Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

KLUB RUBIN

kluby sm rubinKLUB RUBIN. Osiedlowy Klub Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” działa przy ul. Ignacego Łyskowskiego 29/35 na Rubinkowie od  1980 roku.
W klubie „Rubin” rozpoczynały działalność grupy hobbystyczne: teatrzyk lalek i koło rękodzieła artystycznego, zespoły wokalno-instrumen¬talne, tańca nowoczesnego, klub szaradzistów, szachowy i brydża sporto¬wego, spotykali się hodowcy gołębi. Organizowane były wakacje dla dzieci: wyjazdy na kolonie, obozy i półkolonie.

Nasze skromne progi odwiedzali znakomici artyści, m.in. Wanda Wiłkomirska – skrzypaczka, śpiewak operowy Kazimierz Kowalski, artysta kabaretowy Jerzy Ofierski (jako sołtys Kierdziołek) i Hanna Bielicka. Osoby znane, z telewizji, radia i gazet, Wkrótce klub reprezentowany był na licznych turniejach i konkursach. Nasi modelarze, szaradziści, nasze zespoły artystyczne: wokalne, instrumentalne i taneczne, zdobywały nagrody i wy¬różnienia, popularyzując klub i osiedle „Rubinkowo” nie tylko w Toruniu. Od początku w klubie „Rubin” pracowała wspaniała kadra instruktorów:
Na kartach historii na trwale zapisali się:

•    Seweryn Zakrzewski – muzyk, zapalony społecznik, twórca ze-społu śpiewaczego „Rubinkowiada” który w kronice klubu napisał: „… nie sobie, nie muzom, lecz dla Was moja pieśń…”;
•     Bolesław Kościński –  instruktor i sędzia modelarski, założyciel modelarni lotniczej, swoją pasją „zaraził” wielu młodych chłopców, przyjaciel i wychowawca, do dziś wspominany nasz Pan Bolek ;
•    BronisławZembko – malarz, rzeźbiarz, muzyk, rękodzielnik, twórca kabaretu seniorów „Złota Jesień”, wspaniały człowiek.

Wśród instruktorów społeczników  wymienić należy: Stanisława Bruszkowskiego, działającego w Toruńskim Klubie Szaradzistów „Sfinks” oraz Jerzego Marchewkę z Klubu Szaradzistów „Labirynt”.

Pierwsza kierowniczka  Stanisława Dorau i instruktorka Halina Kowalska stworzyły doskonały duet. W 1982 r. kierownictwo przejęła Halina Kowalska. Ważnym wydarzeniem w życiu placówki było wyposażenie jej w sprzęt do projekcji filmowych.

Jedyne na osiedlu kino gromadziło rzesze miłośników filmów. Po-wstał Dyskusyjny Klub Filmowy a dla uczniów z „czwórki” i „ósemki” sprowadzaliśmy zekranizowane lektury szkolne.

Mijają kolejne lata działalności klubu, zmieniły się czasy, ludzie i ich zain¬teresowania. W klubie „Rubin” powstały nowe koła zainteresowań i grupy hobbystyczne. Ale nie zmieniło się jedno, klub tak jak kiedyś i dziś tętni życiem od rana do wieczora. Nasi bywalcy to maluchy 4-5 letnie, dzieci, młodzież, dorośli i grupy seniorów. To wspaniała kadra instruktorów i pracowników merytorycznych a także „zielone światło” ze strony Komisji Członkowskiej Rady Nadzorczej, na której to wniosek klub „Rubin” na swój Srebrny Jubileusz otrzymał  w „Kwadracie” dodatkowe 240 m2 na działalność merytoryczną.