Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

KIRSTEIN Alojzy Franciszek

KIRSTEIN Alojzy Franciszek (1897–1984), mgr ekonomii, urzędnik, dyrektor Towarzystwa Naukowego w Toruniu, działacz społeczny


Ekonomista, urzędnik administracji państwowej i samorządowej

Urodził się 26 grudnia 1897 r. w Lisewie w powiecie chełmińskim, w rodzinie nauczyciela Józefa i Anastazji z Kruszyńskich. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Lisewie i Grudziądzu oraz gimnazjum typu klasycznego w Kościerzynie i Świeciu.

Następnie brał udział w pierwszej wojnie światowej; przebywał w niewoli angielskiej, z której zwolniony został w 1919 r. Od 17 grudnia tego roku do listopada 1920 r. służył w Wojsku Polskim , w 66 pułku piechoty, biorąc udział w styczniu 1920 r. w przejmowaniu Pomorza od Niemców, a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej; odznaczony został Krzyżem Walecznych.

Po zwolnieniu z wojska studiował na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego, uzyskując w grudniu 1925 r. dyplom magistra nauk ekonomiczno-politycznych.

W 1926 r. przyjęty został do państwowej służby administracyjnej w województwie pomorskim, początkowo pracował w Starostwie Powiatowym w Świeciu, a następnie po złożeniu praktycznego egzaminu dla urzędników wyższych, przeniesiony został z dniem 1 czerwca 1927 r. na stanowisko zastępcy starosty powiatowego w Wąbrzeźnie.

Dnia 15 kwietnia 1929 r. wstąpił Alojzy Kirstein do służby samorządowej jako asesor toruńskiego Magistratu na stanowisko naczelnika Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej. Już w grudniu tego roku otrzymał wyróżnienie wojewody pomorskiego za wydatną pracę nad podniesieniem stanu sanitarnego Torunia, a 30 września 1931 r. zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko wiceprezydenta Torunia, lecz godność tę Rada Miejska powierzyła wówczas Franciszkowi Bale.

Pracownikiem Zarządu Miejskiego w Toruniu był Kirstein do września 1939 r.; od sierpnia 1938 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Administracyjnego Jednocześnie brał czynny udział w działalności wielu komitetów społecznych, będąc m. in. przewodniczącym Sądu Przemysłowego m. Torunia, członkiem Komisji Szacunkowej Majątku Miejskiego, sekretarzem Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Toruniu i członkiem zarządu wojewódzkiego tego Komitetu. Poza tym był członkiem zarządu Pomorskiego Towarzystwa Opieki nad Dziećmi, sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży oraz prezesem Towarzystwa Prywatnej Szkoły im. ks. S. Kujota w Toruniu.

Wypędzony z Torunia po wybuchu drugiej wojny światowej, lata okupacji – poza 3 miesięcznym pobytem w Związku Radzieckim, dokąd wywieziony został wraz z rodziną i gdzie pracował jako robotnik w jednej z fabryk w guberni kurskiej – spędził w Lublinie, pracując przez 5 lat w tamtejszej Cukrowni i Rafinerii “Lublin”.


Wieloletni dyrektor TNT

Zaraz po wyzwoleniu, w lutym 1945 r. Alojzy Kirstein wrócił do Torunia i włączył się czynnie do odbudowywania życia miasta. Został naczelnikiem Wydziału Administracyjnego Zarządu Miejskiego; brał wówczas aktywny udział w utworzeniu Biura Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności, referatów: prawno-administracyjnego, społeczno-politycznego, weterynaryjno-rolnego, Urzędu Stanu Cywilnego, Miejskiej Straży Pożarnej i wielu innych równie ważnych komórek. Na stanowiskach kierowniczych pracował aż do zwolnienia go 31 grudnia 1953 r. Z dniem 1 stycznia 1954 r. zatrudniony został w charakterze starszego inspektora w Dziale Technicznym Przedsiębiorstwa Transportu Leśnego w Toruniu; na stanowisku tym pozostał do chwili przejścia do pracy w Towarzystwie Naukowym w Toruniu.

Działając społecznie Alojzy Kirstein był sekretarzem Miejskiego Komitetu Odbudowy Warszawy, przewodniczącym Tymczasowej Komisji Rozjemczej, a następnie Komisji Odwoławczej przy Ubezpieczalni Społecznej w Toruniu, ławnikiem w Kole Pracowników Zarządu Miejskiego w Toruniu, przewodniczącym Koła Przyjaciół Harcerzy przy Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi oraz przewodniczącym Koła Opieki Rodzicielskiej tej Szkoły, członkiem komisji rewizyjnej Związku Okręgowego “Caritas”, a także skarbnikiem i zastępcą przewodniczącego Koła Opieki Rodzicielskiej przy Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika. Od 1950 r. był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Z dniem 1 stycznia 1957 r. rozpoczął pracę jako dyrektor administracyjny Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Na stanowisku tym pracował nieprzerwanie do 1 lipca 1971 r

Alojzy Franciszek Kirstein zmarł w Toruniu 15 grudnia 1984 r. i pochowany został na cmentarzu przy ul. Józefa Wybickiego.

Był dwukrotnie żonaty; po raz pierwszy od 21 stycznia 1929 r. z Klarą Sobolewską, urodzoną 11 lutego 1908 r. w Pelplinie, córką lekarza weterynarii Edmunda i Jadwigi z Gregorkiewiczów. .Klara Kirstein została zamordowana przez bolszewików w 1939 r. Z małżeństwa tego było troje dzieci: Janina, urodzona 30 maja 1930 r., jej bliźniaczy brat Witold oraz Kazimierz, urodzony 13 października 1931 r.

Z drugiego małżeństwa – z Łucją Dolecką, I-voto Zamek-Gliszczyńską miał syna Andrzeja, urodzonego 14 lutego 1947 r. w Toruniu i córkę Marię, urodzoną 2 marca 1950 r. w Toruniu. Odznaczony był Złotym Krzyżem Zasługi.

Jego starszym bratem był ks dr Paweł Kirstein (1883–1939), proboszcz kościoła Mariackiego w Toruniu, dyrektor Collegium Marianum w Pelplinie.

W Toruniu Kirsteinowie mieszkali przy ul. Marii Konopnickiej 11.


Bibliografia

K. Przybyszewski, Toruński Słownik Biograficzny, t.. 3 ToMiTo UMK Toruń 2002


FOTOGALERIA

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 K. Przybyszewski, Toruńsk Słownik Biograficzny, t.. 3 ToMiTo UMK Toruń 2002