Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

GORDON MAKSYMILIAN

GORDON MAKSYMILIAN (1883–1971), sekretarz okręgu ZZP w Toruniu, dyrektor  Kasy Chorych w Toruniu, działacz społeczny.

Urodził się 30 IX 1883 w Koronowie (w Starym Dworze?) w pow. bydgoskim, w rodzinie Maksymiliana i Anny z domu Partyka. Od 7 do 14 roku życia uczęszczał do siedmioklasowej szkoły w Koronowie. Następnie uczył się stolarstwa. Po wyuczeniu zawodu pracował w Bydgoszczy, Dreźnie i Berlinie, gdzie jednocześnie przez dwa lata uczęszczał do szkoły zawodowej (Berliner Tischlerschule) i brał udział w kursach oświatowych urządzanych przez towarzystwo polskie, m.in. przez Towarzystwo Przemysłowców Polskich. Poza tym brał czynny udział w pracy społecznej jako członek różnych towarzystw polskich i długoletni prezes Towarzystwa Wyborczego na Wschodni Berlin.

Od 1913 członek i skarbnik Komitetu Politycznego Polaków na Obczyźnie po Prawym Brzegu Łaby i w Berlinie. Wybrany został także jako reprezentant na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w grudniu 1918, lecz z powodu choroby nie brał w nim udziału. Zły stan zdrowia uniemożliwił mu także uczestnictwo w powstaniu wielkopolskim.

1 I 1920 objął stanowisko sekretarza okręgu Zjednoczenia Zawodowego Polskiego  z siedzibą w Toruniu; był członkiem Narodowej Partii Robotniczej-Prawica, kierunek umiarkowany. Stosunek Gordona do władz państwowych był lojalny. Pod względem moralnym i politycznym cieszył się dobrą opinią.

Od 1920 był członkiem Rady Miejskiej Torunia, najpierw komisarycznie, a później z wyboru; pełnił także funkcję honorowego członka Magistratu, z której zrezygnował 2 VII 1931. Od 1 IV 1923 do 1931 był dyrektorem Kasy Chorych miasta Torunia. Społecznie działał jako skarbnik w Pomorskim Towarzystwie Walki z Gruźlicą w Toruniu; był prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”; wiceprezesem Robotniczego Instytutu Oświaty i Kultury im. Stefana Żeromskiego w Toruniu; członkiem zarządu PCK i członkiem Towarzystwa Opieki nad Matką i Dzieckiem. Od 1 VI 1938 pracownik biurowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Toruniu. Po drugiej wojnie światowej był przewodniczącym Tymczasowej Rady i Zarządu Ubezpieczalni Społecznej w Toruniu.

Gordon zmarł 10 V 1971. Pochowany został na Cmentarzu Staromiejskim św. Jerzego w Toruniu. W małżeństwie zawartym w 1908 z Teklą Konieczną z Wronek (córka Franciszka i Marianny, urodzoną 15 IX 1887, zmarła 19 II 1979, pochowana obok męża), miał synów: Bogdana Jana (urodzonego 24 VI 1909 w Berlinie, zmarł 3 VI 1976 w Toruniu, pochowany na Cmentarzu Staromiejskim św. Jerzego) i Zbigniewa (urodzonego 22 VIII 1912, zmarł 7 III 1987 w Berlinie, pochowany obok rodziców; mgr prawa, mecenas, w 1945–48 starosta powiatu w Toruniu, współzałożyciel i członek Zarządu Toruńskiej Spółdzielni Spożywców, długoletni pracownik Zakładu Transportu w Bydgoszczy). W Toruniu Gordonowie mieszkali przy ul. Łaziennej 24, następnie przy ul. Bolesława Prusa 9, m. 11.

Bibliografia

  1. K. Przybyszewski, Toruński Słownik Biograficzny, t.6, ToMiTo, UMK w Toruniu 2010