Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

JAWOROWICZ WITOLD

jawirowiczJAWOROWICZ WITOLD (1855–1905), dr med., prezes i skarbnik TNT.

Urodzil się w listopadzie 1855 w (Żerkowie?) Bieżdziadowie w pow. wrzesińskim, w rodzinie Wojciecha i Antoniny z dmu  Lewandowskiej. Uczęszczał do Gimnazjum (w Chełmnie?) św. Marii Magdaleny w Poznaniu, gdzie jesienią 1874 uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym r.oku rozpoczął studia lekarskie na uniwersytecie w Greifswaldzie. Dalsze studia kontynuował w Marburgu. W 1879 wrócił do Grei-fswaldu, gdzie 27 IX 1880 złożył egzamin lekarski oraz doktorski. Następnie po odbyciu służby wojskowej osiedlił się w Trzemesznie, skąd po krótkiej praktyce udał się na studia dokształcające do Wiednia, Heidelbergu i Berlina.

W 1890 zamieszkał w Toruniu, gdzie był asystentem w klinice dra Leona Szumana. Przez długie lata był członkiem Zarządu – prezesem i skarbnikiem Towarzstwa Naukowego w Toruniu oraz drugim dyrektorem Spółki Ziemskiej.

Jaworowicz zmarł nagle na paraliż serca 29 V 1905 w Toruniu. Został pochowany na Cmentarzu Staromiejskim św. Jerzego.

W małżeństwie z córką prof. Bonifacego Łazarewicza z gimnazjum chełmińskiego miał dzieci – w tym córkę, która w 1904 wyszła za mąż za dra Hącię, członka Zarządu Banku Przemysłowców w Poznaniu. Braćmi Jaworowicza byli: Antoni Józef (1857–1939; dr med. w Toruniu) i Władysław Jakub (dr chemii, dyrektor  cukrowni w Kruszwicy, członek PTPN).

Bibliografia

  1. K. Przybyszwwski, Toruński Słownik Biograficzny t. VI, ToMiTo, UMK, Toruń 2010