Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

KLIŃSKI TEOFIL

 

KLIŃSKI TEOFIL (1882-1943), radca magistratu toruńskiego, naczelnik wydziału, dyrektor Straży Pożarnej i  Zakładu Czyszczenia Miasta w Toruniu, działacz społeczny.

Urodził się 27 XI 1882 w Gniewkowie, w rodzinie Juliusza (Juliana?) i Pelagii z domu Andrzejewskiej. Ukończył szkołę powszechną i 6 klas gimnazjum starego typu. Były właściciel ziemski, następnie urzędnik samorządowy.

1 lutego 1921 powierzono mu stanowisko dyrektora Straży Pożarnej i Zakładu Czyszczenia Miasta w Toruniu. Przez wiele lat kierował ważnymi resortami Zarządu Miasta w Toruniu, wykazując dużo inicjatywy i przedsiębiorczości. Jego zasługą było m.in. zmotoryzowanie sprzętu straży pożarnej oraz długoletnie utrzymanie czystości i porządku w mieście.

Był aktywnym działaczem społecznym, m.in.: wiceprezesem i prezesem Towarzystwa Powstańców i Wojaków „Straż” w Toruniu, wiceprezesem Związku Okręgowego Pomorskiego Stowarzyszenia Urzędników Państwowych Samorządowych i Komunalnych, sekretarzem Bractwa Strzeleckiego, zastępcą przewodniczącego Sądu Rozjemczego i Kupiecko-Przemysłowego w Toruniu, członkiem Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej i członkiem Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Urzędników Miejskich w Toruniu oraz Komisji Szacunkowej Majątku Miejskiego.

W 1930 odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 1938 Złotym Krzyżem Zasługi, posiadał ponadto Medal Niepodległości, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, Krzyż Organizacji Wojskowej Pomorza i Srebrną Odznakę II Stopnia LOPP.

Podczas okupacji hitlerowskiej więziony był w toruńskim Forcie VII i Stutthofie. Zmarł 29 VI 1943 i pochowany został w grobach rodzinnych na cmentarzu parafialnym św. Jakuba w Toruniu. W małżeństwie z Jadwigą z Klinków miał 5 dzieci. W Toruniu mieszkał przy ul. Prostej 32.
Bibliografia
K. Przybyszewski, Toruński Słownik Biograficzny t. V, ToMiTo, UMK, Toruń 2007