Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dzienny Dom Pomocy Społecznej działa w Toruniu od 1988 roku. Siedziba mieści się przy ul. Rydygiera 30/32.

Historia

Podstawę prawną działalności DDPS stanowi decyzja Wojewody Toruńskiego z dnia 21 grudnia 1988 roku oraz Statut nadany przez Radę Miasta. Pierwsza siedziba tej placówki znajdowała się przy ul. Mickiewicza 21, a następnie przy ul. Gagarina 152.
W latach 1990-1993 na rzecz ludzi trzeciego wieku działały dwie filie zlokalizowane przy ul. Łyskowskiego 25 oraz Konstytucji 3 Maja 16.

W 2010 roku nastąpiły zmiany organizacyjne, w wyniku których powstała jedna placówka z siedzibą przy ul. Rydygiera 30/32 utrzymując nadal filię przy ul. Gagarina 152. Wraz z poprawą warunków bytowych wzrosła liczba miejsc przeznaczonych dla podopiecznych do 85. Daje to możliwość zapewnienia bogatej oferty programowej z uwzględnieniem jednostkowych potrzeb i oczekiwań dla zgłaszających się osób.

Od samego początku placówką kieruje Małgorzata Sienkiewicz. Zespół pracowników – to grupa 14 doświadczonych osób, w tym 4. terapeuci.

Wielokierunkowa aktywizacja seniorów.

W działalności programowej Domu wiele miejsca poświęca się nie tylko sprawom wyjścia z osamotnienia i pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego, ale również na poprawę kondycji psychofizycznej organizmu. Temu celowi służy, pod okiem terapeuty, odpowiednio dobrana i prowadzona gimnastyka oraz ćwiczenia na przyrządach rehabilitacyjnych. Ruch jest ważnym elementem usamodzielnienia się ludzi starych. Wzmacniają go gry i zabawy ruchowe. W powiązaniu z aktywnością fizyczną sprawdza się prowadzona działalność na rzecz aktywności rekreacyjnej. Są to: wycieczki, pikniki, spacery i żywy kontakt z przyrodą.

Działania programowe obejmują również sferę aktywności kulturalno-oświatowej. Seniorzy mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju wykładach, prelekcjach, wystawach, koncertach i spektaklach teatralnych. Z powodzeniem radzą sobie w małych formach teatralnych ćwicząc przy okazji pamięć.

DDPS daje szansę wykazania się seniorom w działalności społecznej. Istniejąca Rada Domu działa jako organ opiniodawczy i doradczy kierownika Domu w interesie wszystkich pensjonariuszy. Mają oni nie tylko sposobność do wyrażania swoich poglądów i opinii, ale również wpływ na organizację życia towarzyskiego i wypoczynku.
Jak ważna jest aktywność towarzyska, wiedza najlepiej ludzie osamotnieni. Część z nich należy do pensjonariuszy Domu. Z myślą o nich organizowane są obchody świąt, uroczystości imieninowe, zabawy karnawałowe jak również Regionalne Spotkania Pensjonariuszy Dziennych Domów Pomocy Społecznej.

Do spraw ważnych należy zaliczyć także integrację międzypokoleniową. Spotkania osób starszych z przedstawicielami młodego pokolenia przybierają różne formy, jak np: czytanie bajek przedszkolakom, wspólne zajęcia plastyczne, jasełka, warsztaty z dziećmi w świetlicy środowiskowej i inne.

Wiele radości osobom starszym dostarczają zajęcia terapeutyczne. Podczas tych zajęć podopieczni mogą wykazać się własnymi zdolnościami artystycznymi. Wykonują z różnych materiałów piękne cudeńka na kiermasze, bibeloty, bukiety, figurki ludzików oraz ozdobne pisanki wielkanocne. Osoby te, oprócz prezentacji swoich umiejętności zyskują na zachowaniu sprawności manualnej.

Realizacja tak bogatego programu Domu możliwa jest dzięki zaangażowaniu całego zespołu doświadczonych pracowników wraz z terapeutami.

Bibliografia
1. 25 lat Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu. Toruń 2014
2. www.ddps.torun.prv.pl

Galeria