Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

DZIEŃ POMORSKI

Autor Jerzy Marchewka
DZIEŃ POMORSKI, wojewódzki organ  BBWR z lat 1929-1936
Bazą edytorską dla „Dnia Pomorskiego”, wydawanego w Toruniu była Pomorska Spółdzielnia Wydawnicza utworzona w 1929 roku. Nr 1 „Dnia Pomorskiego” ukazał się 11 listopada 1929 roku jako bezpartyjne pismo codzienne.  Redaktorem naczelnym do 1931 roku  był dr Adam Brzeg.
Ta prorządowa gazeta wspierająca propagandowo Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem była popierana przez wojewodę pomorskiego Wiktora Lamota. Mimo różnorodnych działań wojewody np . zobowiązanie do zamieszczania odpłatnych ogłoszeń urzędowych w „Dniu Pomorskim” oraz  nacisków administracyjnych (obowiązek prenumeraty przez urzędników), czasopismo popadało w coraz większe tarapaty finansowe, co doprowadziło  ostatecznie do bankructwa Spółdzielni w 1936 roku. Ostatecznie  z dniem 28 lutego wyszedł ostatni numer „Dnia Pomorskiego”.
Władze wojewódzkie nie dopuściły jednak do upadku wydawnictwa tworząc nową Spółdzielnię Wydawniczą „Gryf”, która działała wykorzystując wkłady grupy 20  akcjonariuszy.  Nastąpiła zmiana tytułu gazety na „Dzień Pomorza”. Jednak dalsza pogarszająca się sytuacja finansowa doprowadziła do zamknięcia  gazety 17 czerwca 1938 roku i jej lokalne mutacje.
Likwidacji też uległa Spółdzielnia „Gryf”, a w jej miejsce powołano nowe wydawnictwo  „Narodową Spółkę Wydawniczą” , która od 18 czerwca 1936 aż do wybuchu wojny wydawała „Gazetę Pomorską”.
Bibliografia:
1.  Bibliografia czasopism pomorskich, województwo bydgoskie, pod red. Henryka Barańskiego TNT Toruń 1960
2. W. Pepliński, Prasa Pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej  1920-1939, Wydawnictwo Morskie Gdańsk 1987
Fotogaleria