Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

FABRYKA PIERNIKÓW

FABRYKA PIERNIKÓW Hermanna Thomasa powstała w 1857 r. w czasie tzw. rewolucji przemysłowej. Fabrykę utworzył mistrz piernikarski H. Thomas z małego warsztatu, zatrudniającego początkowo tylko trzech pracowników.

Od 1885 r. kierownictwo firmy przejął jego syn Oskar, który dla wzmocnienia kapitałowego w 1894 r. nadał jej status otwartej spółki handlowej. Kolejna zmiana nastąpiła w 1905 r. Oskar Thomas stał się jedynym właścicielem firmy.

Od 1928 r. znów zmiana własnościowa, polegająca na utworzeniu  firmy p.n. Hermann Thomas spółka z o.o.

Po wyzwoleniu, zgodnie z ówczesnymi decyzjami władz, Fabryka Pierników Hermanna Thomasa nie uruchomiła  już produkcji, a duża powierzchnia  zakładu (ok. 2000 m2) została wykorzystana dla potrzeb miasta.

Podstawowym wyrobem fabryki były pierniki. Z przeprowadzonej w 1907 pruskiej inspekcji fabrycznej wynika, że firma H. Thomasa osiągała już pokaźne rozmiary produkcji pierników, skoro przerabiała rocznie 200 ton miodu i 500 ton ciasta. W okresach szczytowych, czyli zimą, zatrudniała przeciętnie do 200 robotników.

Jak wynika z reklam gazetowych w okresie międzywojennym – firma  używała nazwy – Fabryka pierników miodowych Hermann Thomas. Kolejne reklamy zapraszały do zakupu pierników toruńskich, keksów, sucharków, makaroników, marcepanów, pomadek i pieczywa deserowego.

Fabryka H. Thomasa wytwarzała też pierniki figuralne. Z zachowanych w muzeach form piernikowych wynika, że były one wykonywane przez znakomitych snycerzy uprawiających rzemiosło artystyczne. Jedna z takich form stała się wzorem „Złotej Karety” , którą „Nowości” wręczają osobom za istotny wkład w rozwój Torunia.

„Słowo Pomorskie” z 1927 roku odnotowało też miły zwyczaj przygotowywania przed świętami  specjalnych wystaw cukierniczych  w witrynie sklepowej przy Rynku Nowomiejskim 4.


Bibliografia:

  1. J. Kruszelnicka, Pierniki toruńskie i inne, Toruń 1956
  2. K. Wajda, Życie gospodarcze miasta  (1815-1914), Historia Torunia, t. III, cz. I, TNT Toruń 2003
  3. W Streich, Opowieść o toruńskim  pierniku, Toruń 2003
  4. R. Sudziński i M.  Samulski, Dzieje przemysłu piernikarskiego w Toruniu, Rocznik Toruński nr 6 1971

FOTOGALERIA