Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

GAZETA LUDOWA

Autor Jerzy Marchewka
GAZETA LUDOWA, powstała z ofiar i składek kilku setek włościan z Pomorza jako niezależne   pismo ludowe wydawane w Toruniu w latach 1933-1936.
W słowie wstępnym od Redakcji napisano: „ Idziemy z silną i głęboką wiarą w słuszność naszych dążeń – idziemy z wiarą, że jesteśmy dla wsi polskiej potrzebni i, że służyć dobrej   sprawie będziemy należycie”
Pierwszy numer ukazał się 12.03 1933 jako tygodnik. Natomiast od nr 30/1933 wychodził  trzy razy w tygodniu (wtorek, czwartek i na niedzielę).
Redakcja i administracja mieściła się w Toruniu przy ul. Warszawskiej 10, później pod numerem 43. Od nr 30/1933 uruchomiono także redakcję i administrację  w Poznaniu przy ul. Kramarskiej 19/20. Pierwszym  redaktorem odpowiedzialnym był Bernard Wiśniewski., który kierował tygodnikiem  od nr 1 do 18 . Od nr 19/1933 redaktora Wiśniewskiego zastąpił  Stanisław Wałęga. Ostatnia zmiana nastąpiła w 1936 roku. Funkcję redaktora odpowiedzialnego od nr 17/1936 objął Piotr Szpiro.
Wydawcą była Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza O. Metelski i Ska w Toruniu, a druk odbywał się na maszynie rotacyjnej w Pomorskiej Drukarni Rolniczej SA przy ul. Bydgoskiej 56 w Toruniu.
W początkowym okresie dominowały teksty trzech kolumn: „Gospodyni wiejska”, „Życie osadnika” i „Wieści z Pomorza i świata”. Redaktor Wałęga wprowadził zmiany. Zmniejszył objętość dla wymienionych trzech kolumn i wprowadził nowe,  takie jak: „Przysposobienie rolnicze” , „Poradnik rolnika”, „ Z życia organizacji rolniczych” i „Przysposobienie wojskowe”. Od nr 99/1934  wprowadzony został dodatek niedzielny „Nasza Rodzina” oraz dodatek  „Kalendarz  Miesięczny”. Gazeta była ilustrowana czarno-białymi zdjęciami z kraju, ze świata i Pomorza.
Bibliografia: Opracowanie własne na podstawie przeglądu roczników.
Fotogaleria