Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

ELANA-KLUB

ELANA-KLUB

„Elana-Klub” utworzono w dwóch zabytkowych kamieniczkach przy uł. Szczytnej w 1977 roku

Zapowiedz, że dla pracowników ZWS Elany uruchomiony będzie Klub pojawiła się w „Nowościach” już w 1973 roku. Zmieniała się jednak koncepcja nazwy. Najpierw miał to być Klub Chemika, pózniej Dom Technika, ale ostatecznie zwyciężyła nazwa bardziej ogólna „Elana-Klub”.

Na potrzeby kulturalne miasto przeznaczyło dwie gotyckie kamienice 13 i 17 przy ul. Szczytnej. Po wykwaterowaniu lokatorów, remontem i dostosowaniem kamieniczek do celów klubowych zajęła się Pracownia Konserwacji Zabytków. Obiekt miał być gotowy w 1975 roku, ale remont się przedłużał i ostatecznie uroczyste otwarcie odbyło się  w kwietniu 1977 roku.

Pracmi Klubu kierował Tadeusz Wardyn. Oferta  Klubu  skierowana była nie tylko do młodych pracowników, ale także do seniorów. Organizowano  wydziałowe wieczorki taneczne, warsztaty teatralne. Pod kierunkiem  Barbary Żero powstał zespół taneczny, który występował przez 16 lat nie tylko przed publicznością w Polsce, W ramach wymiany kulturalnej z zakładami chemicznymi w Guben (NRD) z którymi Elana utrzymywała partnerskie kontakty, zespół występował przed publicznością niemiecką.

Na najwyższym piętrze działał Magyar-Klub prowadzony przez Janusza Bilskiego, który utrzymywał kontakty z Węgrami. Na parterze działała restauracja, a w piwnicach urządzono dyskotekę. Klub prowadził działalność do 1990 roku.

Bibliografia

1.”Nowości” nr 50/1973

2. „Nowości” nr 115/73

3. Wadych, Największy toruński zakład przemysłowy był współkreatorem życia kulturalnego i rozrywki. „Rubinkowo-Skarpa” tygodnik „Nowości” 4.02 . 2017