Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

DOERFFER Marian

DOERFFER Marian (1879–1937), adwokat, prokurator, prezydent Wojewódz­kiego Sądu Administracyjnego w Toruniu


Adwokat i prokurator

Urodził się 13 kwietnia 1879 r. w Janiszewie koło Ponieca w powiecie gostyńskim w Wielkopolsce, w rodzinie Pawła Emila i Antoniny z Lekszyckich. Uczęszczał do Gimnazjum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu, gdzie w 1896 r uzyskał świadectwo dojrzałości z odznaczeniem, nie mając jeszcze ukończonych 17 lat. W Gimnazjum należał do tajnych związków uczniowskich, w których uczono się historii Polski.

W latach 1896–1899 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów i złożeniu egzaminu referendariuszowskiego 16 grudnia 1899 r. pracował w sądownictwie, będąc referendariuszem przy sądzie powiatowym w Trzcielu. Po złożeniu 18 października 1905 r egzaminu asesorskiego, pracował od 1906 r. blisko 14 lat jako adwokat w Kępnie. W latach 1908–1910 sprawował społeczną godność prezesa komitetu powiatowego Towarzystwa Czytelni Ludowych, oraz członka zarządu założonego w 1906 r. w Kępnie Banku Kupieckiego. Ponadto w połowie stycznia 1919 r., w okresie walk powstania wielkopolskiego, prowadził rokowania w sprawie zakładników kępińskich, których Niemcy obiecali zwolnić w zamian za uwolnienie niemieckich zakładników z Krotoszyna.

Dnia 2 września 1919 r. Marian Doerffer mianowany został delegatem przy pierwszym prokuratorze przy Sądzie Okręgowym w Gnieźnie. Doceniając dobrą znajomość przez Mariana Doerffera obowiązującego w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej ustawodawstwa, jak również tamtejszych stosunków, oraz posiadane przezeń przymioty potrzebne do kierowniczego stanowiska w prokuraturze, 11 grudnia tego roku Departament Sprawiedliwości tego Ministerstwa zwrócił się do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z wnioskiem o mianowanie Doerffera prokuratorem przy tymże Sądzie. Nominacja została podpisana 20 grudnia 1919 r.


Prezydent  WSA w Toruniu

Niespełna dwa lata pracował Marian Doerffer na stanowisku prokuratora przy Sądzie Okręgowym w Gnieźnie, kiedy to Minister b. Dzielnicy Pruskiej dr Juliusz Trzciński i Prezydium Rady Ministrów, uznając jego dobre kwalifikacje i mając zapewnioną zgodę na zwolnienie go ze służby prokuratorskiej, zwróciły się 10 września 1921 r. do Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego o mianowanie Doerffera Prezydentem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Toruniu. Mianowanie nastąpiło 14 września tego roku. W kwietniu 1923 r. Marian Doerffer zrezygnował ze stanowiska Prezydenta WSA w Toruniu i wrócił do pracy w adwokaturze i notariacie, prowadząc własną kancelarię adwokacką. W życiu palestry toruńskiej, zajmował poważne stanowisko sekretarza i skarbnika Rady Adwokackiej, oraz członka Sędziowskiej Komisji Egzaminacyjnej

Poza pracą zawodową prowadził także ożywioną działalność społeczną, będąc m. in. członkiem Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału w Toruniu Związku Adwokatów Polskich, Przewodniczącym Urzędu Rozjemczego dla Spraw Najmu w Toruniu, prezesem Towarzystwa Miłośników Torunia, prezesem Dekanalnej Akcji Katolickiej i członkiem Wojewódzkiej Rady Administracyjnej przy Pomorskim Krajowym Związku Komunalnym, członkiem Rady Parafialnej, członkiem Tymczasowej Rady Stowarzyszenia Młodzieży Zeńskiej “Zorza” w Toruniu, Sodalicji Mariańskiej, oraz członkiem Konfraterni Artystów. Politycznie należał do Stronnictwa Narodowego (SN).

Adwokat Marian Walerian Józef Doerffer zmarł w Toruniu 3 lipca 1937 r. i pochowany został obok swej córeczki Maryli (23 I 1926 – 14 IV 1929) na cmentarzu staromiejskim św Jerzego.

Marian Doerffer żonaty był (ślub odbył się 18 lipca 1916 r. we Wrocławiu) z Zofią Seweryną Jastrzębiec-Janowską, córką nauczyciela Teofila i Klary Lewandowskiej. Podczas nauki w szkołach poznańskich należała do tajnych organizacji młodzieży, biorąc udział w tajnym nauczaniu języka polskiego.

Po zamieszkaniu w Toruniu Zofia Doerfferowa zajmowała się kobiecymi organizacjami społecznymi, będąc m. in.: prezeską Katolickiego Towarzystwa Młodych Polek i Narodowej Organizacji Kobiet, członkinią Rady Wojewódzkiej Stronnictwa Narodowego na Pomorzu, sekretarką Związku Sodalicji Inteligencji Żeńskiej w Polsce, członkinią Tymczasowej Rady Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej “Zorza”, prezeską Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży parafii NMP w Toruniu. Z ramienia SN, od 1927 r. do wybuchu drugiej wojny światowej była członkinią Rady Miejskiej Torunia, biorąc udział w pracach Komisji Administracyjnej, Propagandowo-Turystycznej i Teatru Miejskiego. Zamieszczała także artykuły w prasie pomorskiej, których tematem były aktualne problemy społeczno-polityczne.

Zofia Doerfferowa zmarła 18 XI 1957 r. w Toruniu i pochowana została w grobach rodzinnych obok męża i córeczki. W Toruniu Doerfferowie mieszkali przy ul. Adama Mickiewicza 85, następnie Juliusza Słowackiego 4.


Bibliografia

K.  Przybyszewski, Toruński Słownik Biograficzny ,  t.. 3 ToMiTo UMK Toruń 2002


FOTOGALERIA