Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

KŁOSY

Fachowe pismo rolnicze założone w 1908 roku jako organ Związku Kółek Rolniczych Zachodnio-Pruskich.

Najstarsze pismo rolnicze wydawane na Pomorzu w Pelplinie. Pierwszy numer ukazał się 7 października 1908 roku . Redaktorem i nakładcą był Leon Janta-Polczyński.

Od kwietnia 1920 roku pismo przejęła Pomorska Izba Rolnicza w Toruniu, która finansowała jego działalność . „Kłosy” ukazywały się jako urzędowy tygodnik Pomorskiej Izby Rolniczej, Związku Pomorskich Kółek i Pomorskich Związków Hodowlanych .Druk zlecano Pomorskiej Drukarni Rolniczej w Toruniu. Nakład wahał się od 2000 do 3500 egzemplarzy.

W 1935 roku redaktorem naczelnym został inż. Andrzej Miksiewicz, W latach następnych występowała duża rotacja wśród redaktorów pisma. W 1938 roku pojawił się podtytuł: Tygodnik fachowo-rolniczy i społeczno-gospodarczy. Pismo zaczęło odgrywać wówczas także ważną rolę opiniotwórczą na Pomorzu.

Po wojnie wznowiono wydawanie „Kłosów” z dniem 1 listopada 1945 roku przez Pomorską Izbę Rolniczą. Ostatni numer 12 ukazał się w 1947 roku wydany w Toruniu przez Związek Samopomocy Chłopskiej. Wraz z czasopismem ukazywało 8 dodatków: Gospodyni Pomorska, Ogrodnictwo Pomorskie, Pomorskie Towarzystwo Rolnicze, Przyszłość Rolnictwa, Rolnik Spółdzielca, Spółdzielca, Ziemianin, Ziemianka Pomorska.

Bibliografia:

1. Bibliografia czasopism pomorskich, województwo bydgoskie, pod red. Henryka Barańskiego TNT Toruń 1960

2. W. Pepliński, Prasa Pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920-1939, Wydawnictwo Morskie Gdańsk 1987