Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

KĘDZIOR EDWARD KAZIMIERZ

KĘDZIOR EDWARD KAZIMIERZ (1886–1929), prof. Państwowego  Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Toruniu, działacz społeczny.

Urodzil się 8 VIII 1886 w Jaślanach w pow. mieleckim, w rodzinie Andrzeja i Elżbiety z d.omu Janowskiej. Początkowo uczęszczał do szkół w Jaślanach i Mielcu. Po ukończeniu czwartej klasy szkoły ludowej został uczniem gimnazjum w Tarnowie, gdzie do 1903 ukończył szóstą klasę. Nie mając środków na dalszą naukę w gimnazjum zapisał się do Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie i tam przy pomocy otrzymanego stypendium 18 V 1907 złożył egzamin dojrzałości.

20 VIII tego roku został nauczycielem pięcioklasowej szkoły w Rozwadowie – okręg szkoły Tarnobrzeg. 25 X 1909 uzyskał przed Komisją Egzaminacyjną w Przemyślu patent na nauczyciela szkół ludowych, a 7 XI 1912 przed Komisją  Egzaminacyjną we Lwowie patent na nauczyciela szkół wydziałowych. Od tego czasu nauczał w klasach wyższych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Nastęnie dekretem Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie z 26 IV 1913 otrzymał posadę stałego nauczyciela w Rozwadowie. Poza tym jako sekretarz Towarzystwa  Szkoły Ludowej zajmował się szerzeniem oświaty wśród ludu, wygłaszając odczyty i pogadanki. Po wybuchu pierwszej wojny światowej został wcielony 1 VIII 1914 do wojska austriackiego. Służył do 1 III 1918. Po zwolnieniu wrócił do szkoły w Rozwadowie.

1 IV 1921  otrzymał nominację na nauczyciela Szkoły Wydziałowej  w Toruniu.  12 X tego roku powołano go do Szkoły Ćwiczeń Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Toruniu. Poza pracą nauczycielską działał aktywnie społecznie, m.in. wraz z przyszłą żoną Michaliną był w gronie założycieli w 1921 toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i jego aktywnych działaczy. Brał udział w organizacji okręgowej wystawy szkolnej na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 w Poznaniu, wykazując na tym polu wiele energii i inicjatywy.

Kędzior, będąc już wdowcem, ożenił się ponownie 8 VII 1929 z Michaliną Łęgowską [ur. 30 X (IX) 1898 w Zieleniu (w Lipnicy) w pow. wąbrzeskim, zmarła 22 IV 1971, córką Stanisława i Józefy z domu  Jakubowskiej, nauczycielką, dyrektorką Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Toruniu,  działaczką społeczną, po wybuchu drugiej wojny światowej więźniarką obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, po wyzwoleniu wieloletnią nauczycielką Technikum Gastronomicznego i Technikum Chemicznego w Toruniu.

Kędzior zmarł 9 IX 1929 w Zakopanem. Został pochowany na cmentarzu św. Jakuba w Toruniu. W Toruniu  Kędziorowie mieszkali przy ul. Strumykowej 17.

Bibliografia

  1. K. Przybyszewski, Toruński Słownik Biograficzny, t.6 ToMiTo, UMK w Toruniu 2010