Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

DZIEŃ POMORZA

sanacyjne pismo codzienne. Numer 1 ukazał się z datą  29. II. 1936 roku. Po upadłości Pomorskiej Spółdzielni Wydawniczej powołano nowe wydawnictwo – Spółdzielnię Wydawniczą „Gryf”, która opierała swoją działalność na wkładach 20 udziałowców. Postanowiono wydawać nowy tytuł prasowy „Nowy Dzień Pomorza”. Ostatecznie przyjęto nazwę „Dzień Pomorza”. Był to formalny zabieg, który miał przyczynić się do zachowania wpływów medialnych na Pomorzu. Po upadku Spółdzielni Wydawniczej „Gryf” w 1938 roku, utworzono  nowa Narodową Spółkę Wydawniczą do wydawania ”Gazety Pomorskiej”.
Bibliografia
1.    Bibliografia czasopism pomorskich, województwo bydgoskie, pod red. Henryka Baranowskiego TNT Toruń 1960
2.    W. Pepliński, Prasa Pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej  1920-1939, Wydawnictwo Morskie Gdańsk 1987