięcznik.  Redaktor Zygmunt Felczak w słowie wstępnym napisał:…” o demokrację jako formę  życia społecznego, ekonomicznego, a przede wszystkiem duchowego, trzeba walczyć „jak o mury miasta”.
Od 5 stycznia 1936 roku  pismo ukazywało się co tydzień w nakładzie do 1000 egz. Odbiorcami byli czytelnicy z trenu  Pomorza, Wielkopolski i Śląska. Pismo miało charakter organu teoretycznego. Na jego lamach drukowali swoje artykuły publicyści  z szerokiego, ogólnopolskiego  grona  Narodowej Partii Robotniczej.
Redakcja mieściła się przy ul. Legionów 29. Pod rym adresem znajdowała  się także Drukarnia Robotnicza, która ten tytuł drukowała. Wydawcą był Zarząd Główny Związku Młodzieży Pracującej „Jedność”. Ostatni nr 5 pojawił się z datą 28 kwietnia 1937 roku.
Bibliografia:
1.  Bibliografia czasopism pomorskich, województwo bydgoskie, pod red. Henryka Barańskiego TNT Toruń 1960
Fotogaleria