Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

Fundacja „Nadzieja Dla Rodzin”

Przy Fundacji „Nadzieja dla Rodzin” działa Krajowe Centrum Konfederacji Grupy Rodzinnej, które zajmuje się wspieraniem rodzin doświadczających trudnej sytuacji życiowej.

W szczególny sposób promuje metodę pracy z rodziną Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR).

Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji kiedy każda rodzina będzie miała prawo do próby rozwiązania problemu samodzielnie (na przykład posługując się KGR) przed podjęciem wiążących decyzji przez system pomocy społecznej, sądy.

W Polsce konieczne są rozwiązania systemowe, które zapewnią rodzinom realną pomoc, opierające się także na zasobach samych rodzin.

Mamy nadzieję, że KGR znajdzie, obok innych metod, szerokie zastosowanie w naszym systemie pomocy rodzinie i dziecku. Dlatego pragniemy promować KGR, tworzyć warunki dla rozwijania tej metody, podejmować współpracę z tymi wszystkimi, którzy wierzą w rodzinę i pragną dać szansę rodzinie na uruchomienie w niej procesów samopomocowych.

Hasło wymaga opracowania.

 

Adres siedziby:

ul. Warszawska 4/5

87-100 Toruń

 

Kontakt:

tel. 056 622 88 44,

faks: 056 622 88 44;

e-mail: sekretariat@kgr.org.pl

adres strony: www.kgr.org.pl