Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

HAŁASZ STANISŁAWA

HAŁASZ STANISŁAWA, imię zakonne ADRIANA (1891-1961), siostra ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety, przełożona domu zakonnego w Toruniu.

Urodziła się 29 X 1891 w miejscowości Uściążyce pow. Stary Tomyśl. Córka Jakuba i Marii z domu Nowak. Do zgromadzenia wstąpiła 6 czerwca 1914 w Poznaniu. Kolejne wydarzenia na drodze formacji zakonnej: obłóczyny 18 kwietnia 1917 w Nysie, pierwsze śluby 14 lipca 1919 we Wrocławiu, śluby wie-czyste 20 lipca 1926 w Poznaniu. Będąc w zgromadzeniu ukończyła kurs charytatywny oraz pielęgniarski.

Przebywała kolejno w następujących domach zakonnych: Leszno (1918-20), Odolanów (1920-21), Łabiszyn (1921-22), Bydgoszcz (1922-51), Toruń (1951-52), Kościerzyna (1952-56), Toruń (1956-67) oraz Kościerzyna (1957-61). Przebywając dwukrotnie w Toruniu pełniła funkcję przełożonej domu przy ul. Żeglarskiej 9, który od 1946 był jednocześnie domem prowincjalnym. Nie był to łatwy czas dla całego Kościoła w Polsce w tym i sióstr elżbietanek. Odczuwały to same przełożone domu, m.in. siostra Hałasz, dlatego, że często były zmieniane. Od końca lat czterdziestych siostry były zwalniane z przedszkoli, domu starców, żłobka oraz szpitala miejskiego. Likwidowano przy tym małe wspólnoty zakonne mieszczące się przy miejscach posługi sióstr.

Po pewnym czasie jedynym domem, który pozostał był tylko dom przy ul. Że-glarskiej. Tak więc jednym z ważniejszych zadań przełożonej właśnie tego domu było przyjęcie sióstr z likwidowanych wspólnot w innych miejscach Torunia oraz do pewnego stopnia skierowanie pracy sióstr na inne tory posługi. Dominowała cały czas posługa ambulatoryjna zarówno w domu zakonnym, jak i u chorych w domach prywatnych.

28 X 1951 w niedzielę Chrystusa Króla pod przewodnictwem siostry Hałasz. miało miejsce poświęcenie toruńskiej wspólnoty zakonnej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Po złożeniu urzędu w 1957 została skierowana do Kościerzyny. Tam też zmarła 17 IV 1961 i została pochowana na cm. parafialnym.
Bibliografia
W. Rozynkowski, Toruński Słownik Biograficzny t. V, ToMiTo, UMK, Toruń 2007