Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

JURKIEWICZ PAWEŁ

jurkiewiczJURKIEWICZ PAWEŁ (1882–1948), mistrz piekarski, działacz społeczny w Toruniu

Urodził się 15 VI 1882 w Brukach w pow. chełm., w rodzinie Antoniego i Magdaleny z Bucholców (Bucholtz). W 1900 rozpoczął naukę w zawodzie piekarskim u mistrza Lewinsona w Tor. Po dwóch l. nauki powołany został do służby wojskowej w armii niem., którą odbywał we Frankfurcie n. Odrą. Później służby wojskowej kontynuował naukę zawodu, w 1904 złożył egzamin czeladniczy.

Następnie przez cztery lata odbywał praktykę piekarską w Toruniu, Grudziądzu, Poznaniu i Berlinie. 14 X 1908 złożył egzamin mistrzowski i został przyjęty w poczet członków cechu piekarskiego; otworzył wówczas własną piekarnię w Toruniu.

Podczas pierwszej wojny światowej, nie będąc powołany na front, działał w polskich organizacjach konspiracyjnych, gdzie dzięki odwadze i sprytowi oddał znaczne zasługi dla sprawy niepodległościowej, m.in. uprowadził z więzienia trzech więźniów, których ukrywał w piwnicy, żywił, a następnie wywiózł do Inowrocławia, do domu swego szwagra, dyrektora Wacława Meyzy.

W uznaniu zasług wybrany został starszym cechu piekarskiego w Toruniu piastował to stanowisko przez dziesięć lat. Przez wiele lat był także przewodniczącym komisji egzaminacyjnych dla mistrzów przy Izbie Rzemieślniczej, przewodniczącym komisji egzaminacyjnych czeladniczych, członkiem komisji  cennikowej na terenie Torunia oraz piastował godność wiceprezesa Stowarzyszenia  Mistrzów Piekarskich na woj. pomorskie.

Ponadto był członkiem Rady Kasy Chorych miasta Torunia, aktywnym członkiem PCK, członkiem i II strzelmistrzem Bractwa Strzeleckiego w Toruniu. Po drugiej wojnie światowej otrzymał godność honorowego członka Cechu Piekarskiego, był starszym cechu oraz wiceprezesem Związku  Cechów Piekarskich na woj. pomorskie

Jurkiewicz zmarł 18 V 1948 w Toruniu. Pochowany został na Cmentarzu Staromiejskim św. Jerzego, na urnie z prochami swego syna Tadeusza, przywiezionymi z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w 1941 – grób się nie zachował.

W małżeństwie zawartym 15 IX 1908 z Leonią Meyzanką (ur. 5 IV 1882 w Toruniu, córką Nikodema i Marty z Rymarkiewiczów) miał córkę Marię (ur. 25 VI 1915 w Toruniu, zamężna Kozielecka) i wspomnianego syna Tadeusza. W Toruniu Jurkiewiczowie mieszkali przy ul. Mostowej 26.

Bibliografia

  1. K. Przybyszwwski, Toruński Słownik Biograficzny t. VI, ToMiTo, UMK, Toruń 2010