Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

PRZYTARSKI JAN

PRZYTARSKI JAN (1925 -2009) dr nauk politycznych, pierwszy wojewoda toruński od 1 czerwca 1975 do grudnia 1980.
Urodził się 2 grudnia 1925 roku w Ostrowie (powiat tucholski) w rodzinie inteligenckiej.
W latach 1945-1959 pracował w administracji państwowej jako przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Tucholi. Następnie przeszedł do pracy w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Bydgoszczy, w którym pracował w latach 1959-1975. Początkowo jako kierownik Wydziału, a później objął stanowisko sekretarza.
W czerwcu 1963 roku uzyskał tytuł magistra w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, działającej przy Komitecie Centralnym PZPR.W 1965 roku obronił pracę i zdobył tytuł doktora nauk politycznych na UMK w Toruniu. Od czerwca 1975 roku do czasu rezygnacji w 1980 roku kierował administracją Województwa Toruńskiego. W następnych latach do 1987 roku, pracował jako dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego ( w 1981), oraz jako specjalista w Toruńskim Związku Spółdzielczości Pracy. Po przejściu na emeryturę mieszkał w Toruniu,
Bibliografia
S. Frankowski, R. Such, K. Przybyszewski, Poczet wojewodów, „Nowości” 1993