Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

GAZETA OGRODNICZA

Pismo fachowe. organ Towarzystwa Ogrodniczo-Przemysłowego w Toruniu, ukazało się w 1909 roku.

Efemeryda, z założenia dwutygodnik, którego redaktorem był Jan Koźlikowski. Pismo ukazało się tylko jeden raz z datą 1 kwietnia o objętości 8 stron. Druk wykonała drukarnia S. Buszczyńskiego. Zawartość czasopisma to – ogrodnicze porady fachowe i reklamy.

Bibliografia
Opracowanie własne na podstawie przeglądu tytułu.