Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

FABRYKA PIERNIKÓW Jana Ruchniewicza

FABRYKA PIERNIKÓW Jana Ruchniewicza powstała przy ul. Kościuszki 32/36 na Mokrem w 1907 r.

Fabryka przetrwała czasy zaborów i wojny. Z reklam prasowych w okresie międzywojennym wiemy, że produkowała katarzynki, angielskie pierniki owocowe i marszałkowskie oraz serca Marcinkowskiego. Pierniki Jana Ruchniewicza nagradzane były na wystawach medalami.

Jednak specjalnością były pierniki herbowe. Wytłaczane na mosiężnym walcu herby Torunia, cieszyły się dużym wzięciem w innych miastach.

Od 1945 r. produkcję Fabryk Pierników Jana Ruchniewicza przejęła Toruńska Fabryka PSS „Społem”. Zakład ten produkował rocznie ok. 700 ton wyrobów. Uległ likwidacji i rozbiórce ze względu na potrzeby terenowe budownictwa mieszkaniowego Osiedla Chrobrego.


Bibliografia:

1. R. Sudziński i M.  Samulski, Dzieje przemysłu piernikarskiego w Toruniu, Rocznik Toruński nr 6 1971

2. S. Dąbrowski, Dawne pierniki toruńskie, Roczniki TNT r. 33 Toruń 1926

3. H. Rochnowski, Toruński ośrodek  przemysłowy, PWN, Warszawa – Poznań – Toruń  1978


FOTOGALERIA