Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

KUCHTA CZESŁAW

kuchtaKUCHTA CZESŁAW (1936–2001), artysta fotografii, działacz społeczny.

Urodzil się 4 IX 1936 we wsi Kowalewszczyzna koło Nowogródka, syn rolnika (2,4 ha) i pracownika młyna Juliana i Heleny. W obawie przed wywózką na Sybir rodzina przeniosła się w 1941 do Nowogródka (ojciec  pracował tam jako księgowy). Kuchta kończył drugą klasę białoruskiej szkoły podstawowej i trzecią w szkole rosyjskiej. W 1945 wraz z rodziną był repatriowany do Torunia (ojciec zaczął pracę jako księgowy w PGR Łysomice).

W Toruniu Kuchta podjął naukę w czwartej klasie, a po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w II LO, gdzie w 1953 zdał maturę i rozpoczął studia chemiczne na UMK, które przerwał po pierwszym semestrze. W 1956 został wcielony do wojska i po jego odsłużeniu ponownie podjął studia na Wydziale Chemii, ale przerwał je w 1959.

Pracował krótko w leśnictwie, w PKP, w przemyśle i jako pracownik techniczny na UMK. W 1964–69 był fotografem w Państwowych Pracowniach Konserwacji Zabytków w Toruniu i zawodowo zajął się fotografią, którą interesował się poważnie już od 1957. W 1966 został przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografików. Był jego aktywnym działaczem w Zarządzie Okręgu Toruńsko-Bydgoskiego oraz Zarządu Głównego w Warszawie.

W 1983–89 zorganizował cieszące się uznaniem „Toruńskie Plenery Fotograficzne” i był współtwórcą „Toruńskiej Teki Fotograficznej”. Stał się uznanym działaczem i społecznikiem. Wspólnie z Jerzym Wardachem prowadził w 1966-76 usługową pracownię fotografii artystycznej, która przygotowała m.in. eksponowaną w 106 krajach wystawę objazdową o Mikołaju Koperniku, wykonała dokumentację fotograficzną wielu zabytków regionu.

Od 1990  utrzymywał się głównie z fotografii reklamowej, ale pasjonowała go nadal przede wszystkim fotografia artystyczna. Brał udział w ponad 300 wystawach krajowych i zagranicznych zdobył na nich ponad 50 medali, nagród i wyróżnień. Wystawiał swoje prace od 1960 (ekspozycje Towarzystwa Fotograficznego Oddział  w Toruniu).

W 1961 był współzałożycielem i aktywnym członkiem studenckiej grupy fotograficznej „Zero 61”, uczestniczył we wszystkich jej głośnych wystawach. W 1965–67 był członkiem interdyscyplinarnej grupy twórczej „Krąg”. W 1964 miał indywidualną wystawę w Ratuszu w Toruniu oraz w 2002 pośmiertną w Małej Galerii Fotografiki. Jego prace są w licznych muzeach, m.in. w Łodzi, we Wrocławiu i w Muzeum Okręgowym oraz UMK w Toruniu. Trwałej rodziny nie założył.

W Toruniu mieszkał przy ul. Mostowej 5, gdzie miał pracownię. Zmarł 23 XII 2001 w Toruniu.  Został pochowany na cmentarzu przy ul. Wybickiego.

Bibliografia

  1. Z. Jędrzyński,Toruński Słownik Biograficzny, t.6 ToMiTo, UMK w Toruniu 2010