Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

EXPRESS POMORSKI

Autor Jerzy Marchewka
EXPRESS POMORSKI, dziennik,  pismo niezależne i bezpartyjne
Pierwszy numer  dziennika w dużym formacie ukazał się 15 maja 1924 roku. Redaktorem naczelnym był Władysław Błoński. Redakcja i administracja znajdowała się w Toruniu przy ul. Św. Katarzyny 3.Druk wykonywała Drukarnia Robotnicza W. Pawlak i S-Ka.
Przez kilka miesięcy,  dziennik  ukazujący się 6 razy tygodniowo, redagowano tak, aby zachować  pozory pisma bezpartyjnego. Mimo tego nakład wynoszący wówczas  ok. 2500 egzemplarzy nie wzrastał.
Od listopada 1924 roku dziennik pokazał prawdziwe oblicze partyjne (Narodowa Partia Robotnicza) i zaczął atakować endecję i jej organ „Słowo Pomorskie”. Na skutki tych działań nie trzeba było długo czekać, zaczął się znaczący spadek sprzedaży dziennika i ostatecznie jego upadek. Ostatni numer 31 pochodzi z 1925 roku. Od 1 lutego 1925 roku wprowadzono nowy tytuł zmieniając nazwę na” Codzienny Experss Pomorski.”
Bibliografia:
1.  Bibliografia czasopism pomorskich, województwo bydgoskie, pod red. Henryka Barańskiego TNT Toruń 1960
2. W. Pepliński, Prasa Pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej  1920-1939, Wydawnictwo Morskie Gdańsk 1987
Fotogaleria