Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

KUJAWSKO-POMORSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE

Autor Anna Gabor

 

 

KUJAWSKO-POMORSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE działa na Rubinkowie  przy ul Rydygiera 42a/16

 

Spis treści:

 

1.Historia

2. Działania

3. Ciekawe inicjatywy

4. Nagrody i wyróżnienia

5. Bibliografia

6. Fotogaleria

 

 


 

1.Historia

 

Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne działa w Toruniu od lutego 2008 roku. Jako stowarzyszenie zwykłe figuruje w ewidencji pomocniczej Wydziału Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia prowadzonej dla stowarzyszeń posiadających siedzibę na terenie miasta Torunia pod pozycją 583 od 27 lutego 2008 roku.

Towarzystwo zrzesza genealogów z Torunia, Bydgoszczy, Włocławka i okolic.

 

Celem działania Towarzystwa jest rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii. Towarzystwo realizuje swoje cele między innymi przez: doskonalenie i pogłębianie wśród swoich członków znajomości genealogii i warsztatu badawczego;  współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia; służenie radą i opieką badaczom genealogicznym, zwłaszcza młodzieży; popularyzowanie genealogii wśród społeczeństwa; organizowanie warsztatów, odczytów i zebrań naukowych oraz wystaw i pokazów poświęconych problematyce genealogicznej; propagowanie publikacji popularno-naukowych i naukowych poświęconych genealogii; utrwalanie i pogłębianie postaw tolerancji religijnej i narodowościowej; współpracę z instytucjami naukowymi i archiwami; współpracę z organizacjami prowadzącymi pokrewną działalność; prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

 

Założycielką i pierwszą przewodnicząca była Beata Papińska, która działała od 27.02. 2008 do 30.01.2009. Od 2009 roku funkcję przewodniczącej sprawuje Ewa Szczodruch.

 


 

2. Działania

 

Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. dla pogłębiania wśród swoich członków znajomości genealogii i warsztatu badawczego ze wskazaniem źródeł archiwalnych, wykorzystania badań genetycznych, wykorzystania materiałów emigracji polskiej bądź katastrów gruntowych.

 

Podczas otwartych warsztatów genealogicznych dla szerokiej publiczności :można uzyskać informacje o etymologii nazwisk: liczebności, rozmieszczenia nazwiska, a także o nazwach osobowych w definicjach i regulacjach prawnych; ciekawostki. itp. Duże zainteresowanie budzi heraldyka, budowa herbu, znaczenie kolorów na podstawie herbów wybranych rodów.

 

 

3. Ciekawe inicjatywy

 

 

 

 

 

  • Indeksacja 13 tomów „Deklaracja z roku 1926 o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych w 150 rocznicę niepodległości”  – Ewa Szczodruch.
  • „Inwentaryzacja i indeksacja Cmentarza Garnizonowego w Toruniu” – Anna i Jerzy Gabor, Ryszard Wasiołek.
  • „Genealogia dla najmłodszych i początkujących” – prezentacja w Oratorium im. Bł. B. Markiewicza w Toruniu – Anna i Jerzy Gabor.
  • „Golub–Dobrzyń – tam zostawiłem swój ślad” – Wyjazdowe prezentowanie działalności genealogów – Marian Pniewski.
  • Indeksacja wybranych zbiorów genealogicznych – Ewa Szczodruch.
  • Indeksacja 13 tomów „Deklaracja z roku 1926 o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych w 150 rocznicę niepodległości”  – Ewa Szczodruch.

 

 

4. Nagrody i wyróżnienia

 

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w roku 2008 w temacie pt. „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny” ogłoszony został przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego i Muzeum Etnograficzne w Toruniu konkurs na najciekawsze drzewo genealogiczne.

  • I nagrodę za pracę opisową i graficzną drzew genealogicznych gałęzi rodzinnych otrzymali Anna i Jerzy Gabor;
  • II nagrodę za pracę opisową  „Ocalić od zapomnienia – kronika rodziny Pniewskich” otrzymał Marian Pniewski;

W 2008 roku otrzymaliśmy wyróżnienie i nagrodę za działalność na forum GenPol-u w dziedzinie popularyzowania etymologii polskich nazwisk.

W 2010.roku  Ewa Szczodruch otrzymała nagrodę – Genealog Roku 2009 –  przyznaną przez Kapitułę Nagrody Genealogii Polskiej (Genpol.pl) pod kierunkiem Tomasza Nitscha.

 

 

Bibliografia:

1. Film „Kroniki Toruńskie – Rodzina Gaborów” na temat genealogii rodzinnej – TVK Toruń 14.10.2008 r.

2. „Państwo Gabor na tropie własnej historii” –Gazeta Pomorska, Karina Bonowicz 15.10.2008 r.

3. „Dla tropicieli przeszłości” – Gazeta Pomorska Karina Bonowicz 22.11.2008 r.

4. Film „Na tropie przeszłości” – TVN 24 Magazyn Prosto z Polski,  Jakub Loska 9.01.2009r. Link: http://www.tvn24.pl/2189620,12690,0,0,1,wideo.html

5. „Genealogia to odkrywanie tajemnicy” – Tygodnik Kujawski 15-28.01.2010 r.

6. „W poszukiwaniu rodzinnych historii” – Anna Krzesińska, Nowości 5.03.2010 r.

7. „Zajrzeć w przeszłość” – Nowości, Anna Krzesińska, 25.03.2010

8. Wywiad z Ewą Szczodruch – Portal genealogiczny My Heritage, Justyna Marzec 21.03.2011 r. Link: http://blog.myheritage.pl/2011/03/wywiad-z-pania-ewa-szczodruch-genealogiem-roku-2009/#more-619

9.. „Drzewo rośnie od wieków” – Nowości, Anna Krzesińska 27.01.2011 r

10. „Palcem po drzewie”, „Genealodzy na tropie” – Nowości, Tomasz Bielicki 4.02.2012 r.