Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

LEWSZECKI ZYGMUNT

LEWSZECKI ZYGMUNT (1872-1943), dr medycyny, wojewódzki Inspektor lekarski Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu.
Urodził się 31 V w Nowogródku, w rodzinie szlacheckiej Bonifacego Waleriana i Stefanii z domu Smycer. Studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kijowie, uzyskując dyplom w 1899.

Pracę w zawodzie lekarskim rozpoczął 20 XI 1899; od 14 VIII 1904 do 30 IX 1914 pełnił funkcję lekarza ziemskiego powiatu nowogródz-kiego. Następnie od 15 X 1915 do 10 X 1917 służył w armii rosyjskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Lewszecki był lekarzem: od 7 X 1919 do 30 VI 1921 w starostwie powiecie bobrujskim, potem do 31 VIII 1922 w starostwie powiecie wołożyńskim i do 29 IV 1924 w starostwie powiecie nieświeskim. (Inne źródła podają, że w Toruniu był już od 16 VII 1920. – przybył z Mińska 30 IV 1924 dr Lewszecki
otrzymał stanowisko inspektora wojewódzkiego w Urzędzie Województwie Pomorskim i pozostawał na nim bez przerwy do momentu przejścia na emeryturę 31 VII 1936. Jednocześnie prowadził praktykę lekarza chorób wewnętrznych. Lewszecki zmarł w Warszawie w 1943 i pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim.

W małżeństwie zawartym 25 VIII 1907 z szlachcianką Aliną Kazimierą Przysiecką, ur. 21 II 1883 w majątku Stanków w powiecie mińskim, córką Tomasza Juliana i Elżbiety Teresy z domu Smycer – zmar-łą 22 XII 1961 i pochowaną na cmentarzu staromiejskim św. Jerzego w Toruniu, miał 4 dzieci; córki: Halinę Irenę, ur. 14 VI 1908 w Szczorsach w powiecie. nowogrodzkim, Janinę Elżbietę, ur. 14 IX 1909 w Koreliczach w powiecie nowogrodzkim, synów: Karola, ur. 14 XII 1911w Szczorsach. i Jerzego, ur. 24 XI 1913 również w Szczorsach. W Toruniu Lewszecki mieszkał z rodziną przy ul Bydgoskiej 82, następnie Bydgoskiej 46.

Bibliografia
K. Przybyszewski, Toruński Słownik Biograficzny t. V, ToMiTo, UMK, Toruń 2007