Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

KAMIENICA PRZY RYNKU STAROMIEJSKIM 4

KAMIENICA PRZY RYNKU STAROMIEJSKIM 4

Położona jest na starym mieście, ograniczona ulicami: Żeglarską, Kopernika, Św. Ducha i Rynkiem Staromiejskim. Czas powstania XIV/XV. Zbudowana na zrębie gotyckim, Przebudowano elewację frontową w 1851 roku, kiedy właścicielem był aptekarz Ferdinand Taege. Kamienica dwupiętrowa, trzyosiowa. Detalem architektonicznym elewacji są gzymsy z palmetą nad oknami pełny łuk, Wejście od strony Rynku Staromiejskiego prowadziło do Apteki Królewskiej. Nad drzwiami rzezba orła z rozpostartymi skrzydłami. Dach kamienicy pokryty jest dachówką ceramiczną -esówką. Po likwidacji apteki, od 2013 roku mieści się tutaj Cukiernia Sowa.

 

Bibliografia

  1. Karta ewidencji zabytków architektury i budownictwa ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu