Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

KAMIENICA PRZY RYNKU NOWOMIEJSKIM 8

KAMIENICA PRZY RYNKU NOWOMIEJSKIM 8

Od 1489 roku działała w tej kamienicy gospoda. Jej nazwa – „Gospoda pod modrym Fartuchem”, była ulubionym lokalem nie tylko rzemieślników, gdyż gościła także królów polskich podczas ich wizyt w Toruniu. Jak głosi tradycja,  zapewne dobrych miodów próbowali tutaj Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht i Napoleon.

Obecny budynek gospody pochodzi z XVIII wieku. Barokowe elewacje zostały wykonane w 1873 roku, gdy właścicielem był oberżysta Droese. Na piętrach znajdowały się pokoje hotelowe. W podwórzu zbudowano stajnie dla potrzeb ówczesnego transportu.

Elewacja frontowa jest tynkowana, nad wejściem wywieszka z datą 1489. Szczyt kamienicy zwieńczony półkolistym naczółkiem i zdobiony wolutami. Pod oknami dekoracje w formie girlandy. Dach kryty dachówką ceramiczną esówką.

Od 1922 gospoda przeszła w polskie ręce. Właścicielem został  Kazimierz Jakubczak. W 1945 roku utracił jednak prawo własności w związku ze zmianami ustrojowymi. Budynek stał nie wykorzystany i niszczał. Dopiero w 1958

roku po generalnym remoncie przywrócono mu dawną funkcję. Od 1959 roku kamienicę przekazano w użytkowanie Toruńskim Zakładom Gastronomicznym. Obecnie gospoda działa nadal i jest prowadzona przez prywatnego właściciela.

Bibliografia

Karta ewidencji zabytków architektury i budownictwa ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu

Fotogaleria

fot. G. Gurzyński i J. Marchewka