Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

GIEŁDA OGRODNICZA

Czasopismo branży ogrodniczej wydawane w Toruniu w latach 1928 – 1939.

Dwutygodnik wydawany dla podniesienia handlu ogrodniczego w Polsce przy poparciu Towarzystw Ogrodniczych. Pismo redagowane od nr 3/1928 z datą 20. X do nr 10/1935 przez Bogumiła Kazimierza Bagińskiego, który był także prywatnym wydawcą. Od nr 11/1935 do ostatniego numeru 15/1939 funkcję redaktora naczelnego pełnił Antoni Różyczka.

Redakcja i administracja mieściła się w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 45. Pierwsze dwa numery wydrukowano w Drukarni Robotniczej, a wszystkie pozostałe aż do wybuchu wojny zlecano Drukarni Toruńskiej przy ul. Katarzyny 4.

Dwutygodnik zyskał uznanie nie tylko w kolach ogrodniczych. ale i w przemyśle mającym styczność z handlem ogrodniczym. Pomimo niewielkiego formatu i objętości ( 8 stron) zainteresowani mogli znaleźć w nim wiele porad o nawożeniu, stosowaniu środków ochrony roślin, mechanizacji prac oraz upraw poszczególnych warzyw i kwiatów.

Reklamy z różnych stron kraju i zagranicy świadczą o znaczeniu pisma i jego zasięgu oddziaływania. Czasopismo uatrakcyjniają czarno-białe zdjęcia oraz rysunki.

Bibliografia
Opracowanie własne na podstawie przeglądu roczników