Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

LABIRYNT

logo_labirynt_duzeLABIRYNT – Klub Szaradzistów „Labirynt” działa w Toruniu jako stowarzyszenie od 1981 roku. Skupia hobbistów, miłośników szaradziarstwa. Bierze czynny udział w wydarzeniach kulturalnych.

Historia Klub Szaradzistów „Labirynt” założony został w dniu 6 stycznia 1981 r. w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury przy ul. Piastowskiej 7 w Toruniu. Klub powstał z inicjatywy Jerzego Marchewki. Do rejestru stowarzyszeń został wpisany 9 czerwca 1981r. Natomiast do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń. 25 lutego 2005 r. Klub jest członkiem Federacji Klubów Szaradzistów, której Zarząd Główny znajduje się w Toruniu. Po likwidacji Województwa Toruńskiego klub stracił mecenasa i siedzibę w  WDK i  przeniósł działalność do  „Dom Muz” , a od 1992  do Klubu „Jantar”na Rubinkowie, gdzie działa nadal Trudności lokalowe nie przeszkodziły w organizacji imprez lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Klub prowadził też działalność instruktorską. W 1981 r. odbyły się  w „Rubinie”  ogólnopolskie „ Spółdzielcze warsztaty szaradzistów” dla animatorów kultury działających w klubach osiedlowych. Szczególnie  wiele pracy członkowie klubu włożyli w  propagowanie rozrywek umysłowych dla dzieci w różnych formach. W 1984 r. Zarząd Główny Federacji Klubów Szaradzistów  przyznał tytuł Srebrnego Sfinksa za całokształt  działalności ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi Ewenementem był cykl 10 krzyżówek interaktywnych opracowanych w 2009 r. przez Jerzego Marchewkę i Grzegorza Gurzyńskiego dla portalu ESK 2016  pn. „Krzyżówki z Cosmopolis”. Członkowie klubu uczestniczą w imprezach ogólnopolskich odnosząc sukcesy w turniejach szaradziarskich. Najnowszy rezultat – to pierwsze miejsce drużynowo ( Wojciech Pietruszewski, Sławomir Prusiecki i Andrzej Bartkowiak) w ogólnopolskim Turnieju Kompozycji Krzyżówki ( Lublin 2010). Działalnością  Klubu w latach 1981-2008 kierowali prezesi:

 • Marian Chylewski  (1981-1982),
 • Marek Pietruszewski (1982-1992),
 • Jerzy Marchewka (1992-2008),
 • Sławomir Prusiecki. od  2008

Klub w swojej misji stowarzyszeniowej ma  m.in . takie zadania jak: upowszechnianie szaradziarstwa wśród dorosłych i młodzieży, upowszechnianie kultury poprzez rozrywki intelektualne, stosowanie zagadek jako elementów edukacyjnych w ekspozycjach muzealnych, publikacje zadań w prasie oraz publikacje nakładem własnym. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

Wydarzenia i osiągnięcia Do najważniejszych działań w naszej hobbistycznej działalności zaliczamy przede wszystkim pracę z młodzieżą, działalność wydawniczą oraz organizowanie imprez i konkursów krajowych i zagranicznych.   Pierwsza publikacja klubowa ( zeszyt z krzyżówkami) ukazała się w 1984 roku  pn. „Krokus” w nakładzie 2500 egz. z hasłami  Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. Kolejna to „Dar serca”, wydana przy  poparciu Zarządu Wojewódzkiego PCK w 1985 roku w  nakładzie 3000 egz. Specyficzny charakter miała składanka „Krzyżówki toruńskie” w 1986 roku. Mały format, ale za to nakład 50 000 egz. Zadania w tym zbiorku związane były tematycznie z tradycją, historią i kulturą Torunia. Część dochodu ze sprzedaży kioskowej zasiliła konto Społecznego Funduszu Odnowy Zabytków. W 1987 odbywały się w Wąbrzeźnie Centralne Dożynki. Z tej okazji Klub wydał dwie publikacje po 3000 egz. Były to „Dożynkowe Krzyżówki” i „Krzyżówki Ludowe”. W 2006 roku nakładem Klubu ukazał się pamiętnik Jerzego Marchewki pt. „Moje 25 lat działalności w Klubie Szaradzistów „Labirynt”.   Najwcześniej, bo już w 1982 Klub rozpoczął współpracę z Muzeum Etnograficznym. Nadane zadaniom szaradziarskim formy przestrzennej sprawdziły się w parku etnograficznym. Różne typy zadań o walorach edukacyjnych wykorzystywane były przy okazji wakacji lub ferii zimowych  w ekspozycjach muzealnych.  W 2008 roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum odbyły się „I  Szaradziarskie Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych”. Na podobnych zasadach Klub organizował ”Ratuszowe zagadki” w Muzeum Okręgowym. W szkołach podstawowych odbywały się także lekcje szaradziarskie. Wspólnie z „Nowościami”i lalkarzami z „Baja Pomorskiego” organizowano zabawy i gry szaradziarskie w szpitalach dziecięcych. Od 1990 roku prowadzona jest stała praca szaradziarska z młodzieżą internacką w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. Corocznie organizowane są:  „Wielki Turniej Rozrywki”, „Sztafeta Krzyżówkowa” , „Walentynki szaradziarskie”oraz „Liga młodych szaradzistów”. Wiele zadań szaradziarskich Klub opublikował w „Nowościach’.  Ukazywały się tam specjalne rubryki. Dla młodzieży szkół podstawowych – „Łamigłowki z tornistra”, a dla młodzieży szkół średnich „Klub krokus”. Spośród ogólnopolskich imprez szaradziarskich wymienic należy Rebus 83’ i Rebus 85’ zorganizowany wg pomysłu J. Marchewki. Był to indywidualny konkurs rozwiązywania rebusów na zasadzie „każdy z każdym”. Turniej poprzedzony został konkursem na Rebus jubileuszowy z okazji 750-lecia Torunia. Jury wyłoniło 5 prac spośród nadesłanych przez 67 uczestników z całego kraju. Jedna z prac została zamieszczona w fotogalerii. Podczas Rebusu 85” Klub przygotował  w „KMPIK-u” wystawę rebusów  Anny Rafińskiej  z Bydgoszczy. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających, którzy także rozwiązywali rebusy. Po tygodniu rebusy oglądali i rozwiązywali szaradziści „Sfinksa” w Klubie „Rubin”. Z Torunia wystawa wyruszyła do szaradzistów we Wrocławiu (Dom Dziennikarza). W październiku wystawiano ją w Domu Kultury w Grudziądzu. Następnie w Domu Kultury „Orion” w Bydgoszczy.. W listopadzie pojawiła się w Domu Kultury „Rondo” w Łodzi., a także w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (Dział Zbiorów Specjalnych) w Gorzowie Wielkopolskim. Na początku listopada wystawę przyjął Dom Kultury „Pałac pod Baranami” w Krakowie. Na przełomie grudnia i stycznia 1986r. nastąpiło zakończenie peregrynacji wystawy w Domu Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku Kamiennej.

Międzynarodowy Maraton Krzyżówki Międzynarodowy Maraton krzyżówki poprzedzony został konkursem krajowym i nawiązywał do „Księgi rekordów” i „Lata z radiem”. Rekord , czyli najdłuższa krzyżówkę należało ułożyć w ciągu 24 godzin, przy użyciu 24 kilogramów źródeł przez czterech autorów. Dopuszczalna liczba czarnych pól wynosiła 30 %. Krzyżówki układano na zunifikowanych diagramach o szerokości 25 pól ( każda kratka  wielkości 1 x 1 cm). Słowa nie mogły się powtarzać. Jeśli to się zdarzyło, jury odejmowało z każde powtórzenie 1 cm długości krzyżówki Pierwszy polsko-chorwacki Maraton odbył się w Toruniu w 1984 roku. Do 1997 roku odbyło się 10 MMK. Organizowane były:

 • 1984 w Toruniu – Polska
 • 1985 w Durdevac Chorwacja
 • 1986 w Pecsu Węgry
 • 1987 w Moszczenicy  Słowacja
 • 1988  na Zamku w Golubiu Polska
 • 1989  w Brnie Czechy
 • 1990  w Bjelovarze Chorwacja
 • 1995 w Toruniu Polska
 • 1996 w Bańskiej Bystrzycy Słowacja
 • 1997 w Pecsu Wegry

Ze względu na specyfikę języka wyniki były nieporównywalne. Miały one znaczenie krajowe. Najdłuższa polska krzyżówka liczy 28 metrów. Ułożona została w Bańskiej Bystrzycy  przez ekipę z „Labiryntu” w roku 1996.

Bibliografia

 1. Kronika Klubu Szaradzistów „Labirynt” z lat 1980-1988
 2. J. Marchewka, Moje 25 lat działalności w Klubie Szaradzistów „Labirynt, Toruń 2006
 3. K.  Oleszczyk, Encyklopedia rozrywek umysłowych, Konstancin-Jeziorna 2007
 4. Krzyżówki z Cosmopolis „Rozrywka” nr 17/2009
 5. Niedziela w parku etnograficznym, „Nowości” 25 sierpnia 2007
 6. .Szaradziarskie Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych, „Rozrywka” nr 22 z dnia 26. 10. 2008
 7. .Wielkie łamanie głowy, „Gazeta pomorska” nr 219 z 18.09.2008
 8. J. Marchewka, Formy pracy szaradziarskiej z młodzieżą na przykładzie Klubu Szaradzistów „Labirynt”, referat na I Forum Szaradzistów, Warszawa 2006
 9. Połam głowę w Dniu Babci, Zagadki dla wszystkich, „Gazeta wyborcza” z dnia 20 stycznia 2007
 10. Krzyżówkowy maraton, „Gazeta Toruńska” nr 220 z 14 września 1984
 11. Krzyżówka na metry „Elana” nr 671/672  20  07- 8 08 1985
 12. Najkriżaljketina, „Vecernji list”Zagrzeb,27 maja 1985
 13. Ułożyli najdłuższą polską krzyżówkę. „Nowości” nr 112 z 11 czerwca 1985
 14. III Międzynarodowy Maraton Krzyżówki, „Rozrywka” nr 15 z 20 lipca 1986
 15. I znów rekord, „Elana” nr 869 z dnia  14 lipca 1989
 16. Maraton w Jantarze, „Nowości”29. 09.1995
 17. Krzyżówkowi szaleńcy, Księga rekordów „Poznaniaka”.1995
 18. Taaaka krzyżówka, „Rozrywka” nr 13 1997

FOTOGALERIA Zagadki w Muzeum Etnograficznym – Lato 2007,     fot. Grzegorz Gurzyński g f  de  bc2 1a0


Publikacje własne „Labiryntu”


Majówka z krzyżówką w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Toruniu 10.05.2010,

fot. Jacek Mroczek


Międzynarodowy Maraton Krzyżówki w Klubie „Jantar”, Toruń 1995

fot. archiwum „Labiryntu”