Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

LUTNIA

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” im. Marcelego Kadleca działało w Toruniu od 1898 roku.

„Rozsławić pieśń polską piękną spuścizną po ojcach naszych”.

Realizacja przesłania zamieszczonego powyżej w czasach, kiedy Polska znajdowała się pod zaborem pruskim, było niezwykle trudne.

Oficjalne rozpoczęcie działalności chóru datuje się z chwilą wpisania „Lutni” do Pruskiego Rejestru Towarzystw Polskich – 17 stycznia 1898.Jednak polityka germanizacyjna Bismarcka początkowo uniemożliwiała rozwój artystyczny chóru. Język polski w wystąpieniach publicznych był zakazany. „Lutnia” wchodziła w więc w konflikt z administracja pruską, gdyż pieśni integrowały środowisko polskie.

Do wydarzeń artystycznych należy zaliczyć przygotowany bogaty program dla uczczenia 100. Rocznicy urodzin Adama Mickiewicza w 1898 roku. W 1899 roku ”Lutnia” wystąpiła z koncertem w Parku Wiktorii dla uczczenia Fryderyka Chopina. Koncert publiczny odbył się też dzięki wytrwałej pracy dyrygenta Jana Arendta w 1904 roku. W 1917 roku „Lutnia” wystąpiła z koncertem o charakterze patriotycznym dla uczczenia 100. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Wielkim wydarzeniem było przejęcie miasta przez polskie władze 18 stycznia 1920 roku z udziałem „Lutni” w tej uroczystości.

Laury i wyróżnienia

W okresie międzywojennym „Lutnia” uczestniczyła aktywnie w życiu kulturalnym Torunia I Pomorza. Biorąc udział w I Wszechpolskim Zjeździe Kół Śpiewaczych w Warszawie zajęła I miejsce – chór męski i III miejsce chór mieszany. Wybuch II wojny światowej w 1939 roku uniemożliwił dalsze kontynuowanie czterdziestoletniej działalności chóru .

Nowy okres działalności „Lutni” przypada na lata powojenne. Chór uświetniał koncertami rocznice, jubileusze i święta państwowe. Dokumentował swoją działalność artystyczną nagraniami w Polskim Radiu. Współpracował ze szkołami muzycznymi Torunia i Bydgoszczy oraz orkiestrą wojskową i symfoniczną. W 1954 roku „Lutnia” wystąpiła z kantatą Stanisława Moniuszki „Widma”. „Lutnia” jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Za działalność „Lutnia” była wiele razy odznaczana mi.n.
• Złota Odznaka Honorowa z Laurem na 75-lecie w 1974 r. i na 100-lecie „Lutni” w 1998,
• Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym PZCHiO odznaczono sztandar „Lutni”.

Dyrygenci „Lutni”:
Dionizy Królikowski, Gorzelniaski, Jan Arendt, Wacław Drążkowski, Bronisław Pięta, Bernard Piątkowski, Jan Ruchniewicz, Jan Marcinkowski, Jan Makowski, Ludwik Rutkowski, Aleksander Dzielicki, prof. Paweł Malinowski, prof. Eugeniusz Rogalski, Józef Szurka, Narcyz Wierzbicki, Edmund Klebba, Ewa Marcjan, Marek Pużanowski, Zbigniew Maryks, Paweł Jankowski, Aleksandra Grucza-Rogalska, dr Agnieszka Brzezicka od 2004r.

Bibliografia
1. Dokumenty z wystawy „Póty Polski – póki pieśni” w Archiwum Państwowym w Toruniu 2014 rok.
2. A. Brzezicka, 107 lat toruńskiego chóru „Lutnia”, www.niedziela. pl
3. T. Zakrzewski, Dzieje Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” pod zaborem pruskim 1898-1920, Rocznik Toruński 10/75.

Fotogaleria

Dokumenty i pamiątki z wystawy „Póty Polski – póki pieśni” w Archiwum Państwowym w Toruniu

fot. J Marchewka