Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

DOLA ROBOTNIKA

Autor Jerzy Marchewka
DOLA ROBOTNIKA, pismo sanacyjne z 1930
Pierwszy numer czasopisma ukazał się 19 października 1930 roku. Z założenia pismo finansowane przez Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą, a drukowane w Pomorskiej Drukarni Rolniczej SA w Toruniu,  miało za zadanie wspierać BBWR w akcji wyborczej do Sejmu. Redaktorem był Wacław Tomczyński. Redakcja i administracja mieściła się w Toruniu  przy ul. Szerokiej 11.
Pismo atakowało endecję gloryfikując zwolenników Piłsudskiego. W każdym numerze nie szczędzono krytyki przeciwnikom w cyklu „Zlepek centrolewu rozpada się …”Pojawiały się także hasła antyniemieckie. W ostatnim numerze 6 (po wyborach) ogłoszono – Centrolew zbankrutował ! Niemcy bez mandatu. Zwycięstwo na Pomorzu należy do obozu prorządowego BBWR.
Bibliografia:
Opracowanie własne na podstawie przeglądu 6 numerów tytułu.
Fotogaleria