Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

GŁOS ROBOTNIKA

Organ Narodowego Stronnictwa Robotników na Pomorze w latach 1920-1931.

Dziennik wydawany był przez Drukarnię Robotniczą w Toruniu W. Pawlak i S-ka. Numer 1 ukazał się 3 lutego 1920 roku. Gazetę redagował Feliks Jeuthe do 15 marca 1921. Od nr 93/1920 umieszczano podtytuł:: Organ Narodowej Partii Robotniczej. Od nr 8 do 108 w podtytule drukowano hasło:” Oświatą i pracą ludy się bogacą”.

Kolejni redaktorzy naczelni to: Józef Chełmiński , Jan Zagierski, Antoni Antczak, Marian Musiał, Mieczysław Bagiński, Stefan Czajkowski i Paweł Strzelecki. Zmieniała się częstotliwość wydawania gazety. Dwukrotnie: w latach 1923-1927 oraz po roku 1928 gazeta wychodziła tylko trzy razy w tygodniu. Od 1932 r. „Głos robotnika” ukazywał się w połączeniu z „Obroną Ludu”. Redakcja i administracja znajdowała się przy ul. Bydgoskiej 45.

Dodatki: „Głos Kobiety”, „Gospodarz”, „Niedziela”, „Niwa robotnicza”, ”Pochodnia”, „Świetlica” i „Ciekawe opowieści”.

Bibliografia:

Bibliografia czasopism pomorskich, województwo bydgoskie, pod red. Henryka Barańskiego TNT Toruń 1960