Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

HUMIECKI KAZIMIERZ

HUMIECKI KAZIMIERZ (1893-1962), lekarz ogólnie praktykujący i Ubezpieczalni Społecznej oraz zakładowy w Państwowej Roszarni Lnu i Konopi w Toruniu.

Urodził się 20 II w Markówce na Wołyniu, w rodzinie Kazimierza i Ludwiki z Rudzkich. Po ukończeniu w 1912 II Gimnazjum w Żytomierzu rozpoczął stu-dia na Wydziale Rolnym UJ w Krakowie, skąd po 2 latach przeniósł się na Wy-dział Fizyczno-Matematyhcznny tamże, a następnie w 1916 na Wydział Lekar-ski Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kijowie. Po powrocie do Polski w 1920 służył ochotniczo w Wojsku Polskim skąd w 1921 wrócił do przerwanych stu-diów i zapisał się na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w lipcu 1924 otrzymał dyplom lekarza. W 1924-25 pracował w klinice prof. Gluzińskiego, a nast. był asystentem w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Od 1 październka 1934 był asystentem Państwowego Zakładu Higieny; był także lekarzem Ubezpieczalni Społecznej. Należał do Związku Lekarzy Państwa Polskiego, Zrzeszenia Lekarzy Ubezpieczalni Społecznych i Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej. Ogłosił kilka prac naukowo-lekarskich.

Po drugiej wojnie światowej zamieszkał w Toruniu, gdzie był lekarzem ogólnie praktykującym i Ubezpieczalni Społecznej – specjalizował się w chorobach we-wnętrznych i płucnych, leczeniu odmą sztuczną; ponadto był lekarzem zakłado-wym w Państwowej Roszarni Lnu i Konopi, lekarzem Przychodni Rejonowej Śródmieście w Toruniu. Posiadał duże doświadczenie lekarskie; w 1946 w prasie pomorskiej ukazało się podziękowanie pacjentki za rozpoznanie przez niego choroby, której nie rozpoznali przez kilkanaście lat lekarze polscy i niemieccy.

Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddział w Toruniu, długoletnim przewodniczącym Społecznego Komitetu Przeciwalko-holowego. W 1947 został członkiem Obywatelskiego Komitetu Doradczego PCK w Toruniu.

Humiecki zmarł 23 II 1962 w Toruniu, pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Żonaty był z Anielą z domu Milewicz, ur. 26 II 1895 w Dymitrow w Rosji, zm. 19 IV 1966, pochowaną na Cmentarzu Powązkowskim. W Toruniu mieszkał przy ul. Klonowica 43/3.
Bibliografia
K. Przybyszewski, Toruński Słownik Biograficzny t. V, ToMiTo, UMK, Toruń 2007